ORDIN nr. 2.314 din 8 iulie 2004privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 16 iulie 2004    În baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 3, 7, 21 şi 28 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,ţinând seama de dispoziţiile Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.043/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice,având în vedere Decizia Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice nr. 4.333 din 29 iunie 2004 şi Avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice nr. 155/E din 29 iunie 2004,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista monumentelor istorice clasate în grupa A sau B, actualizată, cuprinsă în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă Lista monumentelor istorice dispărute, cuprinsă în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.________ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Listele prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ministerul Culturii şi Cultelor, direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale (prefecturile, consiliile judeţene, consiliile locale şi primăriile) cu atribuţii în domeniul protejării monumentelor istorice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 2.314.------