ORDIN nr. 363 din 14 iunie 2004pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iunie 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT C 2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 şi 75 bis din 29 ianuarie 2004, se completează după cum urmează:- La capitolul 8 (DISPOZIŢII FINALE) se introduc punctele 8.12 şi 8.13 cu următorul cuprins:"8.12. Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării şi omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică instalaţiilor de tratare a apei şi produselor chimice de condiţionare, spălare chimică şi conservare a cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte, construite/fabricate şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene şi în Turcia sau construite/fabricate în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia ca cerinţele legale aplicabile acestor instalaţii/produse chimice în statul respectiv să prezinte garanţii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării şi omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispoziţia ISCIR-INSPECT.8.13. Prevederile pct. 8.12 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 14 iunie 2004.Nr. 363.-----------