DECIZIE nr. 254 din 5 iulie 2004privind publicitatea, sponsorizarea şi teleshoppingul
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 26 iulie 2004    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,în vederea armonizării legislaţiei româneşti cu reglementările şi normele Uniunii Europene,ţinând cont de necesitatea respectării principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului,luând în considerare necesitatea reglementării publicităţii şi a teleshoppingului la produsele medicamentoase, tratamentele medicale şi suplimentele nutritive,având în vedere că publicitatea la produsele medicamentoase trebuie să se supună unor condiţii stricte şi unui control efectiv,ţinând seama de faptul că din statisticile date publicităţii de instituţii publice şi private rezultă atât o creştere a consumului de alcool în rândurile minorilor, cât şi a publicităţii la băuturi alcoolice spirtoase,luând în considerare efectele nocive ale consumului de alcool asupra minorilor, în special, dar şi asupra societăţii, în general, şi faptul că aceasta este o problemă de interes public,având în vedere obligaţiile membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului de a proteja, în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, dezvoltarea fizică, mentală şi morală a minorilor,în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:Dispoziţii generale  +  Articolul 1Publicitatea şi teleshoppingul vor respecta regulile unei competiţii corecte şi transparente, care trebuie să servească, în primul rând, interesele publicului.  +  Articolul 2Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului sau îl instigă să renunţe la alte produse ori servicii similare sau asemănătoare pe motivul că acestea din urmă devin inutile ori improprii folosinţei.  +  Articolul 3Este interzisă orice formă de publicitate care sugerează publicului să renunţe la fructele şi alimentele naturale de bază.  +  Articolul 4Publicitatea comparativă este posibilă numai în cazul în care respectă prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Durata publicităţii şi a teleshoppingului nu constituie un motiv care înlătură obligaţiile de informare corectă a publicului în legătură cu bunurile sau serviciile promovate.  +  Articolul 6 (1) Este interzisă difuzarea de emisiuni, altele decât emisiunile de teleshopping, în care sunt prezentate bunuri sau servicii individualizate sau care pot fi identificate de public prin marcă, producător sau modalităţi de comercializare. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) emisiunile auto, produsele şi serviciile culturale sau cele destinate învăţământului.  +  Articolul 7 (1) Este interzisă descrierea calităţii produselor sau serviciilor oferite ca premii în emisiunile-concurs, cu excepţia mărcii şi a preţului. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) produsele sau serviciile culturale.  +  Articolul 8 (1) Comunicarea în cadrul unei emisiuni/unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, în scopul invitării publicului de a participa la un concurs cu premii sau televot ori pentru a-şi exprima opiniile, trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) să pună la dispoziţie publicului informaţii clare privind tarifele aplicate de furnizorii de servicii de telefonie; b) să informeze corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intră în posesia premiului oferit, inclusiv eventualele costuri implicate. (2) În cadrul serviciilor de programe de televiziune, tariful aplicat de furnizorul de servicii de telefonie va fi prezentat lizibil, pe întreaga durată de afişare a numărului de apel, utilizându-se caractere cu dimensiuni identice cu cele ale numărului de apel. (3) În cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, tariful aplicat de furnizorul de servicii de telefonie va fi precizat imediat după comunicarea numărului de apel, astfel încât să fie clar perceput de radioascultător. (4) În cazul concursurilor cu premii, care, în mod normal, implică o durată a apelului mai mare de 3 minute, publicul va fi informat în condiţii similare celor impuse afişării tarifului aplicat, condiţii precizate la alin. (2) şi (3). (5) Cerinţele enunţate la alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) se aplică şi publicităţii pentru convorbirile telefonice erotice.  +  Articolul 9 (1) Informaţiile prezentate în spoturi publicitare sau în emisiuni de teleshopping nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa: a) caracteristicilor produsului şi în special a naturii, identităţii, proprietăţilor, compoziţiei, cantităţii, durabilităţii, originii sau provenienţei, precum şi a metodelor de fabricaţie ori de producţie; b) atribuirii de efecte sau proprietăţi pe care produsul nu le posedă; c) preţului sau a modului de calcul al preţului, precum şi a condiţiilor în care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile. (2) Informaţiile prezentate sub formă de videotext vor fi prezentate lizibil şi pe o durată suficientă, astfel încât să fie clar percepute de telespectatori.  +  Articolul 10Publicitatea sau teleshoppingul care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc, data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice.  +  Articolul 11Este interzisă difuzarea de publicitate şi de teleshopping în care apar prezentatori ai emisiunilor de ştiri.  +  Articolul 12 (1) Calupurile publicitare trebuie separate clar, sonor şi vizual de programele audiovizuale prin coperte publicitare neutre. (2) În cazul în care în spoturile publicitare sunt folosite personaje, decoruri sau situaţii din emisiunile difuzate, pe lângă condiţiile de separare prevăzute la alin. (1), se va insera, pe întreaga durată a difuzării, menţiunea "Publicitate".  +  Articolul 13Radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiei meciurilor de fotbal minispoturi de publicitate, cu respectarea următoarelor condiţii: a) durata minispotului să nu depăşească 10 secunde; b) maximum două minispoturi pe repriză; c) să fie inserate în pauzele naturale de întrerupere a jocului; d) să fie însoţite pe toată durata difuzării de un marcaj cât mai vizibil, constând în majuscula "P" încadrată într-un cerc cu suprafaţa transparentă, amplasat în partea din dreapta-jos a ecranului.  +  Articolul 14Radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiei unei competiţii sportive logouri publicitare, cu respectarea următoarelor condiţii: a) logoul poate fi inserat numai în momentul în care se anunţă înlocuirea unui jucător sau când se anunţă scorul; b) durata unui insert să nu depăşească 10 secunde, iar durata totală de difuzare pe întreaga transmisie să nu depăşească 2 minute; c) logoul să fie plasat deasupra sau sub zona de difuzare a informaţiei precizate la lit. a) şi să nu depăşească dimensiunile acesteia.  +  Articolul 15În cadrul serviciilor de programe de televiziune se pot difuza spoturi publicitare izolate, în următoarele situaţii: a) un spot de lungă durată acoperă întregul interval afectat pauzei sau întreruperii publicitare; b) pauzele disponibile pentru inserarea spoturilor între părţile unui program, cum ar fi pauzele dintre rundele unui meci de box sau de tenis, sunt foarte scurte.  +  Articolul 16În mod excepţional, în cadrul serviciilor de programe de televiziune, se pot difuza, în alte situaţii decât cele precizate la art. 15, spoturi publicitare izolate, cu respectarea următoarelor condiţii: a) în intervalul orar 20,00-22,00 un spot publicitar difuzat izolat care poate fi inserat numai în cadrul producţiilor audiovizuale accesibile tuturor categoriilor de public sau care pot fi vizionate de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori cu familia; b) în intervalul orar 22,00-6,00 un singur spot publicitar difuzat izolat; c) în cazul publicităţii pentru băuturi spirtoase, spotul publicitar izolat va fi difuzat numai în intervalul orar 23,00-6,00.  +  Articolul 17Spotul publicitar difuzat izolat trebuie să respecte următoarele condiţii: a) durata spotului să nu depăşească 30 de secunde; b) să fie însoţit pe toată durata difuzării de un marcaj cât mai vizibil, constând în majuscula "P" încadrată într-un cerc cu suprafaţa transparentă, amplasat în partea din dreapta-jos a ecranului.  +  Articolul 18Societatea Română de Televiziune poate difuza în timpul transmisiilor sportive minispoturi publicitate, spoturi difuzate izolat şi logouri, cu respectarea condiţiilor precizate în art. 13-15.  +  Articolul 19În cazul transmisiilor în direct, publicitatea nu trebuie să afecteze integritatea programelor respective.  +  Articolul 20În cadrul emisiunilor/programelor sponsorizate, cu excepţia transmisiunilor sportive, numele, sigla comercială sau logoul sponsorului ori numele sau imaginea unui produs reprezentativ se difuzează timp de maximum 60 de secunde pe întreaga durată a acestora, fără a se face nici un fel de referire comercială sau conexiune cu publicitatea difuzată la produsele ori serviciile sponsorului.  +  Articolul 21Plasarea de produse/servicii în programele audiovizuale este permisă numai în filme şi seriale pentru televiziune şi cu respectarea următoarelor condiţii: a) să se încadreze în mod natural în desfăşurarea producţiei audiovizuale; b) să nu fie acordată o vizibilitate exagerată produsului/serviciului, cum ar fi menţionarea mărcii unui produs sau prezentarea unui produs în prim-plan ori dintr-un unghi care să permită evidenţierea mărcii.Publicitate la alcool  +  Articolul 22 (1) În cadrul serviciilor de programe de televiziune este interzisă, în intervalul orar 6,00-22,00, orice formă de publicitate la băuturi spirtoase. (2) În cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră este interzisă orice formă de publicitate la băuturi spirtoase în următoarele intervale orare: a) 6,00-8,00 şi 10,00-22,00, în zilele de luni până vineri; b) 6,00-22,00, sâmbăta şi duminica.  +  Articolul 23În sensul prezentei decizii, băuturile spirtoase sunt cele definite în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 24Este interzisă difuzarea de publicitate la băuturi alcoolice, prin care se promovează comportamente sau atitudini violente, agresive ori antisociale.  +  Articolul 25Este interzisă difuzarea de spoturi publicitare la alcool, în care apar minori.  +  Articolul 26Este interzisă difuzarea, în intervalul orar 6,00-23,00, a emisiunilor sponsorizate de companiile al căror nume sau marcă este identică cu numele sau marca unei băuturi alcoolice.  +  Articolul 27Este interzisă difuzarea anunţurilor promoţionale şi a concursurilor care conţin referiri la numele sau marca unei băuturi spirtoase; în cadrul concursurilor nu se pot oferi premii sponsorizate de firme producătoare de astfel de băuturi.  +  Articolul 28Este interzisă difuzarea transmisiilor sportive sponsorizate de producătorii de băuturi spirtoase.  +  Articolul 29În cazul transmisiunilor sportive desfăşurate pe teritoriul României, difuzate înainte de ora 22,00, se consideră publicitate la băuturi spirtoase prezentarea de imagini prin care se pot identifica astfel de produse şi/sau producătorii acestora.  +  Articolul 30În publicitatea pentru băuturi spirtoase este interzisă folosirea de personaje, decoruri sau situaţii din emisiunile difuzate.  +  Articolul 31Calupurile publicitare în care se promovează băuturi spirtoase se vor încheia cu avertismentul, sonor şi vizual: "Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătăţii".Publicitate la alimente  +  Articolul 32Publicitatea la produsele alimentare va respecta următoarele condiţii: a) nu va încuraja consumul excesiv de alimente; b) afirmaţiile precise privind nutriţia (de exemplu, efectele vitaminei C) ori afirmaţiile legate de sănătate (de exemplu, "ajută la o digestie sănătoasă") se vor baza pe fapte ştiinţifice solide şi nu vor crea impresii înşelătoare privind beneficii nutriţionale sau de sănătate ale alimentului respectiv.  +  Articolul 33Ilustrarea cu fructe şi/sau cu porţiuni vegetale nu este permisă decât în cazul în care fructele (sau părţi de fruct - suc de fructe, pulpă de fruct) şi/sau porţiunile vegetale sunt înscrise pe eticheta produsului şi se regăsesc în conţinutul său în proporţie de minimum 4%.  +  Articolul 34În cazul utilizării la fabricarea alimentelor numai a aromelor, se interzice ilustrarea, desenarea sau orice alte forme de reprezentare a fructelor şi/sau a porţiunilor vegetale.  +  Articolul 35Nu se vor atribui alimentelor proprietăţi de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor şi nu se vor face referiri la astfel de proprietăţi; sunt exceptate de la această interdicţie apele minerale naturale care sunt utilizate ca medicamente sau în scopuri curative în staţiunile balneare.Publicitate la produse medicamentoase  +  Articolul 36Prin publicitate audiovizuală pentru produse medicamentoase şi tratamente medicale se înţelege orice formă de promovare, efectuată în cadrul serviciilor de programe, destinată să stimuleze distribuirea, consumul sau vânzarea acestora.  +  Articolul 37 (1) Publicitatea şi teleshoppingul sunt permise numai în cazul produselor medicamentoase şi al tratamentelor medicale care nu necesită prescripţie medicală. (2) Reclama va avertiza publicul dacă produsele eliberate fără prescripţie medicală conţin substanţe ce pot dăuna sănătăţii.  +  Articolul 38Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul la produsele medicamentoase care conţin substanţe psihotrope sau narcotice, în sensul convenţiilor internaţionale.  +  Articolul 39Publicitatea pentru produsele medicamentoase trebuie să încurajeze folosirea raţională a acestora, să le prezinte în mod obiectiv, fără a le exagera cantităţile terapeutice.  +  Articolul 40 (1) Promovarea produselor medicamentoase în serviciile de programe audiovizuale va include în mod obligatoriu următoarele: a) denumirea produsului; b) denumirea comună, dacă produsul conţine un singur ingredient activ; c) indicaţia terapeutică (pentru ce afecţiuni se foloseşte produsul medicamentos); d) avertizarea: "Acest produs se poate elibera fără prescripţie medicală. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului." (2) Prin derogare de la prevederile lit. d) a alineatului precedent, publicitatea pentru produsele medicamentoase difuzată într-o formă prescurtată (reminder) va include avertizarea: "Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului." (3) În sensul prezentei decizii, prin reminder se înţelege clipul publicitar care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este o parte, continuare şi/sau completare a aceleiaşi campanii publicitare la un anumit produs medicamentos, realizată în cadrul aceluiaşi serviciu de programe; b) reaminteşte publicului elemente din mesajul difuzat în spotul principal al campaniei publicitare; c) are o durată ce nu depăşeşte 10 secunde. (4) Avertizările menţionate la alin. (1) lit. d) şi la alin. (2) se vor difuza în următoarele condiţii: a) în cazul spotului principal, textul va fi prezentat la sfârşitul spotului publicitar, sonor şi vizual, timp de minimum 6 secunde; b) în cazul reminderului, textul va fi prezentat pe parcursul difuzării spotului publicitar, în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului.  +  Articolul 41 (1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive sau de alte persoane, care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente. (2) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping care înfăţişează medici, stomatologi, farmacişti sau asistente medicale care recomandă sau avizează medical produse medicamentoase, tratamente medicale, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive sau produse de larg consum. (3) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive, tratamente medicale, produse de larg consum, dacă prezentările conţin recomandări sau avize ale asociaţiilor medicale. (4) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive, tratamente medicale, produse de larg consum, dacă prezentările asociază elemente din domeniul medical ce pot sugera un acord sau o recomandare medicală.  +  Articolul 42 (1) Nici un fel de mesaj publicitar pentru produse medicamentoase sau tratamente medicale nu poate fi adresat persoanelor care au vârsta mai mică de 16 ani. (2) Este interzisă difuzarea de publicitate la produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale în emisiuni pentru copii sau în pauzele publicitare care preced ori urmează unor astfel de emisiuni. (3) Producătorii şi distribuitorii de produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale nu pot sponsoriza programele sau emisiunile destinate copiilor.  +  Articolul 43 (1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping: a) la produse pentru tratarea alcoolismului; b) la tratamente clinice împotriva căderii părului; c) pentru hipnoză, terapie prin hipnoză, psihologie, psihanaliză sau psihiatrie; d) la acele produse medicamentoase al căror cost este compensat. (2) Este interzisă menţionarea, în publicitate sau în teleshopping, a unor indicaţii terapeutice ca: a) tuberculoză; b) bolile cu transmisie sexuală; c) alte boli infecţioase grave; d) cancer şi alte boli tumorale; e) insomnia cronică; f) diabet şi alte boli metabolice.  +  Articolul 44Publicitatea la produsele medicamentoase nu trebuie să conţină nici o menţiune care: a) să dea impresia că o consultaţie medicală sau o intervenţie chirurgicală nu este necesară, în special prin oferirea unor sugestii de diagnostic sau tratament la distanţă; b) să sugereze că efectul tratamentului cu produsul medicamentos respectiv este garantat, nu este însoţit de efecte secundare sau este mai bun decât ori echivalent cu cel al altui tratament sau produs medicamentos; c) să sugereze că starea de sănătate a publicului ar putea fi îmbunătăţită prin consumul respectivului produs; d) să sugereze că starea de sănătate a publicului ar putea fi afectată dacă nu consumă produsul respectiv; această interdicţie nu se aplică la campaniile de vaccinare susţinute de industria farmaceutică şi aprobate de Ministerul Sănătăţii; e) să sugereze că respectivul produs medicamentos este un aliment, produs cosmetic sau alt bun de larg consum; f) să sugereze că siguranţa sau eficienţa produsului medicamentos se datorează faptului că este natural; g) ar putea, prin descrierea sau reprezentarea detaliată a unor simptome ori a unor cazuri clinice, să ducă la un autodiagnostic eronat; h) să se refere, în termeni improprii sau incorecţi, la vindecare; i) foloseşte în termeni improprii, alarmanţi sau incorecţi, imagini, scheme sau fotografii care arată modificări ale organismului uman provocate de boli sau leziuni, ori de acţiunea produselor medicamentoase asupra organismului uman sau a unor părţi ale acestuia; j) evidenţiază că respectivul produs medicamentos este autorizat de Agenţia Naţională a Medicamentului.  +  Articolul 45 (1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping la produse şi tratamente naturiste, care, după caz, nu sunt însoţite de avertizarea, sonoră şi scrisă: a) "produs neatestat medical"; b) "metodă neatestată medical". (2) În cazul în care produsele şi tratamentele naturiste au fost verificate din punct de vedere medical, acest lucru va fi atestat de către Colegiul Medicilor din România. (3) Avertizarea prevăzută la alin. (1) se va face la finalul mesajului publicitar.  +  Articolul 46Publicitatea şi teleshoppingul pentru produse şi tratamente homeopate sunt permise numai pentru produsele şi tratamentele avizate de Ministerul Sănătăţii sau de Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 47Este interzisă difuzarea de emisiuni sau teleshopping în care sunt prezentate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România sau dacă, în emisiune sau în teleshopping, nu este prezent şi un reprezentant al Colegiului Medicilor din România care să certifice din punct de vedere medical rezultatele obţinute.  +  Articolul 48Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care se sugerează că este necesar ca oricine să îşi suplimenteze dieta cu vitamine şi minerale sau că astfel de suplimente pot să îmbunătăţească funcţii fizice ori mentale care în mod normal sunt bune.  +  Articolul 49Emisiunile audiovizuale, publicitatea şi teleshoppingul destinate produselor sau tratamentelor pentru slăbit şi pentru menţinerea greutăţii corporale, fără indicaţii terapeutice, vor respecta următoarele condiţii: a) să existe dovezi medicale, de încredere, pentru fiecare afirmaţie, privind efectele benefice ale produselor sau tratamentelor; b) să indice, când se afirmă că greutatea unei persoane a scăzut cu o anumită valoare, perioada în care s-a realizat această scădere; c) greutatea pierdută şi perioada în care aceasta s-a obţinut trebuie să fie compatibile cu practicile medicale şi de dietă general acceptate şi să nu semnifice calităţi nereprezentative ale produsului sau serviciului medical oferit; d) în cazul alimentelor şi băuturilor cu cantităţi calorice scăzute, dacă sunt prezentate ca o parte a regimului de slăbire, se va indica faptul că produsul respectiv poate conduce la pierderea de greutate numai ca parte a unei diete ce controlează caloriile/energia; e) în cazul produselor special elaborate pentru a fi utilizate în diete cu restricţii calorice, care, conform instrucţiunilor producătorului, înlocuiesc în totalitate sau în parte aportul alimentar zilnic, acestea nu pot fi promovate sub alt nume decât "substitut alimentar complet pentru slăbit" sau "substitut alimentar parţial pentru slăbit"; f) în cazul produselor alimentare şi al băuturilor cu cantităţi calorice scăzute nu se vor face referiri la rata ori la mărimea scăderii în greutate ca rezultat al utilizării respectivelor produse sau la reducerea senzaţiei de foame ori la creşterea senzaţiei de saţietate.  +  Articolul 50 (1) Promovarea sau prezentarea produselor şi tratamentelor pentru slăbit ori pentru menţinerea greutăţii corporale trebuie să includă avertizarea, sonoră şi scrisă, cu o durată de minimum 5 secunde: "Consultaţi medicul înainte de a urma dieta"; dieta trebuie prezentată sau promovată ca o măsură pe termen scurt. (2) Sunt interzise mărturiile sau relatarea unor cazuri particulare care să justifice urmarea dietei respective.  +  Articolul 51Publicitatea şi teleshoppingul pentru orice fel de produs sau tratament pentru slăbit ori pentru menţinerea greutăţii corporale vor respecta următoarele condiţii: a) nu se vor adresa persoanelor sub 18 ani şi vor avertiza publicul asupra acestui aspect printr-un insert scris şi/sau sonor; b) nu pot fi difuzate în emisiunile pentru copii sau în pauzele publicitare care preced ori urmează unor astfel de emisiuni; c) nu se vor adresa în mod direct persoanelor obeze, nu vor include exemple cu cazuri în care se vorbeşte sau apar persoane care ar fi fost obeze înainte de a utiliza produsele sau serviciul căruia i se face publicitate; d) nu vor sugera sau nu vor afirma că a fi subponderal este adecvat sau de dorit.Publicitatea politică şi publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii  +  Articolul 52 (1) În sensul prezentei decizii, constituie publicitate politică clipurile publicitare care promovează un partid, un om politic sau un mesaj politic. (2) Publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.  +  Articolul 53 (1) Este interzisă publicitatea la cabinetele notariale şi la orice formă de exercitare a profesiei de avocat. (2) Este interzisă publicitatea care promovează executori judecătoreşti şi experţi judiciari.  +  Articolul 54 (1) Membrii activi ai barourilor de avocaţi nu pot realiza sau modera emisiuni în care se dezbat cazuri aflate în cercetare ori pe rolul instanţelor de judecată. (2) Participarea şi intervenţiile avocaţilor în emisiunile audiovizuale în care se dezbat cazuri aflate în cercetare sau pe rolul instanţelor şi în care aceştia sunt angajaţi vor respecta normele deontologice ale profesiei de avocat.  +  Articolul 55 (1) Este interzisă orice formă de publicitate pentru cabinetele medicale furnizoare de servicii publice, de stat şi private. (2) Participarea şi intervenţia medicilor în emisiuni sau programe pe teme medicale vor respecta principiile deontologice înscrise în Codul de deontologie medicală adoptat de Colegiul Medicilor din România. (3) În emisiunile audiovizuale pe teme medicale nu se vor recomanda medicamente, identificate prin marcă sau denumire comercială, tratamente medicale şi cabinete medicale furnizoare de servicii publice, de stat şi private.Dispoziţii finale  +  Articolul 56 (1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei decizii, cu excepţia art. 54 alin. (2) şi a art. 55 alin. (2), se sancţionează, după caz, potrivit dispoziţiilor art. 90 sau 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul nerespectării dispoziţiilor art. 52 alin. (2) şi ale art. 53 alin. (2) va sesiza Uniunea Naţională a Barourilor din România sau Colegiul Medicilor din România, solicitându-le să analizeze în ce măsură au fost respectate principiile deontologice stabilite de acestea şi să sancţioneze conduitele necorespunzătoare, în conformitate cu prevederile statutare.  +  Articolul 57La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 123/2003 privind publicitatea şi teleshoppingul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Consiliului Naţionalal Audiovizualului,Ralu FilipBucureşti, 5 iulie 2004.Nr. 254._____________