HOTĂRÂRE nr. 882 din 3 iunie 2004pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termica a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 8 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 2 alin. (1) lit. d) şi al art. 22 alin. (3) lit. c) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţionala privind alimentarea cu energie termica a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iunie 2004.Nr. 882.  +  AnexăSTRATEGIE 03/06/2004