LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004privind regimul armelor şi al muniţiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 30 iunie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Domeniul de reglementarePrezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentei legi, definiţiile şi categoriile armelor, muniţiilor, persoanelor şi documentelor sunt:I. Definiţii generale1. arma - orice dispozitiv a cărui funcţionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regaseste în una dintre categoriile prevăzute în anexa;2. arma de foc - arma al carei principiu de funcţionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei incarcaturi; sunt asimilate armelor de foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot funcţiona ca arme de foc;3. munitie - ansamblu format din proiectil şi, după caz, incarcatura de azvarlire, capsa de aprindere, precum şi celelalte elemente de asamblare care îi asigura funcţionarea şi realizarea scopului urmărit;4. operaţiuni cu arme şi muniţii - producerea, confecţionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc şi muniţiilor;5. uz de arma - executarea tragerii cu o arma.II. Categorii de arme şi muniţii1. arme şi muniţii interzise - arme şi muniţii a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor care au competente în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi care sunt prevăzute în categoria A din anexa;2. arme şi muniţii letale - arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor şi care sunt prevăzute în categoriile B-D din anexa;3. arme şi muniţii neletale - arme şi muniţii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi.III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei1. arme militare - arme destinate uzului militar;2. arme de apărare şi paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice;3. arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a imprastia gaze nocive, iritante, de neutralizare şi proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare;4. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;5. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc munitie cu glont sau/şi cu alice, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de paza a activităţilor de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor sau a transporturilor unor valori importante;7. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificarii ulterioare;8. arme cu destinaţie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil şi care au aparenta unei arme de foc automate;9. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante;10. arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de către un armurier autorizat;11. arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele aflate sau nu în stare de funcţionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistică, ştiinţifică, documentara sau sentimentala deosebită;12. arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecţii;13. arme de recuzita - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat, necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic.IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;2. arme de foc scurte - arme de foc a căror teava nu depăşeşte 30 cm sau a căror lungime totală nu depăşeşte 60 cm;3. arme de foc lungi - arme de foc a căror lungime a tevii sau lungime totală depăşesc dimensiunile armelor de foc scurte;4. arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartus tras, se reincarca automat şi trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci;5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartus tras, se reincarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci;6. arme de foc cu repetitie - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reincarca manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;7. arme de foc cu o singura lovitura - arma de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartusului în camera de încărcare sau într-un lacas special prevăzut la intrarea în teava.V. Categorii de persoane1. vânător - persoana care poseda permis de vânătoare cu viza valabilă, în condiţiile legii, privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului;2. colectionar de arme - persoana care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de colectionar şi care deţine ori intenţionează să deţină arme în colectie;3. sportivi şi antrenori de tir - sportivii şi antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Agenţia Naţionala pentru Sport, şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate;4. armurier - orice persoană juridică autorizata, în condiţiile prezentei legi, sa desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii;5. rezident al unui stat membru - cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum şi persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau reşedinţa în acel stat.VI. Tipuri de documente1. permis de arma - documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizica dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale ale căror tip, marca, serie şi calibru sunt înscrise în acest document, precum şi munitia aferentă;2. pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care atesta dreptul titularului de a călători pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc şi munitia înscrise în acesta;3. carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul Naţional al Armelor, prin organele de poliţie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevăzute toate datele de identificare ale armei, provenienţă acesteia, precum şi datele de identitate ale proprietarului;4. certificat de deţinător - document emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate;5. ordin de serviciu - documentul eliberat de persoana juridică autorizata să deţină şi sa folosească arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum şi studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior cu profil cinegetic dreptul de a purta şi folosi arma şi munitia corespunzătoare, înscrise în acest document, în timpul şi pentru executarea sarcinilor de serviciu;6. permis de transfer al armelor - document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer de arme şi muniţii de pe teritoriul României către un stat membru al Uniunii Europene;7. autorizaţie de transfer fără acord prealabil - document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite unui armurier să efectueze, pentru o anumită perioada de timp, operaţiuni de transfer al armelor şi muniţiilor de pe teritoriul României către un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităţilor competente pentru fiecare operaţiune în parte sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.  +  Articolul 3Autoritatea competenţaInspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 4Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5Aspecte generale privind regimul armelor (1) Armele militare pot fi deţinute şi folosite numai de către structurile specializate care au competente în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. (2) Armele letale pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite numai în baza autorizaţiei eliberate în condiţiile prezentei legi. (3) Armele neletale pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia înregistrării acestora la autorităţile competente, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (4) Forma şi conţinutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) Evidenta posesorilor de arme letale şi neletale, a armelor deţinute de aceştia, precum şi a documentelor prin care se acordă dreptul de a le deţine, purta şi folosi se tine, la nivel local, de către inspectoratele de poliţie judeţene şi de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care au eliberat aceste documente, iar, la nivel central, pentru armele de apărare şi paza, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.  +  Articolul 6Regimul armelor militare şi al unor dispozitive destinate armelor letale (1) Regimul deţinerii, portului, utilizării şi operaţiunilor cu arme şi dispozitive militare se stabileşte prin legi speciale. (2) Este interzisă procurarea, deţinerea, portul, utilizarea, importul, exportul şi comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu excepţia instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a următoarelor sisteme şi dispozitive destinate armelor: a) sisteme de ochire care funcţionează pe principiul laser; b) sisteme de ochire pe timp de noapte; c) dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei incarcaturi.  +  Articolul 7Condiţii generale privind deţinerea armelor (1) Orice persoană fizica sau juridică care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege are dreptul să deţină la domiciliul, reşedinţa sau sediul sau arme şi muniţii. (2) Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, sa poarte, sa folosească, sa comercializeze sau, după caz, sa repare arme sunt obligate să asigure securitatea acestora. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Armele deţinute la domiciliul, reşedinţa sau la sediul persoanei fizice sau juridice, în baza documentelor prevăzute de lege, pot fi transferate de proprietarul lor în alt spaţiu decât cel menţionat în documente numai cu acordul scris al poliţiei, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 8Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor letale (1) Deţinătorii armelor letale sunt obligaţi sa anunţe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme. (2) Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizaţiei de procurare a armei, a certificatului de deţinător şi a permisului de arma, cu excepţia situaţiei în care documentul este depus la organul de poliţie competent.  +  Articolul 9Regimul juridic al armelor deţinute ilegal sau al căror deţinător nu este cunoscut ori a decedat (1) Persoana care ia la cunoştinţa despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată sa anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie. (2) Persoana care găseşte o arma militară sau o arma letala ori muniţii este obligată să le predea sau sa anunţe la cel mai apropiat organ de poliţie, de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore. (3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedează sau este declarat dispărut, să depună armele şi munitiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei.  +  Capitolul II Procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către persoanele fizice  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 10Dreptul de procurare, deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţieiPersoanele fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot procura, deţine, purta şi folosi arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare acestora.  +  Articolul 11Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor (1) Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se dobândeşte de la data emiterii, de către autorităţile competente, a autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de arma. (2) Armele neletale pot fi deţinute, purtate şi folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 12Documentele care atesta dreptul de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor (1) Autorizaţia de procurare a armei, permisul de arma, atestatul de colectionar, autorizaţia temporară de transport şi folosire a armei, certificatul de deţinător şi pasaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. (2) Condiţiile, precum şi procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 13Obligaţii generale ale titularului autorizaţiei de procurare a armelor sau al permisului de armaTitularul autorizaţiei de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de arma este obligat sa anunţe organul de poliţie competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente: a) au intervenit orice fel de schimbări care necesita modificarea unor menţiuni corespunzătoare din conţinutul documentului; b) au fost folosite în întregime spaţiile destinate vizelor şi menţiunilor din permisul de arma.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii cu privire la procurarea şi înstrăinarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente de către persoanele fizice de cetăţenie română  +  Articolul 14Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1) Persoanele fizice de cetăţenie română care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, sa procure arme letale. (2) Armele de apărare şi paza pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane: a) demnitarii, magistraţii, diplomatii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cat sunt în activitate şi după pensionare, trecerea în rezerva sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au aceasta calitate, cu excepţia personalului de paza din cadrul societăţilor specializate de paza; c) persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au aceasta calitate. (3) Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători şi colectionarii de arme. (4) Armele de tir pot fi procurate de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânătorii şi colectionarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. (5) Armele de colectie letale, aflate în stare de funcţionare, pot fi procurate numai de către colectionarii de arme. (6) Procurarea armelor prevăzute la alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, închiriere sau comodat, după caz.  +  Articolul 15Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale (1) Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcţie de destinaţia acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infracţiuni comise cu intenţie; d) nu sunt invinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă al carei maxim special este mai mare de 1 an; e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu suferă de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care ar putea pune în pericol propria viaţa sau a altora, dacă ar deţine sau ar folosi arme şi muniţii; f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţionala, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente; g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practica, organizat de o persoană juridică autorizata pentru aceasta activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; h) nu au săvârşit vreuna dintre contravenţiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor; i) nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi. (2) Cererea de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul şi se soluţionează în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. (3) Dacă autoritatea competentă cu soluţionarea cererii constata că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei şi i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), soluţia adoptată, precum şi motivele care au stat la baza acesteia. (4) Soluţia prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, şi poate fi atacată în termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunoştinţa solicitantului. (5) Ordinul ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (1) lit. e) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizaţia de procurare (1) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), pot fi autorizate sa procure arme, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 25 în ceea ce priveşte scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează: a) cel mult două arme de apărare şi paza; b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5), din România şi cel mult câte doua arme din străinătate, pentru fiecare călătorie a solicitantului în afară teritoriului României. (2) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din străinătate arme corespunzătoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevăzută la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizaţi sa comercializeze arme.  +  Articolul 17Valabilitatea autorizaţiei de procurare a armelor (1) Autorizaţia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o noua perioada de până la 90 de zile. (2) Dacă titularul autorizaţiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârşitul celor două perioade de câte 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizaţii de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) şi i).  +  Articolul 18Condiţiile exercitării dreptului conferit prin autorizaţia de procurare a armelor (1) Titularul autorizaţiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma şi cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale, precum şi de la orice persoană din străinătate autorizata, care comercializează în condiţiile legii din ţara în care se afla arme din această categorie. (2) Procurarea armelor de la altă persoană fizica sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevăzuţi la alin. (1). (3) În situaţia în care titularul autorizaţiei de procurare a armelor procura armele din străinătate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 19Obligaţia titularului autorizaţiei de procurare a armelor, care îşi schimba domiciliul sau reşedinţaÎn cazul în care titularul autorizaţiei de procurare a armei îşi schimba domiciliul sau reşedinţa este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbării, sa anunţe despre aceasta organul de poliţie în a cărui raza de competenţa teritorială se afla noul domiciliu sau, după caz, noua reşedinţa.  +  Articolul 20Pierderea dreptului de procurare a armelorDreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizaţia de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 lit. c)-f) şi lit. h).  +  Articolul 21Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelorProcedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 22Modalităţi specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane (1) Persoanele care îndeplinesc o funcţie de demnitar sau care implica exerciţiul autorităţii publice pot procura arme de apărare şi paza şi de la instituţiile în care sunt încadrate sau, după caz, le pot primi în dar sau recompensa de la aceste instituţii, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei respective. (2) Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot procura arme de apărare şi paza numai prin intermediul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 alin. (1).  +  Articolul 23Înstrăinarea armelor letalePersoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot instraina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizaţi sa comercializeze astfel de arme.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii cu privire la deţinerea, portul şi utilizarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente de către persoanele fizice de cetăţenie română1. Dispoziţii generale  +  Articolul 24Solicitarea acordării permisului de arma şi a înscrierii armei în permisul de arma (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie în a cărui raza de competenţa se afla domiciliul sau, după caz, reşedinţa acestuia, în vederea solicitării acordării permisului de arma sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al cărui titular este deţinătorul. (2) În cazul în care arma a fost procurata din străinătate, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificată prin documentele vamale. (3) Cu ocazia solicitării prevăzute la alin. (1), precum şi cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma, titularul autorizaţiei de procurare a armei are obligaţia să prezinte organului de poliţie competent fiecare arma, împreună cu câte 5 cartuse corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 25Acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei (1) În funcţie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autorităţile competente pot acorda solicitantului dreptul de deţinere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând menţiune, în mod expres, despre aceasta în conţinutul permisului de arma. (2) Dreptul de deţinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colectie sau de autoaparare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reşedinţa înscrisă în documentul de identitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare şi paza, de vânătoare şi de tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia, precum şi în caz de legitima apărare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 26Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deţinere şi, după caz, de port şi folosire (1) Dreptul de deţinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânătoare, de tir sau de colectie. (2) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda solicitantului, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează: a) pentru doua arme de apărare şi paza de dimensiuni diferite ale tevii; b) pentru armele de vânătoare, cel mult 2 de acelaşi calibru; c) pentru cel mult 2 arme de tir scurte şi 2 arme de tir lungi.  +  Articolul 27Vizarea permisului de arma (1) Permisele de arma trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de poliţie competent teritorial, în perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Poliţiei Române. (2) Titularii permiselor de arme sunt obligaţi să se prezinte la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), în locurile stabilite de către inspectoratele judeţene de poliţie şi de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu armele înscrise în permise, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Permisul de arma se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f) şi lit. h), iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnica periodică.2. Regimul dreptului de deţinere a armelor letale  +  Articolul 28Condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor (1) Titularul dreptului de deţinere a armelor letale are obligaţia sa păstreze armele înscrise în permisul de arma, asigurate astfel încât sa nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Titularul dreptului de deţinere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, sa scoată armele deţinute în condiţiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situaţii: a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier; b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele. (3) În autorizaţia prevăzută la alin. (2) se menţionează perioada în care armele urmează să fie transportate în afară locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transporta, traseul utilizat, destinaţia şi condiţiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. (4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma, nu mai este necesară obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 29Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere (1) Persoana care are în proprietate sau folosinţă arme letale poate fi autorizata de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, sa folosească într-un poligon special amenajat şi autorizat, în condiţiile legii, armele de vânătoare, de tir sau de colectie. (2) Autorizarea prevăzută la alin. (1) se referă la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma, termenul de valabilitate a autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei. (3) Procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin norme metodologice. (4) Colectionarii de arme pot folosi o arma lungă dintre cele deţinute, menţionată în mod expres în permisul de arma, numai în locul unde se afla colecţia, în caz de legitima apărare. În cazul în care colectionarul a făcut uz de arma, are obligaţia sa acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 30Încetarea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor (1) Dreptul de deţinere a armelor se pierde, dacă titularul se afla în una dintre următoarele situaţii: a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), f) şi h); b) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de arma, în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1); c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; d) a săvârşit doua contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede încetarea dreptului de deţinere a armelor, precum şi dacă a săvârşit o infracţiune la regimul armelor şi al muniţiilor; e) titularul renunţa sa mai detina armele înscrise în permis; f) se constata faptul ca titularul a folosit armele deţinute, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (4); g) titularul pleacă definitiv din România sau pierde cetăţenia română; h) titularul nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (3)-(5), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor; i) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia. (2) Dreptul de deţinere a armelor se suspenda în următoarele situaţii: a) titularul se afla în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d); b) titularul nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e); c) titularul a săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementara a suspendării dreptului de deţinere a armelor. (3) În cazul în care persoana se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliţie competent retrage permisul de arma, iar titularul este obligat să facă dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridica de către organele de poliţie. (4) În cazul în care persoana se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi e), încetează dreptul de deţinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru deţinere, făcându-se menţiunile corespunzătoare în acest sens, în permisul de arma.  +  Articolul 31Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1) Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 30 se face de către autorităţile prevăzute la art. 12 alin. (1), care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de arma ori a menţiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care încetează dreptul de deţinere. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 32Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armaDeţinătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusă la cunoştinţa măsura prevăzută la art. 31 alin. (1), să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitarii, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt ridicate de organul de poliţie competent. Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, împotriva măsurii de anulare a dreptului de deţinere a armelor, de către persoana care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 30 alin. (1), nu suspenda obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.3. Regimul dreptului de port şi folosire a armelor letale  +  Articolul 33Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de apărare şi paza are obligaţia de a păstra arma înscrisă în permisul de arma în condiţii de securitate, astfel încât sa nu permită accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. (2) Păstrarea armei prevăzute la alin. (1), la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului, se face în locuri special destinate, omologate în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtata numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: a) trebuie să fie asigurată şi sa nu fie armata; b) să aibă efectuată inspecţia tehnica periodică şi sa nu prezinte defectiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la armurier; c) trebuie să stea în permanenta introdusă în toc, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizata, potrivit legii, sa o utilizeze; d) să se afle în permanenta numai asupra sa şi sa nu fie înmânată, sub nici o formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de poliţie competente, precum şi personalului abilitat prin lege sa păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege; e) deţinătorul sa nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseala sau sa nu sufere de afecţiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poarta arma asupra sa.  +  Articolul 34Limitele exercitării uzului de arma (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi armele de apărare şi paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitima apărare ori stare de necesitate. (2) Folosirea armelor de apărare şi paza în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.  +  Articolul 35Obligaţii în cazul efectuării uzului de arma (1) Persoana care a făcut uz de arma este obligată sa acţioneze imediat, pentru a se acordă primul ajutor şi asistenţa medicală persoanelor ranite. (2) Persoana care a făcut uz de arma este obligată sa anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), precum şi în cea prevăzută la art. 29 alin. (4), organul de poliţie sesizat are obligaţia să efectueze cercetarea la faţa locului şi a circumstanţelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de poliţie care desfăşoară cercetarea, până la încheierea acesteia. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care s-a făcut uz de arma, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.  +  Articolul 36Păstrarea, portul şi folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilorPersoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot păstra, purta şi folosi armele înscrise în permisul de arma numai în condiţiile stabilite în protocolul de protecţie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33-35.  +  Articolul 37Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare (1) Dreptul de a purta şi folosi armele de vânătoare se acordă, în condiţiile prezentei legi, vânătorilor care sunt membri ai unor asociaţii de vânători sportivi, legal constituite, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, care au susţinut examenul pentru obţinerea calităţii de vânător şi deţin permis de vânătoare cu viza valabilă. (2) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de arma în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deţinere a acestor arme.  +  Articolul 38Transportul şi portul armelor de vânătoare (1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locul unde urmează să se desfăşoare vânătoarea potrivit legii, se face în următoarele condiţii: a) armele trebuie ţinute în toc, neincarcate cu munitie; b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) şi e). (2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în următoarele condiţii: a) arma poate fi încărcată, cu condiţia ca, după încărcare, să fie asigurată şi purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente; b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b) şi e); c) arma să se afle în permanenta numai asupra persoanei care o deţine în mod legal şi sa nu fie înmânată sub nici o formă altor persoane, cu excepţia vânătorilor.  +  Articolul 39Uzul de arma de vânătoareTitularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în condiţiile Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru antrenament, în poligoanele autorizate în condiţiile legii.  +  Articolul 40Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare (1) Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, o arma de vânătoare o poate imprumuta titularului dreptului de a purta şi folosi o arma de vânătoare de acelaşi calibru, în vederea utilizării acesteia la vânătoare. (2) Se interzice lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garanţie.  +  Articolul 41Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de tir (1) Dreptul de a purta şi folosi armele de tir se acordă, în condiţiile prezentei legi, sportivilor şi antrenorilor de tir. (2) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de tir are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de arma, în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deţinere a acestor arme.  +  Articolul 42Transportul, portul şi folosirea armelor de tir (1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locurile de antrenament sau unde urmează să se desfăşoare concursul de tir, se face în următoarele condiţii: a) armele trebuie ţinute în toc, neincarcate cu munitie; b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) şi e); c) în cazul în care deţinătorul armelor este conducătorul mijlocului de transport, arma trebuie păstrată într-un spaţiu special amenajat în interiorul portbagajului, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Portul şi utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestor locuri.  +  Articolul 43Portul şi folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publiceCondiţiile în care persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice pot purta şi folosi arme letale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atribuţiile acestora.4. Regimul procurării şi deţinerii muniţiei aferente armelor letale de către persoanele fizice  +  Articolul 44Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de port şi folosire a armelor letale (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme de apărare şi paza, de vânătoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizaţi numai munitia aferentă armelor înscrise în permisul de arma. (2) Cantitatea de munitie care poate fi deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de arma de către organul de poliţie care eliberează acest document, după cum urmează: a) pentru armele de apărare şi paza, cel mult 50 de cartuse cu glont şi 50 de cartuse fără proiectil, pentru câte o singura arma de fiecare calibru; b) pentru armele de vânătoare, cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port şi folosire; c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port şi folosinţă, în funcţie de proba de concurs. (3) Persoanele care deţin arme de apărare şi paza pot purta asupra lor, în afară domiciliului sau reşedinţei unde este depozitata munitia, cel mult 12 cartuse. (4) Este interzisă înstrăinarea muniţiei prevăzute la alin. (2) de către persoana care a procurat-o, cu excepţia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de poliţie competente. (5) Este interzisă comercializarea sau înstrăinarea sub alta forma, precum şi deţinerea ori utilizarea de munitie expirată sau degradata care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor.  +  Articolul 45Procurarea muniţiei de către colectionarii de arme (1) Colectionarii de arme pot procura şi deţine, numai la locul unde se afla colecţia de arme, cel mult 10 cartuse cu proiectil şi 50 de cartuse fără proiectil, pentru arma prevăzută la art. 29 alin. (4). (2) Înscrierea menţiunilor corespunzătoare în permisul de arma cu privire la deţinerea muniţiei prevăzute la alin. (1) se face de către organul de poliţie competent, la cererea colectionarului.5. Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale şi a muniţiilor  +  Articolul 46Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale (1) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în următoarele situaţii: a) titularul dreptului se afla în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d); b) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e); c) a săvârşit una sau mai multe contravenţii, pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementara a suspendării dreptului de port şi folosire a armelor. (2) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se afla în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Pe perioada suspendării dreptului de port şi folosire a armelor, permisul de arma se retrage de către organul de poliţie care a dispus măsura, iar armele şi întreaga cantitate de munitie deţinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridica de către organele de poliţie. (4) Suspendarea încetează de la data la care titularul dreptului de port şi folosire a armelor nu se mai afla în situaţiile prevăzute la alin. (1), iar permisul de arma, armele şi munitia se restituie acestuia.  +  Articolul 47Revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale (1) Revocarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, atunci când titularul dreptului se afla în una dintre următoarele situaţii: a) renunţa sa mai detina armele înscrise în permisul de arma; b) nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a)-c), alin. (3) şi (4); c) nu mai îndeplineşte vreuna dintre condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) şi f); d) pleacă definitiv din ţara; e) pierde cetăţenia română; f) a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile titularului; g) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1); h) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; i) a săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede revocarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor. (2) Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în următoarele situaţii: a) se constată că, la data acordării permisului de arma, titularul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru port şi folosire a armelor; b) persoanei i s-a acordat dreptul de port şi folosire a armelor, pe baza unor documente sau informaţii false. (3) Măsura revocării sau anulării dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului sau, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), succesorilor acestuia. (4) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţa cu privire la măsura revocării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună permisul de arma la organul de poliţie competent şi să facă dovada faptului ca a depus arma şi întreaga cantitate de munitie deţinută la un armurier autorizat, cu excepţia celor care se ridica de către organele de poliţie. (5) Măsura revocării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ.6. Regimul călătoriilor în străinătate cu armele letale şi munitiile deţinute de către cetăţenii români  +  Articolul 48Autorizarea călătoriilor în străinătate cu armele letale şi munitia corespunzătoare (1) Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doreşte sa calatoreasca în străinătate cu acestea poate solicita organului de poliţie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizaţii în baza căreia organele poliţiei de frontieră permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele şi munitia înscrise în autorizaţie, făcând menţiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului. (2) Armele de apărare şi paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 43, în condiţiile prevăzute la art. 50. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de călătorie, pe care le-au deţinut la ieşirea din ţara. În cazul în care, pe perioada şederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliţie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliţiei de frontieră având obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi sa informeze în scris Inspectoratul General al Poliţiei Române. (4) În situaţia în care, pe perioada şederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţara, să se prezinte personal la organul de poliţie care i-a eliberat permisul de arma şi să depună o declaraţie cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.  +  Articolul 49Eliberarea autorizaţiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1) Autorizaţia prevăzută la art. 48 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) este titular al unui permis de arma pentru armele şi munitia care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie; b) prezintă motivele pentru care doreşte sa calatoreasca în străinătate cu armele şi munitia pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie. (2) Autorizaţia prevăzută la art. 48 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează sa iasa din ţara, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de munitie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României. (3) Cu ocazia eliberării autorizaţiei, organul de poliţie competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera cu privire la datele prevăzute la alin. (2). (4) Documentele care trebuie să însoţească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la art. 48 alin. (1), precum şi cea de înscriere a armelor şi muniţiei în documentul de călătorie, perioadele şi condiţiile în care titularul poate călători în străinătate cu armele înscrise în acest document, precum şi termenul de soluţionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 50Autorizarea călătoriilor în străinătate în interes de serviciu, cu armele letale şi munitia din dotare (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 43 care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în străinătate împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum şi a muniţiei corespunzătoare se face în pasaportul de serviciu de către organele poliţiei de frontieră, cu ocazia iesirii din ţara a acestor persoane, pe baza adeverintei eliberate titularilor de către instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane. (2) Adeverinta prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează sa iasa din ţara, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de munitie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României. (3) Instituţiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa informeze, în scris, Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, ori de câte ori aceste persoane urmează sa calatoreasca în străinătate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. (4) Prevederile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 43, în aceasta situaţie organele poliţiei de frontieră având obligaţia sa anunţe în scris şi instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane. (5) Condiţiile în care persoanele prevăzute la art. 43 pot călători în străinătate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei instituţii unde sunt încadrate aceste persoane.7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de arma, precum şi a documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale  +  Articolul 51Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea permisului de arma (1) Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui raza de competenţa teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de poliţie care le-a eliberat. (2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 52Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale (1) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în străinătate, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele şi munitiile cu care titularul a ieşit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifica la Inspectoratul General al Poliţiei Române situaţia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor. (2) Adeverinta prevăzută la alin. (2) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi se retine de către organele poliţiei de frontieră, la intrarea în ţara. (3) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe.  +  Secţiunea a 4-a Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente, de către persoanele fizice străine  +  Articolul 53Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România (1) Străinii care au reşedinţa sau domiciliul în România pot fi autorizaţi sa procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colectie. În sensul prezentei legi, sunt consideraţi ca au reşedinţa sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de şedere temporară sau, după caz, permanenta, acordat în condiţiile legii privind regimul străinilor în România, precum şi străinii care au dobândit o formă de protecţie în România în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiatilor. (2) Autorizaţia de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colectie se acordă în condiţiile prevăzute la art. 15 persoanelor prevăzute la alin. (1) care poseda permis de şedere valabil. (3) Prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 17-21, art. 23-25, art. 26 alin. (1) şi (2) lit. b) şi c), art. 27-32, art. 37-42, art. 44 alin. (1), art. 45-47, art. 51 şi, după caz, art. 52 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 54Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurta şedere (1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurta şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, precum şi cei prevăzuţi la art. 53 alin. (1) pot fi autorizaţi sa procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colectie, în vederea scoaterii acestora din România. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate sa scoată, personal, de pe teritoriul României, doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei călătorii în România. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români, autorizaţi sa comercializeze aceste arme. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizaţia de procurare a armelor, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) fac dovada intrării şi şederii legale în România; c) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), d) şi f); d) fac dovada, prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatică sau oficiul consular al statului în care urmează sa transporte arma, ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia acelui stat pentru deţinerea armelor pentru care solicită autorizaţia de procurare. (4) În termen de 3 zile de la procurarea armei, străinii trebuie să se prezinte la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care procedează la sigilarea armei şi eliberarea autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. (5) Procedura acordării autorizaţiei de procurare a armei şi a autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 55Introducerea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale, pe teritoriul României, (1) Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurta şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, sa poarte şi sa folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. (2) Avizul de introducere a armelor în ţara se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, în următoarele condiţii: a) fac dovada deţinerii legale a armelor, în statul de unde provin; b) arma sa îndeplinească condiţiile impuse de normele de omologare; c) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sau de la Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva, pentru a participa la o vânătoare organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colectionar de arme român; d) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului ca urmează sa participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colectionar de arme român. (3) În cazul tranzitarii teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu condiţia prezentării documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor şi muniţiei respective este permisă pe teritoriul statului de destinaţie. (4) Procedura şi documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) şi (3), cantităţile de arme care pot fi introduse de străini în România, precum şi punctele de trecere a frontierei de stat prin care străinii pot intră în România cu aceste arme şi munitia aferentă se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 56Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deţinători de arme letale (1) Insotitorii delegatiilor străine, la nivelul sefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecţie, precum şi militarii străini pot introduce, purta şi folosi, pe teritoriul României, arme de apărare şi paza, pe bază de reciprocitate, sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe şi, respectiv, Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România pot purta şi folosi arme de apărare şi paza, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obţinerea permisului de arma. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de apărare şi paza, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 57Achiziţionarea de pe teritoriul României a muniţiei de către străiniStrăinii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizaţi munitia aferentă armelor legal deţinute, în condiţiile stabilite la art. 44.  +  Secţiunea a 5-a Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor neletale de către persoanele fizice  +  Articolul 58Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale (1) Cetăţenii români şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot sa procure arme neletale, precum şi munitia aferentă, de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme, în condiţiile notificării prealabile a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1). (2) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin lege sa păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitarii sau înstrăinării.  +  Articolul 59Certificatul de deţinător (1) Persoanele care au procurat arme neletale au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile prevăzute la art. 12 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deţinător. (2) Certificatul de deţinător conferă titularului dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor înscrise în acest document. (3) Titularii certificatului de deţinător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fără a le putea instraina în afară teritoriului României. (4) Procedura notificării prealabile, menţionată la art. 58 alin. (1), precum şi a acordării certificatului de deţinător se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 60Păstrarea armelor neletalePosesorii armelor neletale au obligaţia sa ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu sau reşedinţa, astfel încât sa nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi sa nu existe pericol de vătămare corporală accidentala.  +  Articolul 61Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini (1) Străinii pot introduce în România arme neletale, numai după obţinerea avizului de introducere a armelor în ţara, acordat de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din străinătate. (2) Avizul de introducere a armelor în ţara se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) a împlinit vârsta de 18 ani; b) face dovada deţinerii legale a armelor în statul în care se afla; c) face dovada încadrării armelor în categoria armelor neletale prevăzută în anexa, în conformitate cu normele de omologare stabilite în condiţiile legii. (3) Procedura acordării avizului prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 62Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare (1) Persoanele prevăzute la art. 58 alin. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinată pentru autoaparare, dintre cele procurate în mod legal. (2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoaparare, în următoarele condiţii: a) în locuri aglomerate, stadioane, sali de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege; b) dacă deţinătorul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseala sau suferă de afecţiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol în condiţiile în care poarta arma asupra sa.  +  Articolul 63Uzul de arma neletala destinată pentru autoaparare (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoaparare, pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitima apărare ori stare de necesitate. (2) Folosirea armelor prevăzute la alin. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.  +  Articolul 64Folosirea armelor utilitareArmele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite în condiţiile legii doar împotriva animalelor, iar armele cu destinaţie industriala, pistoalele de alarma şi semnalizare şi pistoalele de start, folosite în competitiile sportive, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât sa nu cauzeze vătămări corporale altor persoane.  +  Articolul 65Procurarea muniţiei pentru armele neletaleMunitia aferentă armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de deţinător al armei, de la armurierii autorizaţi sa o comercializeze.  +  Capitolul III Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 66Categoriile de persoane juridice care pot procura, deţine şi folosi arme şi muniţii (1) Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale sunt autorizate sa procure, sa înstrăineze, să deţină şi sa folosească arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare, pentru inarmarea personalului propriu, în condiţiile stabilite prin legi speciale. (2) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi persoanele juridice şi unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure, să deţină şi sa folosească arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare, în condiţiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare a acestora. (3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pot fi autorizate în condiţiile prezentei legi, în funcţie de obiectul lor de activitate, sa procure, să deţină şi sa folosească arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare, pentru: a) inarmarea personalului abilitat sa desfăşoare activităţi de paza, dacă aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparţin sau cărora le asigura protecţie, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante, în cazul societăţilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îşi pot asigura paza proprie, în condiţiile legii; b) desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi organizarea şi desfăşurarea cursurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g); c) desfăşurarea activităţilor artistice, în centrele de producţie cinematografica şi televiziune, precum şi în cadrul spectacolelor de circ şi teatru. (4) Muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, sa procure şi să deţină arme de colectie, precum şi arme neletale, după caz. (5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină sau sa folosească, pe teritoriul României, arme militare şi arme letale, precum şi munitia corespunzătoare acestora.  +  Articolul 67Autorităţile competente sa acorde autorizari de procurare, deţinere şi folosire a armelor şi muniţiilorAutorizările prevăzute la art. 66 alin. (3) şi (4) se acordă de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază de competenţa se afla sediul social al persoanei juridice, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în condiţiile prezentei legi.  +  Secţiunea a 2-a Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice sau unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora  +  Articolul 68Condiţiile procurării, deţinerii, păstrării şi dotării personalului propriu cu arme şi muniţii (1) Persoanele juridice de drept public, precum şi persoanele juridice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, altele decât cele prevăzute la art. 66 alin. (1), care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de actele normative de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale şi arme neletale, precum şi cu munitia corespunzătoare, pot procura şi, după caz, instraina asemenea arme şi munitie, în condiţiile prezentei legi, prin armurierii autorizaţi în acest sens. (2) Tipurile şi cantitatea de arme şi munitie care pot fi procurate se stabilesc, în funcţie de activităţile specifice care urmează să fie desfăşurate, precum şi de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal inarmat, de către conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1), cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67. (3) Păstrarea armelor şi muniţiei prevăzute la alin. (1) se face în spaţii special destinate şi omologate în condiţiile prevăzute de lege, asigurate în permanenta cu paza înarmată, în condiţiile legii. (4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al unităţii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menţionează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deţinătorului, sarcinile în executarea cărora deţinătorul poate purta şi folosi armele, locurile în care deţinătorul poate purta şi folosi armele, precum şi condiţiile în care acesta poate face uz de arma. (5) Persoana juridică şi unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa constituie, la nivel central, un registru în care se tine evidenta armelor şi muniţiei procurate, deţinute şi înstrăinate, a muniţiei consumate, precum şi a personalului care este dotat cu acestea. Aceasta evidenta se pune la dispoziţia autorităţilor care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de câte ori se solicita aceasta. (6) Evidenta prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 15 ani, în cazul armelor letale, şi timp de 10 ani, în cazul armelor neletale. (7) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autorităţile prevăzute la art. 67, în vederea înregistrării. Evidenta registrelor prevăzute la alin. (5) se tine de către autorităţile prevăzute la art. 67.  +  Articolul 69Dotarea personalului propriu cu arme letale şi muniţii (1) Pot fi dotate, în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (4), cu arme letale, persoanele care: a) au cetăţenia română; b) au împlinit 18 ani; c) sunt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridică sau unităţile prevăzute la art. 68 alin. (1); d) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i); e) urmează un instructaj, desfăşurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum şi la condiţiile în care trebuie purtata şi folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 37-39, art. 62 alin. (2), art. 63 şi art. 64, după caz, la sfârşitul căruia semnează un angajament, prin care se obliga sa poarte şi sa folosească armele şi munitia din dotare numai în scopurile şi condiţiile stabilite în instructaj. (2) Conţinutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. e) se stabileşte de angajator şi se avizează de către autorităţile prevăzute la art. 67. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau unităţile prevăzute la art. 68 alin. (1). (4) Armele aflate în dotare pot fi purtate şi folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) exercita atribuţiile de serviciu care necesita portul şi folosirea acestora, precum şi numai în condiţiile şi locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 68 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităţilor prevăzute la art. 68 alin. (1), cu excepţia celor deţinute de padurari şi paznicii de vânătoare, care pot fi păstrate de aceştia în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afară orelor de program. (5) Folosirea armelor şi muniţiei de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 66 alin. (2). (6) În vederea dotării cu arme, angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autorităţilor prevăzute la art. 67, prin care se atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d). (7) Semnarea contractului individual de muncă presupune şi acordul implicit al persoanelor, care urmează să fie dotate cu arme de apărare şi paza, pentru testarea integrităţii lor profesionale şi morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autorităţilor prevăzute la art. 67, care au ca scop prevenirea şi combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare şi în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta lege. (8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate, precum şi folosirea acestor arme de către sportivi şi antrenori se fac în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Articolul 70Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 68 alin. (4), cu arme neletale persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b), c) şi e), precum şi sportivii şi antrenorii de tir, în condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (8). (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau unităţile prevăzute la art. 68 alin. (1).  +  Articolul 71Verificarea personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stării tehnice a armelor şi muniţiei (1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 68 alin. (1) au obligaţia sa desfăşoare, periodic, la intervale stabilite de către autorităţile prevăzute la art. 67 sau ori de câte ori acestea solicita, următoarele activităţi: a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme şi munitie a condiţiei prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e), a cunoaşterii instructajului prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. e), precum şi a modului în care sunt respectate prevederile acestuia; b) verificarea stării tehnice a armelor şi muniţiei, precum şi a condiţiilor în care acestea sunt păstrate, prin armurierii autorizaţi în acest sens. (2) Autorităţile prevăzute la art. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de câte ori considera necesar.  +  Articolul 72Poligoanele pentru antrenament şi pentru verificarea armelor (1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 68 alin. (1) pot construi şi amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum şi pentru verificarea armelor şi muniţiilor deţinute, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Personalul desemnat cu administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1) şi alin. (4). (3) Personalul care urmează sa desfăşoare în incinta poligonului activităţi permanente de supraveghere a activităţilor care se desfăşoară în aceasta incinta, precum şi activităţi de instruire şi îndrumare a persoanelor care desfăşoară activităţi de antrenament trebuie să deţină atestatul de instructor, acordat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Activităţile care se pot desfăşura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se avizează de către autorităţile prevăzute la art. 67.  +  Articolul 73Categorii de persoane juridice şi unităţi care pot deţine şi folosi diferite tipuri de arme şi muniţii (1) Următoarele persoane juridice şi unităţi aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora pot deţine şi folosi arme şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 68-72, după cum urmează: a) autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, prin Regia Naţionala a Pădurilor, şi subunitatile aparţinând acesteia pot deţine şi folosi arme de foc cu destinaţie utilitara şi munitia corespunzătoare, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier şi ocrotirii animalelor, precum şi arme de vânătoare şi munitia corespunzătoare, pentru recoltarea planificata a vânatului şi combaterea animalelor dăunătoare; b) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi asociaţiile de vânători sportivi, legal constituite, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, pot deţine şi folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinaţie utilitara şi munitia corespunzătoare, pentru paza fondurilor de vânătoare, precum şi arme de vânătoare şi munitia corespunzătoare, pentru recoltarea planificata a vânatului şi combaterea animalelor dăunătoare; c) unităţile de învăţământ superior cu profil cinegetic pot deţine şi folosi arme de vânătoare şi arme cu destinaţie utilitara, pentru exercitarea activităţii didactice; d) autoritatea publică centrala care răspunde de piscicultura şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deţine şi folosi arme cu destinaţie utilitara cu munitie fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea pasarilor dăunătoare; e) administraţiile aeroporturilor pot deţine şi folosi arme cu destinaţie utilitara cu munitie fără proiectil, pentru îndepărtarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor; f) autoritatea publică centrala care răspunde de protecţia mediului şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deţine şi folosi arme de foc cu destinaţie utilitara, precum şi munitia corespunzătoare, necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice în domeniul protecţiei şi conservării habitatelor naturale, a diversitatii biologice şi a reţelei naţionale de arii protejate; g) Federaţia Română de Tir Sportiv, Federaţia Română de Schi şi Biatlon şi cluburile sportive care au secţii de tir sportiv şi biatlon afiliate pot deţine şi folosi arme de tir şi munitia corespunzătoare, în funcţie de necesitaţi, pentru desfăşurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federaţii; h) instituţiile de cultura şi arta, asociaţiile cultural-artistice şi sportive pot deţine şi folosi arme de panoplie pentru activităţile pe care le desfăşoară; i) centrele de producţie cinematografica, circurile, teatrele şi alte asemenea instituţii de cultura, arta şi sport pot deţine şi folosi arme de recuzita pentru activităţile pe care le desfăşoară. (2) În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), dotarea sportivilor cu arme de tir şi munitia corespunzătoare în vederea desfăşurării antrenamentelor şi concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a)-d), în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora. (3) În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g), dotarea persoanelor desemnate să le folosească, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, se poate face fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a)-d), iar în cazul armelor de panoplie, şi fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 alin. (4).  +  Secţiunea a 3-a Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice1. Dispoziţii generale privind autorizarea pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor  +  Articolul 74Autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor (1) În vederea procurării de arme şi muniţii sau a construirii şi amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 66 alin. (3) trebuie să depună o cerere la autorităţile prevăzute la art. 67, în vederea eliberării autorizaţiei corespunzătoare. (2) Autorităţile prevăzute la art. 67 eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimba, retrag sau anulează autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi autorizaţiile pentru construirea şi amenajarea poligoanelor. (3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizaţiei pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 75Preschimbarea autorizaţiilor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor (1) Autorizaţiile prevăzute la art. 74 alin. (1) se preschimba în următoarele situaţii: a) în cazul schimbării denumirii ori sediului persoanei juridice; b) când autorizaţia a fost pierdută, furata, distrusa sau deteriorata; c) când au fost folosite în întregime spaţiile destinate vizei sau menţiunilor. (2) Pentru eliberarea unei noi autorizaţii, persoana juridică este obligată să depună, în acest sens, o cerere la autorităţile prevăzute la art. 67, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). Eliberarea unei noi autorizaţii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 76Retragerea şi anularea autorizaţiilor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor (1) Autorizaţiile prevăzute la art. 74 alin. (1) se retrag în următoarele situaţii: a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea; b) titularul a săvârşit contravenţii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, deţinere şi folosire a armelor; c) titularul a săvârşit mai mult de doua contravenţii prevăzute de prezenta lege, altele decât cele prevăzute la lit. b). (2) Anularea autorizaţiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) se dispune în următoarele situaţii: a) se constată că, la data acordării autorizaţiei, titularul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru procurare, deţinere sau folosire a armelor şi muniţiei sau, după caz, condiţiile privind construirea, amenajarea şi funcţionarea poligonului; b) titularului i s-a acordat autorizaţia pe baza unor documente sau informaţii false.  +  Articolul 77Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină şi sa folosească arme şi munitiePersoanele juridice autorizate sa procure, să deţină şi sa folosească arme şi munitie au următoarele obligaţii: a) să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliţiei Române la autorităţile prevăzute la art. 67, pentru vizarea autorizaţiei; b) sa anunţe schimbarea sediului, cu cel puţin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliţie în a cărui raza de competenţa este situat noul sediu, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în autorizaţie; c) sa anunţe pierderea, furtul sau distrugerea autorizaţiei, la autorităţile prevăzute la art. 67, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului; d) în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităţilor prevăzute la art. 67 în termen de 10 zile de la acea data; e) să prezinte, la autorităţile prevăzute la art. 67, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor şi muniţiei, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în conţinutul autorizaţiei.  +  Articolul 78Condiţiile pentru păstrarea armelor şi muniţiilor, precum şi pentru dotarea personalului angajatPrevederile art. 68 alin. (3) şi ale art. 69-72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme şi munitia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele inarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.2. Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor de către societăţile specializate de paza  +  Articolul 79Autorizarea procurării armelor şi muniţiei de către societăţile specializate de paza (1) Societăţile specializate de paza, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, pot fi autorizate, la cerere, sa procure de la armurierii autorizaţi în acest sens: a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi munitia corespunzătoare, cu excepţia situaţiilor în care aceste societăţi sunt constituite în armurieri autorizaţi să efectueze operaţiuni cu arme din această categorie; b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare. (2) În funcţie de activităţile legale de paza pe care le desfăşoară, societăţile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure arme şi munitie, după cum urmează: a) în cazul activităţilor de protecţie a persoanelor: arme de apărare şi paza - numai pentru protecţia persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2), iar arme de autoaparare - pentru protecţia celorlalte categorii de persoane; b) în cazul activităţilor de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor: arme letale cu destinaţie utilitara - numai pentru paza sediilor băncilor, partidelor parlamentare, santierelor arheologice, sediilor şi punctelor de lucru ale societăţilor care desfăşoară activităţi ce constituie monopol de stat, a sediilor armurierilor, depozitelor de arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societăţile specializate de paza, poligoanelor în care se desfăşoară activităţi cu arme letale, precum şi a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinaţie utilitara - pentru activităţile de paza a celorlalte obiective, bunuri şi valori, desfăşurate potrivit legii; c) în cazul activităţilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinaţie utilitara - numai pentru paza transporturilor cu arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, înscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum şi cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinaţie utilitara - pentru activităţile de paza a celorlalte categorii de transporturi. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societăţilor specializate de paza autorizate sa procure, să deţină şi sa folosească arme şi munitie.  +  Articolul 80Acordarea autorizaţiei de procurare, deţinere şi folosire a armelor letale şi a muniţiilorAutorizaţia de procurare, deţinere şi folosire a armelor letale şi a muniţiei pentru societăţile specializate de paza se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, valabilitatea autorizaţiei neputând depăşi durata contractului.  +  Articolul 81Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciuPersoanelor angajate în cadrul societăţilor specializate de paza, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu, sa poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.3. Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pentru paza proprie  +  Articolul 82Autorizarea procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiei pentru paza propriePersoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei instituţii publice şi care îşi asigura paza proprie în condiţiile Legii nr. 333/2003 pot fi autorizate, la cerere, sa procure, să deţină şi sa folosească pentru desfăşurarea activităţilor de paza numai arme neletale şi munitia corespunzătoare.  +  Articolul 83Condiţiile privind păstrarea şi dotarea personalului, precum şi portul şi folosirea armelor destinate pentru paza propriePrevederile art. 68 alin. (3) şi ale art. 69-72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie şi cu munitia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele inarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.4. Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural-artistice  +  Articolul 84Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural-artistice (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice şi care desfăşoară activităţi artistice în centrele de producţie cinematografica şi televiziune, precum şi în cadrul unor spectacole de circ şi teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autorităţile prevăzute la art. 67, sa procure arme de panoplie şi, după caz, de recuzita, în condiţiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. f) şi g). (2) Prevederile art. 68 alin. (3) şi alin. (5)-(7), ale art. 69 alin. (1) lit. e) şi alin. (2)-(4) şi ale art. 70-72 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme şi munitia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele inarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.5. Regimul funcţionarii poligoanelor de tragere aparţinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice  +  Articolul 85Autorizarea funcţionarii poligoanelor de tragere (1) În funcţie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice pot construi şi amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autorităţile prevăzute la art. 67 sa funcţioneze, după cum urmează: a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu - în cazul societăţilor specializate de paza; b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor - în cazul armurierilor autorizaţi sa producă şi sa repare arme; c) poligoane de tragere pentru antrenament şi agrement - în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activităţi de tragere pentru antrenament şi divertisment. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se poate acorda dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) poligoanele de tragere sunt omologate de către Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor; b) personalul desemnat pentru administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1) şi (4); c) personalul desemnat pentru supravegherea activităţilor care se desfăşoară în incinta poligoanelor de tragere, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şi îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmează cursurile de instruire teoretică şi practica prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g) trebuie să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 72 alin. (3); d) sa existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţa medicală de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. (3) Activităţile care se pot desfăşura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, care se avizează de autorităţile prevăzute la art. 67.  +  Articolul 86Condiţiile procurării armelor şi muniţiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1) Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate sa funcţioneze în condiţiile stabilite la art. 85 alin. (1) lit. a) şi c) pot fi autorizate, la cerere, sa procure de la armurierii autorizaţi în acest sens: a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi munitia corespunzătoare; b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare. (2) În vederea acordării autorizaţiei pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei de către autorităţile prevăzute la art. 67, persoanele juridice prevăzute la art. 85 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme şi munitie, care se depune la aceste autorităţi împreună cu cererea de autorizare. (3) Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme şi muniţii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat să fie folosite în incinta acestuia. Cantitatea de arme şi munitie care poate fi procurata se stabileşte de către autoritatea care acorda autorizaţia, în raport cu necesarul de arme şi munitie înscris în planul de dotare prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 87Condiţiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1) În funcţie de destinaţia poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul şi desfăşurarea activităţilor de tragere cu arma, pentru următoarele categorii de persoane: a) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a) - numai personalul angajat la societatea specializată de paza, desemnat sa poarte şi sa folosească arme şi munitie; b) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b) - numai personalul specializat pentru repararea şi testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizaţi sa repare arme; c) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c) - numai titularii unui permis de arma sau, după caz, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g). (2) Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) pot executa trageri numai cu arme de acelaşi fel cu cele care le sunt date în dotare, respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea cărora urmează cursul de instruire prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g). (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), accesul în incinta poligonului de tragere este permis şi cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de arma al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deţinere a armelor înscrise în permisul de arma, accesul este permis numai dacă aceştia prezintă autorizaţia prevăzută la art. 29. (4) În cazul în care poligoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu condiţia ca, în cazul minorilor sub 18 ani, aceştia să fie însoţiţi de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis şi cu armele şi munitia deţinute de acestea numai dacă sunt titulare ale certificatelor de deţinător în care armele să fie înscrise. (5) În cazul apariţiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligaţia sa acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2).  +  Capitolul IV Regimul circulaţiei armelor şi muniţiilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 88Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească armele şi munitiile pentru a putea fi deţinute sau comercializate (1) Armele şi munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi deţinute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă; b) sunt omologate de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor; c) armele sunt înregistrate în Registrul Naţional al Armelor şi sunt însoţite de cartea de identitate a armei. (2) Armele şi munitiile fabricate în străinătate, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deţinute de persoane fizice sau juridice din România, numai dacă: a) sunt marcate de producătorul din străinătate; b) sunt avizate de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, pentru conformitate cu normele de omologare; c) armele au fost înregistrate în Registrul Naţional al Armelor şi s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. (3) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) armele şi munitiile care tranziteaza, în condiţiile legii, teritoriul României.  +  Secţiunea a 2-a Marcarea armelor şi muniţiilor  +  Articolul 89Marcarea armelor şi muniţiilor produse de armurierii români (1) Armurierii români autorizaţi sa producă arme şi muniţii au obligaţia ca, în procesul de fabricaţie a acestora, să aplice pe arme şi muniţii marcaje destinate identificarii acestora. (2) Marcajele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) indicativul de ţara al României; b) indicativul armurierului care le produce; c) indicativul corespunzător categoriei prevăzute în anexa din care face parte arma sau, după caz, munitia pe care se aplică; d) anul de fabricaţie al armelor şi muniţiilor şi numărul de ordine al fiecărei arme, stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevăzute în anexa. (3) Forma şi conţinutul elementelor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 90Evidenta armelor şi muniţiilor fabricate (1) Armurierii care produc arme şi muniţii au obligaţia de a tine evidenta armelor şi muniţiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor de poliţie judeţene în a căror rază teritorială de competenţa îşi au sediile sociale. (2) Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la Inspectoratul General al Poliţiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizaţi sa producă arme şi muniţii. (3) Evidenta care se tine în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art. 89 alin. (2) lit. b)-d). (4) Evidenta armelor militare, a armelor de apărare şi paza, precum şi a muniţiilor corespunzătoare constituie informaţii secrete de stat, se tine în registre separate constituite potrivit legii, iar evidenta celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, constituie informaţii secrete de serviciu.  +  Articolul 91Păstrarea registrelor de evidenta a armelor şi muniţiilor fabricate (1) Registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizaţi sa producă arme şi muniţii, timp de 10 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române. (2) În situaţia în care armurierii îşi încetează activitatea de producere a armelor şi muniţiilor, registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se depun la Inspectoratul General al Poliţiei Române, în termen de 10 zile de la încetarea activităţii.  +  Secţiunea a 3-a Omologarea armelor şi muniţiilor  +  Articolul 92Activitatea de omologare a armelor şi muniţiilor (1) Activitatea de omologare a armelor şi muniţiilor se desfăşoară prin Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor şi structurile specializate ale acesteia şi are ca scop instituirea unui regim de impunere şi respectare a criteriilor de siguranţă stabilite prin normele de omologare a armelor şi muniţiilor. (2) Scopul activităţii de omologare prevăzute la alin. (1) se realizează prin îndeplinirea următoarelor obiective: a) caracteristicile tehnice ale armelor şi muniţiei sa corespundă destinaţiilor stabilite prin prezenta lege; b) deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor sa îndeplinească asemenea criterii de siguranţă, încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care să se pericliteze viaţa, sănătatea, integritatea fizica a deţinătorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situaţiile care impun folosirea legală a armelor, precum şi a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale; c) deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor sa îndeplinească asemenea criterii de siguranţă, încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurător. (3) În scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alin. (2), sunt supuse omologării următoarele: a) armele, munitiile şi componentele acestora; b) liniile tehnologice de producere a armelor şi muniţiilor, precum şi spaţiile în care acestea funcţionează; c) instrumentele destinate repararii armelor şi muniţiilor, precum şi spaţiile în care urmează să se desfăşoare activităţile de reparaţii; d) spaţiile destinate depozitarii şi păstrării armelor şi muniţiilor; e) poligoanele de tragere cu arme; f) mijloacele de transport destinate transportului armelor şi muniţiilor. (4) Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de către elementele prevăzute la alin. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor. (5) În cazul armelor şi muniţiilor prevăzute la art. 88 alin. (2), îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, eliberat de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.  +  Articolul 93Regimul normelor şi certificatelor de omologare (1) Normele de omologare prevăzute la art. 92 alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, cu excepţia celor referitoare la armele militare, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, care constituie informaţii secrete de stat şi se comunică numai instituţiilor interesate. (2) Certificatele de omologare pentru elementele prevăzute la art. 92 alin. (3) lit. a)-d), corespunzătoare armelor militare şi muniţiilor aferente, precum şi certificatele de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare pentru aceste arme şi muniţii constituie informaţii secrete de stat.  +  Articolul 94Inspecţia tehnica periodică (1) Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor efectuează, prin structurile sale specializate, inspecţia tehnica periodică a elementelor prevăzute la art. 92 alin. (3), în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a condiţiilor de omologare. (2) În cazul în care se constata, cu ocazia efectuării inspecţiei prevăzute la alin. (1), ca elementele verificate îndeplinesc condiţiile de omologare, structurile specializate ale Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin, certificatul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice. (3) Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiţi să efectueze inspecţia tehnica periodică a armelor şi sa elibereze certificatul prevăzut la alin. (2). (4) Armurierii prevăzuţi la alin. (3) nu pot fi autorizaţi să efectueze inspecţia tehnica periodică a elementelor prevăzute la art. 92 alin. (3) care le aparţin. (5) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecţiei tehnice prevăzute la alin. (1) se suporta de către deţinătorul legal al elementelor verificate.  +  Articolul 95Regimul armelor care au devenit improprii folosirii (1) Armele care datorită unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examinează de către o comisie specializată din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri, care, după ce le valorifica, rambursează contravaloarea proprietarilor de drept împreună cu o copie a facturii. (2) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcţionare se pot păstra ca arme de colectie ori panoplie, iar cele nevandabile scoase din uz sau părţi componente din acestea se predau armurierilor autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de distrugere a acestora.  +  Articolul 96Metodologia de omologareProcedura acordării certificatelor de omologare, a certificatelor de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, precum şi a certificatelor de efectuare a inspecţiei tehnice periodice se stabileşte prin metodologia de omologare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.  +  Secţiunea a 4-a Registrul Naţional al Armelor  +  Articolul 97Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor (1) În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se constituie Registrul Naţional al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor, a deţinătorilor de arme, precum şi a operaţiunilor cu arme şi muniţii, necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor legale privind gestionarea aplicării dispoziţiilor prezentei legi. (2) Inspectoratul General al Poliţiei Române exercita, prin structura care administrează Registrul Naţional al Armelor, următoarele atribuţii în domeniul gestionării regimului circulaţiei armelor şi muniţiei: a) emite, preschimba şi, după caz, retrage sau anulează cărţile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (1) şi (2); b) gestionează evidenta operaţiunilor cu arme şi muniţii, introducând menţiunile corespunzătoare în cărţile de identitate ale armelor cu privire la aceste operaţiuni, precum şi cu privire la persoanele care le-au procurat şi către care s-au înstrăinat acestea; c) gestionează evidenta armurierilor care desfăşoară operaţiuni cu arme; d) gestionează evidenta etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor şi muniţiilor aflate în circulaţie, operand menţiunile corespunzătoare în evidente; e) cooperează cu instituţiile similare din străinătate şi cu reprezentantele diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operaţiunilor cu arme. (3) Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 98Emiterea cărţilor de identitate ale armelor (1) Cărţile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (1) se emit după încheierea procesului de producţie a acestora, pe baza datelor înscrise în registrele prevăzute la art. 90 alin. (1), precum şi a certificatelor de omologare. (2) Cărţile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (2) se emit pe baza documentelor de procurare, a elementelor de marcare aplicate pe arme, precum şi a certificatelor de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare. (3) Armurierul care a procurat armele prevăzute la art. 88 alin. (2) este obligat să solicite Inspectoratului General al Poliţiei Române eliberarea cărţilor de identitate, în termen de 5 zile de la data obţinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare. (4) Înstrăinarea armelor de către armurierul producător, respectiv de către cel care le-a procurat din străinătate, se poate face numai după obţinerea cărţilor de identitate pentru fiecare arma produsă sau, după caz, procurata.  +  Articolul 99Regimul cărţii de identitate a armei (1) Cartea de identitate a armei trebuie să însoţească în permanenta arma, indiferent de deţinătorul legal al acesteia. Nu pot fi supuse operaţiunilor prevăzute de prezenta lege armele care nu sunt însoţite de cărţile de identitate ale acestora. (2) În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrăinării acestora în condiţiile legii, armurierul autorizat să le comercializeze are obligaţia să depună cărţile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Poliţiei Române.  +  Articolul 100Pierderea, furtul, distrugerea şi deteriorarea cărţilor de identitate (1) Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea cărţilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndată ce este posibil, la autoritatea care le-a eliberat. (2) Eliberarea unor noi cărţi de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai după publicarea pierderii sau, după caz, a furtului, în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 101Excepţii în cazul armelor militareSunt exceptate de la prevederile art. 94-98 armele militare, a căror evidenta se tine de către instituţiile care au dreptul să le procure, să le detina, să le folosească şi să le înstrăineze, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre instituţiile respective.  +  Articolul 102Procedurile de aplicare a regimului cărţii de identitate a armeiProcedurile de aplicare a prevederilor art. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul V Regimul operaţiunilor cu arme şi muniţii  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 103Efectuarea operaţiunilor cu arme (1) Operaţiunile cu arme şi muniţii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor autorizaţi în acest sens, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza autorizaţiei de procurare, pot cumpara din străinătate şi introduce în ţara, în condiţiile legii, arme letale şi neletale. (2) Producerea, confecţionarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea şi distrugerea armelor letale şi armelor neletale pot fi efectuate numai de către armurierii constituiţi în subordonarea sau coordonarea instituţiilor care au competente în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, în condiţiile stabilite prin ordine ale conducătorilor fiecăreia dintre aceste instituţii. (3) Operaţiunile cu arme letale şi cu arme neletale, cu excepţia producerii, confectionarii, modificării, prelucrării, experimentarii, casării şi distrugerii, pot fi efectuate de către armurierii autorizaţi în acest sens. (4) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate sa desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii în structura armurierilor menţionaţi în art. 104 alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 104Armurierii (1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice: a) instituţiile publice care au competente în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora; b) instituţiile publice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevăzute la lit. a), care, prin competentele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesita deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi Federaţia Română de Tir Sportiv, Federaţia Română de Schi şi Biatlon, cluburile sportive afiliate acestora şi gestionării fondurilor de vânătoare. (2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, societăţile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 105Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de către armurieri (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii, după cum urmează: a) instituţiile publice care au competente în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora, pentru toate categoriile de operaţiuni cu arme şi muniţii; b) instituţiile publice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, care, prin competentele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesita deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, pentru operaţiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare şi depozitare. (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, sa desfăşoare următoarele operaţiuni cu arme letale şi arme neletale: reparare, vânzare, cumpărare, închiriere, schimb, donaţie, import, export, transfer, transport, transbordare şi depozitare. (3) Constituirea şi activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme şi muniţii sunt supuse controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniul exporturilor strategice.  +  Secţiunea a 2-a Regimul constituirii armurierilor  +  Articolul 106Constituirea armurierilor (1) Societăţile comerciale prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi muniţii. (2) Avizul prevăzut la alin. (1) se solicita de către asociaţii societăţii comerciale, cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiinţare sau, după caz, de schimbare a obiectului de activitate al societăţii. (3) Avizul prevăzut la alin. (1) se acordă numai dacă toţi asociaţii şi administratorii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d), iar cei care desfăşoară activităţi ce implica accesul efectiv la arme şi muniţii îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi lit. e)-g).  +  Articolul 107Reînnoirea şi retragerea avizului de constituire a armurierilor (1) Societăţile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociaţii sau administratorii acestora, precum şi cu ocazia schimbării sediului social. (2) Avizul prevăzut la art. 106 alin. (1) se retrage de către autoritatea care l-a acordat, în situaţia în care aceasta constata ca asociaţii şi administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (3). Retragerea avizului are ca efect pierderea calităţii de armurier a societăţii comerciale.  +  Secţiunea a 3-a Regimul efectuării operaţiunilor cu arme şi muniţii  +  Articolul 108Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii de către armurieri (1) Armurierii constituiţi în condiţiile prevăzute la art. 106 pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, numai după obţinerea autorizaţiei pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, acordată de autorităţile competente pentru fiecare categorie de operaţiuni dintre cele prevăzute la alin. (3). (2) Autorităţile competente sa acorde autorizaţia prevăzută la alin. (1) sunt Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile pentru care se solicita autorizarea, precum şi Inspectoratul General al Poliţiei Române. (3) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor şi muniţiilor se acordă armurierului care îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine spaţii corespunzătoare, destinate efectuării operaţiunilor cu arme şi muniţii, care sunt omologate în condiţiile prezentei legi şi sunt asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate; b) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitarii armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitarii muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la lit. a). (4) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii: a) spaţiile în care urmează să se desfăşoare activităţile de reparaţii sunt omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a); b) deţine spaţii corespunzătoare destinate depozitarii armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitarii muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a); c) deţine instrumente destinate repararii armelor şi muniţiilor, omologate în condiţiile prezentei legi; d) deţine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, omologate în condiţiile prezentei legi. (5) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine în mod legal şi utilizează mijloace de transport omologate în condiţiile legii de Registrul Auto Roman şi de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor; b) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare, destinate depozitarii armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitarii muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a). (6) Este interzisă amenajarea depozitelor de arme şi muniţii în incinta imobilelor de locuinţe. (7) În autorizaţia prevăzută la alin. (1) se menţionează în mod expres categoriile de operaţiuni cu arme şi muniţii care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcţie de spaţiul destinat acestora şi de nivelul de securitate, numărul armelor şi cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea.  +  Articolul 109Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de armurierii autorizaţiArmurierii autorizaţi în condiţiile art. 108 pot desfăşura următoarele activităţi: a) cei autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de comercializare a armelor şi muniţiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export şi transfer de arme şi muniţii, precum şi intermedierea efectuării acestor operaţiuni; b) cei autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: reparare şi verificare a armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice în baza autorizării acordate de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, în condiţiile prevăzute la art. 94 alin. (3), precum şi confecţionarea muniţiei pentru arme de vânătoare cu alice; c) cei autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de transport: să efectueze transporturi de arme şi muniţii în ţara, în şi din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condiţiile legii.  +  Articolul 110Obligaţiile armurierilor autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de comerţ cu arme şi muniţii (1) Armurierii autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de comerţ cu arme şi muniţii au următoarele obligaţii: a) sa introducă în circuitul comercial numai armele şi munitiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) şi (2); b) sa comercializeze armele şi munitiile numai către persoanele fizice şi juridice autorizate să le procure; c) sa procure arme şi muniţii numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate sa desfăşoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le înstrăinează în condiţii de legalitate; d) să îşi constituie registre în care să ţină evidenta operaţiunilor cu arme şi muniţii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care au regim special şi se înregistrează la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2) şi să le prezinte, pentru control, politistilor anume desemnaţi; e) să prezinte la control organelor de poliţie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii, precum şi documentele în baza cărora au vândut armele; f) sa comunice lunar autorităţilor prevăzute la art. 108 alin. (2) lista persoanelor fizice şi juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme şi muniţii, precum şi datele de identificare ale acestor arme şi muniţii; g) să asigure condiţiile de securitate deplina a armelor şi muniţiilor aflate în gestiune, sa nu expuna în vitrina arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii sa nu aibă posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft; h) sa înscrie în autorizaţia de procurare, eliberata de organele de poliţie şi prezentată de cumpărător, datele necesare identificarii armei vândute, numărul facturii şi poziţia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare; i) sa elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor şi muniţiilor, iar după vânzare, o copie de pe factura; j) sa anunţe imediat organul de poliţie când constata ca la armele primite în consignaţie de la persoanele fizice şi juridice sunt modificări vizibile sau prezintă alte caracteristici decât cele originale; k) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme şi muniţii. (2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 5 ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 5 ani, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2). (3) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme şi muniţii, care sunt condiţionate, potrivit legii, de obţinerea prealabilă a licenţelor automate de import sau export, armurierii sunt obligaţi să solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pe aceasta licenta. (4) Licenta de import-export se eliberează individual, pentru fiecare transport şi numai pentru tipul, marca şi cantităţile de arme şi muniţii care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordării. Neefectuarea în acest termen a operaţiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la pierderea licenţei respective. (5) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, persoana juridică trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 108 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea.  +  Articolul 111Obligaţiile armurierilor autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de reparare a armelorArmurierii autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor au următoarele obligaţii: a) sa comunice la inspectoratele de poliţie judeţene sau Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe piese, precum şi a posesorilor acestor arme; b) sa ţină evidenta reparaţiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte organelor de poliţie competente pentru control; c) sa nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt deţinute legal; d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o deţine legal, sa înştiinţeze de îndată organul de poliţie cel mai apropiat.  +  Articolul 112Obligaţiile armurierilor autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de transport al armelor şi muniţiilor (1) Armurierii autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de transport al armelor şi muniţiilor au următoarele obligaţii: a) să asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectuează, precum şi condiţiile de siguranţă ale acestora; b) sa ţină evidenta operaţiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităţilor de arme şi muniţii transportate, precum şi a beneficiarilor operaţiunii efectuate, în registre constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d); c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operaţiunilor de transport, precum şi de provenienţă legală a armelor transportate; d) sa comunice organelor de poliţie în a căror rază de competenţa se afla locul de destinaţie al transportului, cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia, o copie a planului de paza al transportului de arme şi muniţii sau a ordinului de transport. (2) Condiţiile minime de securitate a transportului de arme şi muniţii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 113Procedura acordării avizelor şi autorizaţiilor pentru armurieriProcedura acordării avizelor şi autorizaţiilor prevăzute în prezenta secţiune se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul VI Regimul procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor de către rezidentii statelor membre pe teritoriul României şi de către cetăţenii români pe teritoriile statelor membre. Regimul operaţiunilor cu arme şi muniţii desfăşurate între armurierii români şi cei ai statelor membre  +  Articolul 114Procurarea armelor letale de pe teritoriul României (1) Procurarea unei arme letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidentii statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din ţara, se poate face, în condiţiile prezentei legi, numai în baza autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a muniţiei, eliberata de Direcţia Generală de Poliţie a m municipiului Bucureşti, de inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţa îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurata arma, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) a împlinit vârsta de 18 ani; b) face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru; c) prezintă autorizaţia de procurare a armei sau, după caz, a muniţiei, eliberata de autorităţile competente ale statului al cărui rezident este, cu excepţia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile; d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţionala, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente. (3) Este interzisă deţinerea pe teritoriul României a armelor de apărare şi paza de către rezidentii statelor membre, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 şi art. 129 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor români autorizaţi să le transfere în afară teritoriului României. (4) În cazul în care procurarea armelor letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare se face prin intermediul armurierilor români autorizaţi să le transfere în afară teritoriului României, nu mai este necesară obţinerea de către solicitant a autorizaţiei prevăzute la alin. (1). (5) Armele procurate de către rezidentii statelor membre în timpul unei călătorii în România, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu pot fi folosite pe teritoriul României. În termen de 3 zile de la procurarea armei, persoanele trebuie să se prezinte la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţa îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma, sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care procedează la sigilarea armei şi eliberarea autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. (6) Inspectoratul General al Poliţiei Române informează de îndată autorităţile competente ale statelor membre ai căror rezidenţi au procurat arme şi muniţii în condiţiile alin. (1), despre fiecare achiziţie efectuată.  +  Articolul 115Introducerea armelor şi muniţiilor pe teritoriul României (1) Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, numai cu armele şi munitiile a căror procurare şi deţinere este permisă în România. (2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal deţinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) documentul să fie valabil; b) sa nu existe în acest document menţiunea ca introducerea armei este interzisă pe teritoriul României; c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitaţie din partea unei asociaţii de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada ca urmează sa participe la un concurs de tir organizat de Federaţia Română de Tir Sportiv sau, după caz, de Federaţia Română de Schi şi Biatlon; d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colectie functionale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la lit. c), sa existe în document menţiunea referitoare la existenta autorizaţiei de introducere a armelor respective în România; e) persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţionala, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor letale şi a muniţiilor a căror introducere pe teritoriul României este condiţionată de obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin. (2) lit. d). (4) Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal deţinute, numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) motiveaza organelor poliţiei de frontieră, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (5) În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele deţinute, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), organele poliţiei de frontieră procedează după cum urmează: a) în cazul armelor de foc, fac menţiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrării, respectiv a iesirii cu aceste arme; b) în cazul armelor neletale, la intrarea în ţara eliberează persoanei o adeverinta de introducere în ţara a acestor arme, iar la ieşire reţin aceasta adeverinta. (6) În situaţia în care, pe timpul şederii în România, rezidentii statelor europene înstrăinează, pierd, li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), aceştia au obligaţia sa anunţe, în condiţiile legii, organele de poliţie în a căror rază de competenţa s-a produs evenimentul, acestea eliberandu-le cu aceasta ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată organelor poliţiei de frontieră la ieşirea din ţara.  +  Articolul 116Informarea autorităţilor statelor membre cu privire la armele şi munitiile a căror deţinere este interzisă sau condiţionată de obţinerea unei autorizaţiiÎn vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a menţiunilor prevăzute la art. 115 alin. (2) lit. b) şi d) de către autorităţile care eliberează acest document, Inspectoratul General al Poliţiei Române informează autorităţile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a căror procurare şi deţinere este interzisă pe teritoriul României sau, după caz, este condiţionată de obţinerea unei autorizari prealabile.  +  Articolul 117Autorizaţia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1) Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le deţin trebuie să obţină, în prealabil, o autorizaţie de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu excepţia cazului în care se afla în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (2) lit. c). (2) În funcţie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabilă pentru una sau mai multe călătorii, după caz.  +  Articolul 118Regimul deţinerii, portului şi folosirii armelor de către rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1) Rezidentii statelor membre, titulari ai pasaportului european pentru arme de foc, pot deţine sau, după caz, purta şi folosi armele introduse în România în condiţiile prevăzute la art. 115 alin. (2) şi (4), numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români. (2) Rezidentii statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, şi care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român, în scopul deţinerii sau, după caz, al portului şi folosirii armelor pe teritoriul României, pot fi autorizaţi în acest sens de către organele de poliţie competente, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, numai sub rezerva comunicării acordului prealabil al autorităţilor statelor membre ai căror rezidenţi sunt, în cazul în care procurarea armei este supusă autorizării în acel stat. În situaţia în care procurarea armelor este supusă doar declarării în statele respective, este necesară numai informarea autorităţilor competente ale acelor state. (3) Rezidenţilor statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România li se poate acorda, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români, dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate, cu condiţia informării autorităţilor competente ale statului ai cărui rezidenţi sunt. (4) Rezidentii statelor membre pot instraina arme de foc pe teritoriul României în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, cu condiţia informării autorităţilor competente ale statului ai cărui rezidenţi sunt. În situaţia în care aceste arme au fost procurate din afară teritoriului României, înstrăinarea este permisă numai dacă, atunci când este cazul, a fost autorizata în prealabil de autorităţile statului ai cărui rezidenţi sunt.  +  Articolul 119Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se eliberează cetăţenilor români (1) Cetăţenii români care deţin, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de poliţie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. (2) Pasaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele şi, după caz, munitia aferentă înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea armelor înscrise în acest document este permisă în statul în care urmează sa calatoreasca sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat sa introducă pe teritoriul sau armele respective. (3) În pasaportul european pentru arme de foc, organele de poliţie au obligaţia sa înscrie menţiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisă deţinerea armelor înscrise în document, precum şi cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obţinerea unei autorizaţii prealabile acordate în acest sens de autorităţile competente ale acestor state.  +  Articolul 120Condiţiile acordării, prelungirii şi retragerii pasaportului european pentru arme de foc (1) Pasaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) este titular al unui permis de arma pentru armele care urmează să fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc; b) prezintă motivele pentru care doreşte sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicită pasaportul european pentru arme de foc. (2) Pasaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungită cu încă 5 ani. (3) În cazul anulării autorizării şi al retragerii permisului de arma al titularului, se va retrage şi pasaportul european pentru arme de foc. (4) Modificările legate de deţinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca şi pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt menţionate în pasaportul european pentru arme de foc de către organul de poliţie emitent. (5) Este interzisă înstrăinarea de către titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu excepţia cazului când acesta este depus la autorităţile competente sau, după caz, este reţinut de acestea.  +  Articolul 121Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc (1) Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui raza teritorială de competenţa a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de poliţie care le-a eliberat. (2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. (3) În străinătate, cetăţenii români trebuie să declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autorităţile de poliţie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs evenimentul. (4) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în străinătate, în condiţiile prevăzute la alin. (3), titularul trebuie să se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifica la Inspectoratul General al Poliţiei Române situaţia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor. (5) Adeverinta prevăzută la alin. (4) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi trebuie depusa la organul de poliţie competent, cu ocazia solicitării eliberării unui nou pasaport european pentru arme de foc. (6) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 122Permisul de transfer al armelor în străinătate (1) Persoanele care doresc sa calatoreasca în străinătate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le instraina ulterior sunt obligate să solicite, în prealabil, organelor de poliţie competente eliberarea unui permis de transfer în străinătate, document care trebuie să însoţească armele până la locul de destinaţie. (2) În vederea obţinerii documentului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de poliţie competente următoarele informaţii: a) numele şi adresa vânzătorului sau persoanei care cedează şi ale cumpărătorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate; c) numărul armelor care urmează să fie transportate; d) caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme şi indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e) mijloacele de transfer; f) data plecării şi data estimativă a sosirii. (3) Cel mai târziu până la data iesirii din ţara a persoanei care urmează sa înstrăineze armele, Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să comunice la autorităţile competente ale statului unde urmează să fie instrainata arma informaţiile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 123Transferul armelor letale şi al muniţiilor din România într-un alt stat membru (1) Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operaţiuni de transfer de arme letale şi muniţii corespunzătoare acestora către o persoană dintr-un stat membru, cu condiţia obţinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operaţiuni. (2) Permisul de transfer al armelor se acordă, la cerere, de către organul de poliţie în a cărui raza de competenţa îşi desfăşoară activitatea armurierul, în următoarele condiţii: a) armurierul comunică organului de poliţie informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (2), precum şi scopul transferului; b) destinatarul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se afla sa procure şi să deţină armele care vor fi transferate către acesta. (3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, şi este valabil numai pentru armele şi perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însoţească armele pe tot parcursul transferului, până la destinaţie, şi este supus controlului autorităţilor competente ale statelor membre tranzitate. (4) Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să comunice autorităţilor competente ale statului de destinaţie datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operaţiunii de transfer.  +  Articolul 124Autorizaţia de transfer fără acord prealabil (1) Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizaţi sa desfăşoare operaţiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizaţii de transfer fără acord prealabil, în baza căreia pot efectua operaţiuni de transfer al armelor de foc către armurieri din alte state membre, în care nu se condiţioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme şi către statele membre înscrise în autorizaţie. (2) Autorizaţia de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de poliţie în a cărui raza de competenţa îşi desfăşoară activitatea armurierul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (3) În autorizaţia de transfer se înscriu de către organul de poliţie care o eliberează următoarele: a) datele de identificare ale armurierului; b) tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer; c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului; d) perioada de valabilitate a autorizaţiei. (4) Efectuarea oricărei operaţiuni de transfer în baza autorizaţiei prevăzute la alin. (1) este condiţionată de informarea de către armurier a organului de poliţie competent, cel târziu până la data începerii operaţiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 122 alin. (2). (5) Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să transmită de îndată autorităţilor competente ale statului de destinaţie a transferului datele comunicate de armurieri în condiţiile alin. (4). (6) Autorizarea efectuării transferurilor temporare de arme între România şi un alt stat membru se realizează în condiţiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României şi guvernul statului respectiv.  +  Articolul 125Permisul de transfer al armelor (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale şi, după caz, munitie în România trebuie să obţină, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) Permisul de transfer se acordă, la cerere, în următoarele condiţii: a) armurierul face dovada faptului ca este autorizat de către autorităţile statului membru pe teritoriul căruia se afla să efectueze transferul armelor şi, după caz, al muniţiilor respective; b) destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplinească condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea şi deţinerea armelor care fac obiectul transferului; c) sa existe avizul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare; d) exista garanţii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfăşoare în condiţii de securitate, potrivit legii. (3) Permisul de transfer al armelor, respectiv al muniţiilor, se acordă pentru fiecare transfer în parte şi cuprinde datele prevăzute la art. 124 alin. (3). (4) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor şi a muniţiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.  +  Articolul 126Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizatIntroducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în condiţiile art. 125 este permisă de către organele poliţiei de frontieră, numai dacă acestea sunt însoţite de permisul de transfer.  +  Articolul 127Autorizaţia de transfer fără acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale şi, după caz, munitie în România trebuie să obţină, în prealabil, o autorizaţie de transfer fără acord prealabil din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani şi trebuie să însoţească armele care fac obiectul transferului, până la destinaţie. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor neletale şi a muniţiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.  +  Articolul 128Anularea şi suspendarea autorizaţiilor de transfer fără acord prealabilAutorizaţiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliţie competente, prin decizie motivată, ori de câte ori exista date certe ca operaţiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţionala, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.  +  Capitolul VII Regimul juridic al deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine stationate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora  +  Articolul 129Procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine stationate pe teritoriul României, precum şi de către membrii de familie ai acestora (1) Regimul juridic al armelor de foc şi muniţiilor de serviciu deţinute de membrii forţelor armate străine stationate în condiţiile legii pe teritoriul României se reglementează prin lege specială. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure, să deţină şi, după caz, sa poarte şi sa folosească arme de apărare şi paza, în condiţiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum şi alte arme şi muniţii, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot face uz de arma în condiţiile prevăzute de legea română. (4) Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au reşedinţa sau domiciliul în România, pot fi autorizaţi sa procure, să deţină şi sa folosească arme şi muniţii în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice străine.  +  Articolul 130Condiţii privind autorizarea deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine stationate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora (1) Autorizarea persoanelor prevăzute la art.129 alin. (1), cat şi a membrilor de familie, precum şi evidenta armelor şi muniţiilor se efectuează de către organele de poliţie competente în a căror rază de competenţa locuieşte solicitantul. (2) La solicitarea organelor de poliţie române, persoanele prevăzute la art. 129 alin. (1), cat şi membrii de familie ai acestora sunt obligaţi să prezinte la control armele şi munitiile deţinute în condiţiile prezentei legi, precum şi documentele care atesta dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a acestor arme şi muniţii. (3) Procedura autorizării prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul VIII Contravenţii şi infracţiuni  +  Secţiunea 1 Contravenţii  +  Articolul 131Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legiÎncălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativă a persoanei vinovate.  +  Articolul 132ContravenţiiSunt considerate contravenţii următoarele fapte:1. nerespectarea obligaţiei de anuntare a pierderii, furtului sau dispariţiei armelor letale în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1);2. neîndeplinirea obligaţiei de a nu instraina documentele prevăzute la art. 8 alin. (2);3. neîndeplinirea obligaţiei de a preda o arma letala sau muniţii găsite, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (2);4. neîndeplinirea obligaţiei de depunere la poliţie a armelor sau muniţiilor al căror deţinător legal a decedat, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3);5. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art. 13 şi art. 19 în termenul stabilit;6. neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la poliţie în vederea solicitării acordării permisului de arma, în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1);7. neprezentarea la poliţie în vederea vizarii permisului de arma în condiţiile stabilite la art. 27 alin. (2);8. neîndeplinirea obligaţiei de păstrare a armelor în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2);9. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (2) sau, după caz, alin. (3);10. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2);11. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1);12. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (2);13. nerespectarea obligaţiei de a nu lasă arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanţie, prevăzută la art. 40 alin. (2);14. transportul armelor de tir fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1);15. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 44 alin. (4) şi (5);16. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);17. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (4) în termenul stabilit;18. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 51 alin. (1), respectiv la art. 121 alin. (1);19. neprezentarea la autorităţile competente, în termenul prevăzut la art. 54 alin. (4);20. neprezentarea la poliţie în vederea solicitării eliberării certificatului de deţinător, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1);21. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 60 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu;22. neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 62 cu privire la portul de arma;23. uzul de arma neletala în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 63;24. folosirea armelor utilitare fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 64;25. păstrarea armelor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 68 alin. (3);26. nerespectarea obligaţiilor privind registrele de evidenta a armelor, muniţiei şi personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 68 alin. (5)-(7);27. nerespectarea obligaţiei de a desfăşura activităţile prevăzute la art. 71 alin. (1);28. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 77;29. nerespectarea prevederilor art. 91;30. nedeclararea pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării cărţii de identitate a armei în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1);31. nerespectarea prevederilor art. 107 alin. (1);32. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. d), f) şi g);33. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. a)-c) şi k);34. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e), h)-j);35. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 110 alin. (5);36. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 111;37. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 112 alin. (2);38. pierderea armelor letale;39. pierderea muniţiei corespunzătoare armelor letale.  +  Articolul 133Sancţiuni (1) Contravenţiile prevăzute la art. 132 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 1, 5, 16, 17, 18 şi 30; b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 2, 6, 7, 20 şi 21; c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 3, 4, 15 şi 22; d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 8, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 29 şi 31; e) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 9, 10, 28, 34, 35, 38 şi 39; f) cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 25-27; g) cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 32, 36 şi 37; h) cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei, cele prevăzute la punctul 33. (2) Următoarelor contravenţii prevăzute la art. 132 li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmează: a) suspendarea dreptului de deţinere a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celei prevăzute la punctul 8; b) suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la punctele 11 şi 14; c) suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 12 luni, celor prevăzute la punctele 12 şi 39; d) confiscarea armei, celei prevăzute la punctul 23; e) revocarea definitivă a dreptului de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la punctele 9, 10 şi 38; f) retragerea definitivă a avizului prevăzut la art. 106 alin. (1), celor prevăzute la punctele 32-37.  +  Articolul 134Constatarea contravenţiilorConstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrătorii anume desemnaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 135Regimul contravenţiilorContravenţiilor prevăzute la art. 132 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Infracţiuni  +  Articolul 136Uzul de arma letala, fără dreptUzul de arma letala, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.  +  Articolul 137Ştergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letaleŞtergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.  +  Articolul 138Efectuarea, fără drept, a operaţiunilor cu arme sau muniţiiEfectuarea oricăror operaţiuni cu arme sau muniţii, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 279 alin. (1) din Codul penal.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 139Excepţii la eliberarea cărţilor de identitate ale armelor şi la inspecţia tehnica a armelor (1) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96, eliberarea cărţilor de identitate ale armelor se face fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 98 alin. (1) referitoare la certificatele de omologare, iar omologarea poligoanelor de tir şi a celor destinate pregătirii deţinătorilor legali de arme de vânătoare se face pe baza normelor stabilite de Federaţia Română de Tir, cu autorizarea organelor de poliţie în a căror rază teritorială de competenţa sunt amplasate acestea. (2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96, inspecţia tehnica a armelor se face de către personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu ocazia avizării permisului de arma. (3) Posesorii armelor letale au obligaţia ca, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să solicite eliberarea cărţilor de identitate ale armelor. (4) Persoanele fizice sau juridice care deţin arme au obligaţia ca, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se prezinte la organele de poliţie în a căror rază de competenţa îşi au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, sediul, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor necesare pentru deţinerea ori, după caz, portul şi folosirea armelor respective, precum şi pentru eliberarea documentelor corespunzătoare, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 140Excepţii la procedura de omologare a armelor (1) Până la data adoptării normelor de omologare a armelor şi muniţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1), procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare şi autorizare şi a celor privind destinatiile armelor se efectuează de organele competente sa omologheze şi sa autorizeze aceste arme, în condiţiile legii în vigoare până la acea data. (2) Armele care, la data adoptării normelor de omologare a armelor şi muniţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1), sunt deţinute de persoane fizice şi juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (5). (3) Armele cu privire la care, cu ocazia efectuării procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), se constată că nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare şi autorizare, în funcţie de destinaţia acestora, se depun la armurieri autorizaţi, în scopul modificării acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie, ori, după caz, se înstrăinează sau se depun, spre păstrare, la armurieri autorizaţi în acest scop, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 141Obligaţia societăţilor comerciale de a se conformă anumitor interdicţii prevăzute în prezenta legeSocietăţilor comerciale care, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au luat măsurile necesare pentru a se conformă interdicţiei prevăzute la art. 108 alin. (6), li se retrage autorizaţia pentru desfăşurarea de operaţiuni cu arme şi muniţii.  +  Articolul 142Aplicarea în timp a anumitor dispoziţii din prezenta lege (1) Prevederile art. 114-126 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană. (2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 114-126 se aproba prin hotărâre a Guvernului, până la data aderării României la Uniunea Europeană. (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile art. 53-57 vor inceta să fie aplicabile cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 143Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legiNormele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 144Anexa la prezenta lege (1) Anexa face parte integrantă din prezenta lege. (2) Anexa poate fi completată sau modificată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor şi completărilor aduse legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.  +  Articolul 145Intrarea în vigoare (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu excepţia prevederilor art. 46-52, care rămân în vigoare pentru fiecare instituţie care are încadrate persoane ce ocupa funcţii care implica exerciţiul autorităţii publice, inarmate cu arme de apărare şi paza, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 43 a condiţiilor în care acestea pot purta şi folosi armele din dotare.Prezenta lege transpune Directiva nr. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii armelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 295.  +  AnexăCLASIFICAREA ARMELOR*)───┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐   │ │ Destinaţia armei │   │ ├──┬────┬────┬────┬──┬────┬────┬───┤   │ │8.│ 7. │ 6. │ 5 │4.│ 3. │ 2. │ 1.│Nr │ Caracteristicile armei/muniţiei │m │apa-│ v │tir │c │ a- │des-│ a │c │ │i │rare│ a │por │o │uto-│ti- │ g │r │ │l │ şi │ n │iv │l │apa-│na- │ r │t. │ │i │pa- │ a │ │e │ra- │tie │ e │   │ │t │za │ t │ │c │re │uti-│ m │   │ │a │ │ o │ │t │ │li- │ e │   │ │r │ │ a │ │i │ │ta- │ n │   │ │e │ │ r │ │e │ │ra │ t │   │ │ │ │ e │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴──┴────┴────┴───┤   │ I. ARME INTERZISE │───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │ Categoria A │───┼───────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤ 1.│instrumente şi lansatoare militare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │efect exploziv sau incendiar, precum │X │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │   │şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 2.│armele de foc automate, precum şi │X │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 3.│armele de foc camuflate sub forma unui │X │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │   │alt obiect │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 4.│munitiile cu proiectile perforante, │ │ │ │ │ │ │ │ │   │explozive sau incendiare, la fel ca │X │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │   │şi proiectilele pentru aceste muniţii │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 5.│munitiile pentru pistolete şi revolvere│ │ │ │ │ │ │ │ │   │cu proiectile expansive, ca şi aceste │ │ │ │ │ │ │ │ │   │proiectile, mai puţin în ceea ce │ │ │ │ │ │ │ │ │   │priveşte armele de vânătoare sau de │ X│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │   │tir cu ţinta, pentru persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │   │au dreptul de a folosi aceste arme │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 6.│armele cu aer comprimat sau gaze sub │ │ │ │ │ │ │ │ │   │presiune care pentru aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ │   │proiectilului folosesc forta de │ │ │ │ │ │ │ │ │   │expansiune a aerului comprimat sau a │ -│ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │   │gazelor sub presiune aflate într-un │ │ │ │ │ │ │ │ │   │recipient şi care dezvolta o viteză a │ │ │ │ │ │ │ │ │   │proiectilului mai mare decât cea admisă│ │ │ │ │ │ │ │ │   │în Uniunea Europeană │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 7.│armele care prezintă caracteristicile │ │ │ │ │ │ │ │ │   │tehnice ale armelor letale sau, după │ │ │ │ │ │ │ │ │   │caz, ale armelor neletale, dar care nu │ X│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │corespund normelor de omologare │ │ │ │ │ │ │ │ │   │specifice destinaţiei şi categoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │   │din care fac parte │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┤   │ II. ARME ŞI MUNIŢII LETALE - arme supuse autorizării │───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │ Categoria B │───┼───────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤ 8.│arme de foc scurte, semiautomate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │   │cu repetitie (pistoale sau revolvere), │X │ X │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 9.│armele de foc lungi semiautomate ale │ │ │ │ │ │ │ │ │   │căror încărcătoare şi camere conţin │X │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │mai mult de trei cartuse, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤10.│armele de foc lungi semiautomate ale │ │ │ │ │ │ │ │ │   │căror încărcătoare şi camere ale │ │ │ │ │ │ │ │ │   │cartusului nu pot tine mai mult de trei│ │ │ │ │ │ │ │ │   │cartuse, la care mecanismul incarca- │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │torului este mobil sau pentru care nu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │exista garanţia că nu pot fi transfor- │ │ │ │ │ │ │ │ │   │mate cu ajutorul unui utilaj obişnuit │ │ │ │ │ │ │ │ │   │într-o alta arma ale carei încărcător │ │ │ │ │ │ │ │ │   │şi camera a cartusului pot tine │ │ │ │ │ │ │ │ │   │mai mult de trei cartuse, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤11.│arme de foc lungi cu repetitie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │   │semiautomate cu teava lisa, care │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │nu depăşeşte 60 cm, precum şi munitia │ │ │ │ │ │ │ │ │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤12.│armele de foc lungi semiautomate care │ │ │ │ │ │ │ │ │   │au aparenta unei arme de foc automate, │- │ - │ X │ - │ X │ - │ X │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤13.│arme de foc scurte, cu tragere foc cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │foc, cu percutie centrala, precum şi │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤14.│arme de foc scurte, cu tragere foc cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │foc, cu percutie pe rama, cu o lungime │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │totală sub 28 cm, precum şi munitia │ │ │ │ │ │ │ │ │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤15.│arme de foc scurte semiautomate sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │repetitie, cu percutie pe rama, precum │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤16.│arme de foc scurte cu o lovitura cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │percutie centrala sau pe rama, │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤17.│arme de foc lungi semiautomate sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │repetitie, precum şi munitia │- │ - │ X │ X │ X │ - │ X │ - │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤18.│armele de foc lungi cu o singura │ │ │ │ │ │ │ │ │   │lovitura cu percutie pe rama, │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┤   │ Categoria C │───┼───────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤19.│arme de foc lungi cu repetitie, altele │ │ │ │ │ │ │ │ │   │decât cele menţionate la categoria B, │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤20.│arme de foc lungi cu tragere foc cu foc│ │ │ │ │ │ │ │ │   │prin teava ghintuita lovitura cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │percutie centrala sau laterala, precum │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤21.│arme de foc lungi semiautomate, altele │ │ │ │ │ │ │ │ │   │decât cele cuprinse în categoria B, │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤22.│arme de foc scurte cu tragere foc cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │foc cu percutie pe rama de o lungime │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │totală mai mare sau egala cu 28 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┤   │ Categoria D │───┼───────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤23.│arme de foc lungi cu tragere foc cu foc│ │ │ │ │ │ │ │ │   │prin teava lisa, precum şi munitia │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┤   │ III. ARME ŞI MUNIŢII NELETALE - arme supuse declaraţiei │───┼───────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤24.│arme scurte (pistol sau revolver) - │ │ │ │ │ │ │ │ │   │confectionate special pentru a │ │ │ │ │ │ │ │ │   │imprastia gaze nocive, iritante sau de │ │ │ │ │ │ │ │ │   │neutralizare şi proiectile din cauciuc,│- │ - │ - │ - │ X │X │X │- │   │ precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤25.│arme scurte sau lungi (cu aer │ │ │ │ │ │ │ │ │   │comprimat) care pentru aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ │   │proiectilului folosesc forta de │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │expansiune a aerului comprimat sau │ │ │ │ │ │ │ │ │   │a gazelor sub presiune aflate într-un │ │ │ │ │ │ │ │ │   │recipient şi care dezvolta o viteză a │ │ │ │ │ │ │ │ │   │proiectilului admisă în Uniunea │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Europeană, precum şi munitia │ │ │ │ │ │ │ │ │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤26.│arme cu destinaţie industriala, precum │- │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤27.│arme de asomare, precum şi munitia │- │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤28.│arme cu tranchilizante, precum şi │- │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │29.│harpoane destinate pescuitului, precum │ │ │ │ │ │ │ │ │   │şi munitia corespunzătoare │- │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤30.│arbalete şi arcurile destinate tirului │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ X │   │sportiv, precum şi munitia │ │ │ │ │ │ │ │ │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤31.│pistoale de alarma şi semnalizare, │X │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤32.│pistoale de start folosite în │- │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │competitiile sportive, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │33.│arme de panoplie, precum şi munitia │ │ │ │ │ │ │ │ │   │corespunzătoare │- │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ X │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤34.│arme de recuzita, precum şi munitia │- │ - │ - │ - │ X │ - │ X │ - │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤35.│arme vechi, precum şi munitia │- │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┴───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┘------------ Notă *) Componentele esenţiale ale armelor interzise şi ale armelor letale, respectiv mecanismul inchizatorului, camera cartusului şi teava, urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.---------------