HOTĂRÂRE nr. 887 din 3 iunie 2004pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 15 iunie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (3) al articolului 23 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) La plata taxelor de autorizare, salariul mediu pe economie luat în calcul este câştigul salarial mediu net comunicat de Institutul Naţional de Statistică în luna precedentă celei în care se achită taxa de autorizare de către furnizorul de formare profesională."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul educaţiei şi cercetării,Radu Damian,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 3 iunie 2004.Nr. 887.------------