HOTĂRÂRE nr. 60 din 25 mai 2004privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit GALBENI FILIPEŞTI O.C.
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004    Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit GALBENI FILIPEŞTI O.C., în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit,În temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuţa a patra din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,Banca Naţională a României hotărăşte:  +  Articolul 1Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0048 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit GALBENI FILIPEŞTI O.C., cu sediul în Filipesti, com. Filipesti, judeţul Bacău, număr de ordine în Registrul comerţului J04/268/1992, urmare aprobării Băncii Naţionale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Economcoop Bacău, Orbic Buhusi, Galbeni Filipesti, Valea Tazlăului Livezi, Semănătorul Secuieni, Plugarul Tescani, pentru următoarele motive:Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit GALBENI FILIPESTI O.C. a formulat cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de credit Economcoop Bacău, Orbic Buhusi, Galbeni Filipesti, Valea Tazlăului Livezi, Semănătorul Secuieni, Plugarul Tescani.Urmare fuziunii, Cooperativa de credit GALBENI FILIPESTI O.C. este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de credit Economcoop Bacău. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta activitatea.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea IGUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISĂRESCUBucureşti, 25 mai 2004.Nr. 60._____________