ORDIN nr. 15 din 2 iunie 2004pentru aprobarea tarifelor şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de medie şi joasă tensiune
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004  În temeiul art. 9 alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (2) lit. a), d) şi e), al art. 56 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public şi al prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2003 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune,având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul preţuri, tarife şi analiză economică,în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 2 iulie 2004,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele, indicii specifici, schemele standard şi condiţiile de realizare a instalaţiilor de racordare, utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de medie şi joasă tensiune, cuprinşi în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2004.  +  Articolul 3Tarifele aprobate nu includ T.V.A.  +  Articolul 4Operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Departamentul preţuri, tarife şi analiză economică şi Departamentul acces la reţea şi autorizare din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Ion LunguBucureşti, 2 iunie 2004.Nr. 15.  +  Anexa 1 TARIFELE ŞI INDICII SPECIFICI UTILIZAŢI LASTABILIREA TARIFELOR DE RACORDARE
    Tarif specific de racordare pentru rezervarea de capacitate în reţeasimbolulvaloare fără TVA um
      Linii electrice de JT (LEA sau LES)    
      - consumator racordat prin branşament monofazata(JTm)194.000 lei/kVA
      - consumator racordat prin branşament trifazat S <= 15 kVAa(JTt)485.000 lei/kVA
      - consumator racordat prin branşament trifazat S > 15 kVAa(JTt)970.000 lei/kVA
      Post de transformare MT/JT    
      - PT aeriana(PTA)2.480.000 lei/kVA
      - PT în cabinăa(PTC)4.140.000 lei/kVA
    Linii electrice de MT (LEA sau LES)a(MT)470.000 lei/kVA
    Consumatorii temporari nu plătesc componenta A din tariful de racordare.    
             
    Tarif pentru realizarea instalaţiei de racordare - indici specifici    
      Branşament monofazat radial aerian    
      - branşament monofazat aerian standardb(bmas)8.200.000 lei/buc
      - deschidere suplimentarăa(m)6.200.000 lei/buc
      Branşament monofazat radial subteran    
      - branşament monofazat subteran standard l <= 20 mb(bmss)12.800.000 lei/buc
      - creşterea lungimii cu 1 m faţă de l = 20 mS(m)230.000 lei/m
      Branşament trifazat radial aerian S <= 15 kVA    
      - branşament trifazat aerian standardb(btas)11.460.000 lei/buc
      - deschidere suplimentarăa(t)7.090.000 lei/buc
      Branşament trifazat radial aerian 15 kVA < S <= 20 kVA    
      - branşament trifazat aerian standardb(btas)12.510.000 lei/buc
      - deschidere suplimentarăa(t)9.420.000 lei/buc
      Branşament trifazat radial aerian 20 kVA < S <= 29 kVA    
      - branşament trifazat aerian standardk(btas)12.630.000 lei/buc
      - deschidere suplimentarăa(t)9.530.000 lei/buc
      Branşament trifazat radial subteran S <= 15 kVA    
      - branşament trifazat subteran standard l <= 20 mb(btss)19.220.000 lei/buc
      - creşterea lungimii cu 1 m faţă de l = 20 mS(t)290.000 lei/m
      Branşament trifazat radial subteran 15 kVA < S <= 20 kVA    
      - branşament trifazat subteran standard l <= 20 mb(btss)19.910.000 lei/buc
      - creşterea lungimii cu 1 m faţă de l = 20 mS(t)310.000 lei/m
      Branşament trifazat radial subteran 20 kVA < S <= 29 kVA    
      - branşament trifazat subteran standard l <= 20 mb(btss)20.840.000 lei/buc
      - creşterea lungimii cu 1 m faţă de l = 20 mS(t)330.000 lei/m
      Racord radial în linie electrică de MT    
      - indice specific pt. LEA de MTb(ra)886.000.000 lei/km
      - indice specific pt. LEC de MTb(rs)1.160.000.000 lei/km
      Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR <= 63 kVAb(PTA)285.650.000 lei
      Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR 100 kVAb(PTA)302.640.000 lei
      Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR 160 kVAb(PTA)371.150.000 lei
      Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR 250 kVAb(PTA)421.340.000 lei
      Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR 400 kVAb(PTA)642.330.000 lei
      Post de transformare în cabină MT/JT echipat cu un TR 250 kVAb(PTA)1.076.170.000 lei
      Post de transformare în cabină MT/JT echipat cu un TR 400 kVAb(PTC)1.142.620.000 lei
      Post de transformare în cabină MT/JT echipat cu un TR 630 kVAb(PTC)1.230.220.000 lei
      Instalaţie de racordare complexăBdeviz general lei
           
    Tarif specific de racordare pt. recepţia lucrărilor şi punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare
      Branşament monofazatC(bm)717.647 lei
      Branşament trifazat S <= 10 kVAC(bt)785.714 lei
      Branşament trifazat 10 kVA < S <= 50 kVAC(bt)1.012.521 lei
      Branşament trifazat S > 50 kVAC(bt)1.209.160 lei
      Racord MT aerianC(rs)4.010.924 lei
      Racord MT subteranC(ra)3.464.706 lei
      Post de transformare aerianC(PTA)5.801.345 lei
      Post de transformare în cabinăC(PTC)8.009.496 lei
   +  Anexa 2 SCHEMELE STANDARD ŞI CONDIŢIILE DE REALIZARE A INSTALAŢIEIDE RACORDARE UTILIZATE LA STABILIREA TARIFELOR DE RACORDARE
    Tarif pentru realizarea instalaţiei de racordare - componenta B
    branşament monofazat radial aerianBranşament realizat din reţea, cu bloc de măsură şi protecţie echipat cu contor electromagnetic de energie activă cu un singur cadran, fără priză de pământ proprie - cu folosirea prizei de pământ a instalaţiei de utilizare conform normelor
    branşament monofazat radial subteranBranşament realizat din reţea, pe traseu fără subtraversări sau desfaceri şi refaceri de pavaje, cu bloc de măsură şi protecţie echipat cu contor electromagnetic de energie activă cu un singur cadran, fără priză de pământ proprie - cu folosirea prizei de pământ a instalaţiei de utilizare conform normelor
    branşament trifazat radial aerianBranşament realizat din reţea, cu bloc de măsură şi protecţie echipat cu contor electromagnetic de energie activă cu un singur cadran în montaj direct, fără priză de pământ proprie - cu folosirea prizei de pământ a instalaţiei de utilizare conform normelor
    branşament trifazat radial subteranBranşament realizat din reţea, pe traseu fără subtraversări sau desfaceri şi refaceri de pavaje, cu bloc de măsură şi protecţie echipat cu contor electromagnetic de energie activă cu un singur cadran în montaj direct, fără priză de pământ proprie - cu folosirea prizei de pământ a instalaţiei de utilizare conform normelor
    Racord radial aerian de MTracord realizat din reţea, cu un singur separator, fără descărcătoare, fără priză de pământ la stâlpii fără echipament
    racord radial subteran de MTRacord realizat din reţea sau post de transformare pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri şi refaceri de pavaje, fără celule de capăt, fără descărcătoare, fără priză de pământ proprie
    Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR <= 250 kVApost de transformare aerian, pe un stâlp, cu cadru de siguranţe, descărcătoare cu oxizi de zinc, cutie de distribuţie
    Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR 400 kVApost de transformare aerian, pe doi stâlpi, cu cadru de siguranţe, descărcătoare cu oxizi de zinc, cutie de distribuţie
    Post de transformare în cabină MT/JT echipat cu un TR 250/400/630 kVArealizat în anvelopă de beton, cu alimentare radială, cu două celule de MT compacte în sistem modular cu izolaţie SF6 (o celulă de linie echipată cu separator de sarcină şi o celulă de transformator echipată cu separator şi siguranţe), TR ermetic în ulei şi tablou de JT cu măsură
  NOTĂ:În situaţiile în care din considerente tehnice sau ca urmare a cerinţelor/opţiunilor utilizatorului, în schema şi/sau condiţiile de realizare a instalaţiei de racordare intervin elemente diferite sau suplimentare faţă de cele cuprinse în schema standard şi/sau condiţiile care au stat la baza stabilirii tarifului respectiv, acesta se modifică astfel: a) în situaţia apariţiei de elemente şi/sau condiţii suplimentare, tariful se majorează cu costurile acestora, stabilite pe bază de deviz; b) în situaţia înlocuirii unor elemente din schema standard cu alte elemente având alte caracteristici şi/sau performanţe, cu sau fără prevederea unor elemente/condiţii suplimentare, tariful se recalculează pe bază de deviz general al instalaţiei de racordare. ----------