HOTĂRÂRE nr. 699 din 5 mai 2004pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, 2004-2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 17 iunie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia actualizată a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, 2004-2006, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre._______ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 bis în afara abonamentului şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Finanţarea acţiunilor prevăzute în strategia menţionată la art. 1 se face în limita fondurilor aprobate anual, prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 3Strategia prevăzută la art. 1 se actualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 5 mai 2004.Nr. 699.-----