LEGE nr. 299 din 28 iunie 2004privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracţiunile de falsificare de monede sau de alte valori
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 1 iulie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Persoanele juridice, cu excepţia statului, a autorităţilor publice şi a instituţiilor publice, răspund penal în cazul infracţiunilor de falsificare de monede sau de alte valori prevăzute la art. 282 şi art. 284 din Codul penal, precum şi al infracţiunii de deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori prevăzute la art. 285 din Codul penal, săvârşite în numele sau în interesul persoanelor juridice, de către organele sau reprezentanţii acestora. (2) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a participat la săvârşirea aceleiaşi fapte.  +  Articolul 2Pedepsele care se aplică persoanei juridice pentru infracţiunile prevăzute la art. 1 sunt: amenda, ca pedeapsă principală, şi suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice, ca pedeapsă complementară.  +  Articolul 3 (1) Infracţiunea prevăzută la art. 282 alin. (1) şi alin. (2) din Codul penal săvârşită de persoanele juridice se pedepseşte cu amendă de la 10.000.000 lei la 2.000.000.000 lei. (2) În cazul săvârşirii infracţiunii de către o persoană juridică, în condiţiile art. 282 alin. (3) teza I, pedeapsa este amenda de la 15.000.000 lei la 5.000.000.000 lei, iar dacă este săvârşită în condiţiile art. 282 alin. (3) teza II, pedeapsa este amenda de la 25.000.000 lei la 7.000.000.000 lei. (3) Tentativa la infracţiunea prevăzută la art. 282 din Codul penal săvârşită de o persoană juridică se pedepseşte cu amendă cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului amenzii prevăzute la alin. (1) şi alin. (2).  +  Articolul 4Dispoziţiile cuprinse la art. 3 se aplică şi în cazul în care infracţiunea prevăzută la art. 282 din Codul penal priveşte monede sau alte valori străine.  +  Articolul 5Infracţiunea prevăzută la art. 285 din Codul penal săvârşită de persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 7.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.  +  Articolul 6 (1) Pedeapsa complementară a suspendării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice poate fi aplicată pe o durată de la un an la 3 ani. (2) Pedeapsa complementară prevăzută la alin. (1) constă în interzicerea activităţii sau a aceleia dintre activităţile persoanei juridice în exercitarea căreia a fost săvârşită infracţiunea.  +  Articolul 7Dispoziţiile prevăzute în partea generală a Codului penal se aplică în mod corespunzător şi în cazul răspunderii penale a persoanelor juridice prevăzute în prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 299.-----------