HOTĂRÂRE nr. 977 din 25 iunie 2004pentru majorarea nivelului accizelor pentru unele produse
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 29 iunie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iulie 2004, nivelul accizelor armonizate prevăzut la art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se modifică şi este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională directivele CEE nr. 92/82 şi nr. 92/84, publicate în Jurnalul Oficial nr. L316 din 31 octombrie 1992, şi directivele CEE nr. 92/79 şi nr. 92/80, publicate în Jurnalul Oficial nr. L316 din 31 octombrie 1992 şi amendate prin Directiva CEE nr. 2002/10, publicată în Jurnalul Oficial nr. L046 din 16 februarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 977.    ANEXĂ
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza (echivalent euro/U.M.)
    0123
    1.Bere   0,60
      din care:hl/1 grad Plato1)  
      1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl   0,50
    2.Vinuri    
      2.1. Vinuri liniştitehl de produs0,00
      2.2. Vinuri spumoase   42,00
    3.Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinurihl de produs  
      3.1. liniştite   0,00
      3.2. spumoase   42,00
    4.Produse intermediarehl de produs45,00
    5.Alcool etilichl alcool pur2)280,00
      Produse din tutun    
    6.Ţigarete1.000 ţigarete5,73+31%
    7.Ţigări şi ţigări de foi1.000 bucăţi9,00
    8.Tutun destinat fumatului, din care:kg17,00
      8.1. Tutun destinat rulării în ţigaretekg17,00
      Uleiuri minerale    
    9.Benzine cu plumbtonă 1.000 litri414,00 319,00
    10.Benzine fără plumbtonă 1.000 litri353,00 272,00
    11.Motorinetonă 1.000 litri245,00 207,00
    12.Păcurătonă0,00
    13.Gaze petroliere lichefiate, din care:tonă100,00
      13.1. Utilizate în consum casnic3)tonă0,00
    14.Gaz metantonă0,00
    15.Petrol lampant (inclusiv kerosen)4)tonă414,00
    16.Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromaticetonă414,00
  1)Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine, la temperatura de 20°/4°C.1)Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine, la temperatura de 20°/4°C.2)Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.2)Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.3)Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz.3)Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz.4)Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.4)Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează. ----------