LEGE nr. 325 din 8 iulie 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 20 iulie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004, cu următoarea modificare:– După alineatul (2) al articolului unic se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) La rectificarea bugetară, Ministerul Finanțelor Publice va suplimenta bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe anul 2004, cu credite bugetare în sumă de 1.215 miliarde lei, la titlul «Transferuri» al programului «Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România».Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 8 iulie 2004.Nr. 325.-----