LEGE nr. 328 din 8 iulie 2004pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 16 iulie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 7 aprilie 2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 aprilie 2004, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Membrii comisiei de privatizare și ai secretariatului tehnic nu vor putea deține, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea funcției lor, funcția de administrator ori membru în conducerea executivă a instituției de credit care a fost privatizată, inclusiv la filialele sau sucursalele acesteia, precum și de membru în comisia de supraveghere specială ori de administrator special potrivit Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Prin derogare de la Legea nr. 83/1997, cu modificările și completările ulterioare, selectarea consultantului pentru privatizare se va face potrivit procedurilor Băncii Mondiale pentru selectarea și angajarea consultanților, iar plata serviciilor prestate de către consultantul pentru privatizare se va face din Dutch grant TF 050477, administrat de Ministerul Finanțelor Publice.3. La articolul 6 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) Până la aprobarea propunerilor respective, garantarea sumelor depuse de persoanele fizice cu orice titlu, precum și a dobânzilor și câștigurilor cuvenite pentru acestea se face potrivit prevederilor Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 8 iulie 2004.Nr. 328.-----