LEGE nr. 331 din 8 iulie 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21 din 2 aprilie 2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 10 aprilie 2003, cu următoarele modificări:1. Alineatul (3) al articolului 3^1 va avea următorul cuprins:(3) Pentru spațiile prevăzute la alin. (1), actualii utilizatori încheie cu titularii drepturilor de administrare, respectiv consiliile județene, consiliile locale, alte instituții sau autorități publice ori regiile autonome în al căror patrimoniu se află spațiile, contracte de închiriere în condiții de facilități pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 5 ani.2. Alineatele (4) și (5) ale articolului 3^1 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 8 iulie 2004.Nr. 331.------------