HOTĂRÂRE nr. 530 din 7 iunie 2001 (*republicată*)pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 11 iunie 2004    ------ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 402/2003 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 18 iunie 2001, şi ulterior a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 402/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 14 aprilie 2003.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 9 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  AnexăINSTRUCTIUNI (R) 07/06/2001