HOTĂRÂRE nr. 1.052 din 8 iulie 2004pentru actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎncepând cu data de 15 septembrie 2004 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 9.000 lei/elev, respectiv preşcolar.  +  Articolul IITeza a doua a alineatului (1) al punctului 2.1 din anexa nr. 2 "Caiet de sarcini privind atribuirea serviciilor de aprovizionare şi distribuţie a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002" la Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Se va folosi lapte UHT, ambalat corespunzător. Acolo unde nu este ofertă de lapte UHT se poate folosi şi lapte pasteurizat, ambalat corespunzător, păstrat până la servire la temperatura maximă de 8°C."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministru de stat,ministrul administraţieişi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 1.052._______________