LEGE nr. 275 din 21 iunie 2004pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În titlul ordonanţei de urgenţă şi în cuprinsul acesteia, sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului".2. Articolul 6 se abrogă.  +  Articolul IIAtribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul III (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, atribuţiile în domeniul protecţiei copilului prin adopţie ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului se preiau de către Oficiul Român pentru Adopţii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 21 iunie 2004.Nr. 275.______________