ORDIN nr. 13 din 23 iunie 2004privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 29 iunie 2004    În temeiul art. 11 alin. (2) lit. h) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 1.563/2003 pentru majorarea gradului de deschidere a pieţei energiei electrice,în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 9 iunie 2003,având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pieţei de energie - D.D.P.E., lista consumatorilor eligibili făcută publică prin Nota D.D.P.E. din 26 mai 2004, precum şi Procesul-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 23 iunie 2004,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se acreditează drept consumatori eligibili de energie electrică Regia Autonomă Judeţeană de Apă Constanţa şi Societatea Comercială "Oţelinox" - S.A. Târgovişte.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Departamentul dezvoltarea pieţei de energie din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Energiei,Ion LunguBucureşti, 23 iunie 2004.Nr. 13.------------