ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 25 iunie 2004pentru modificarea Codului de procedură penală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004    Având în vedere necesitatea eliminării neîntârziate a posibilităţii de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale, care impietează asupra desfăşurării în condiţii normale a procesului penal şi poate conduce la punerea în libertate a unor infractori periculoşi,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul 7 al articolului 52 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cristian DiaconescuBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 55.-------------