DECRET nr. 443 din 14 iunie 2004pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 24 iunie 2004    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe promulgă Legea privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUBucureşti, 14 iunie 2004.Nr. 443.-----------