ORDIN nr. 94 din 14 aprilie 2004privind aprobarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 14 iunie 2004    În conformitate cu prevederile:Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de securitate radiologică în practica de radioterapie prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Normele menţionate la art. 1 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă art. 96-105 şi art. 248-252 din Normele republicane de securitate nucleară - Regimul de lucru cu surse de radiaţii nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară nr. 133 din 8 aprilie 1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 31 din 16 aprilie 1976.  +  Articolul 5Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prin Direcţia radiaţii ionizante, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.-------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 bis în afara abonamentului şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,Lucian Biro,secretar de statBucureşti, 14 aprilie 2004.Nr. 94.-----------