HOTĂRÎRE Nr. 790 din 14 noiembrie 1994privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Introducere transport în comun cu troleibuze în municipiul Pitesti", judeţul Arges
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 24 noiembrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Introducere transport în comun cu troleibuze în municipiul Pitesti", judeţul Arges, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa *) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie. ---------------------