HOTĂRÂRE nr. 974 din 15 iunie 2004pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 26 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 7 alin. (2), al art. 8 alin. (5) şi al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daea,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 974.  +  Anexa 1NORMA 15/06/2004  +  Anexa 2PROCEDURA 15/06/2004