ORDIN nr. 772 din 16 iunie 2004pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 6 iulie 2004    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB 7.157/2004,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IPunctul II al anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 5 decembrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:"II. În unităţile şcolare:- un post de medic medicină generală/medicină de familie la 2.000-2.500 de preşcolari şi elevi de la cursurile de zi şi serale, dacă aceştia nu au calitatea de angajat;- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală/asistent medical/asistent medical pediatrie sau în specialitate echivalentă la 800-1.000 de elevi;- un post de medic stomatolog/stomatologie generală la 1.000-1.500 de elevi de la cursurile de zi şi serale, dacă aceştia nu au calitatea de angajat;- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală/asistent medical/asistent medical pediatrie sau în specialitate echivalentă, care să efectueze cursuri de perfecţionare în domeniu, la 1.000-1.500 de elevi."  +  Articolul IIDirecţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 16 iunie 2004.Nr. 772._______________