LEGE nr. 261 din 16 iunie 2004pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 15 iulie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifică Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 şi semnată de România la Stockholm la 23 mai 2001.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 16 iunie 2004.Nr. 261.CONVENTIE 22/05/2001