RECTIFICARE nr. 755 din 14 mai 2004la Hotărârea Guvernului nr. 755/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 19 iulie 2004    În Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităților de măsură legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 mai 2004, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. 1 alin. (2), în loc de: "... măsurile ..." se va citi: "... măsurările ..."---------------