LEGE nr. 332 din 8 iulie 2004pentru declararea ca oraş a comunei Dragomireşti, judeţul Maramureş
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Comuna Dragomireşti, judeţul Maramureş, se declară oraş.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 332.-------------