LEGE nr. 345 din 12 iulie 2004pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 26 iulie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă retragerea rezervei formulate de România la art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950, care a intrat în vigoare pentru România la 20 iunie 1994. (2) Textul rezervei este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2Dispoziţiile Decretului Consiliului de Stat nr. 976/1968 privind sancţiunea disciplinară cu arest pentru militari, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968, sunt şi rămân abrogate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 iulie 2004.Nr. 345.  +  Anexa REZERVAformulată de România la art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950"Art. 5 din Convenţie nu va împiedica aplicarea de către România a dispoziţiilor art. 1 al Decretului nr. 976 din 23 octombrie 1968, care reglementează sistemul disciplinar militar, cu condiţia ca durata privării de libertate să nu depăşească termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.Art. 1 al Decretului nr. 976 din 23 octombrie 1968 prevede: «Pentru abaterile de la disciplina militară, prevăzute de regulamentele militare, comandanţii sau şefii pot aplica militarilor sancţiunea disciplinară cu arest până la 15 zile.»"_________________