HOTĂRÂRE nr. 860 din 3 iunie 2004privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 11 iunie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. II din Legea nr. 592/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre se aplică medicilor veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederatiei Elvetiene, care exercită profesia de medic veterinar în România în regim salarial şi/sau independent.  +  Articolul 2Autoritatea competenţa pentru recunoaşterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri de medic veterinar este Colegiul Medicilor Veterinari din România.  +  Articolul 3În mod exclusiv, prin sintagma stat membru de origine sau de provenienţă şi, după caz, stat membru gazda se înţelege un stat membru al Uniunii Europene, un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederatia Elvetiana.  +  Capitolul II Diplome, certificate şi alte titluri care atesta calificări oficiale de medic veterinar  +  Articolul 4În scopul exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul României, Colegiul Medicilor Veterinari din România recunoaşte diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana cetăţenilor acestora, în conformitate cu normele Uniunii Europene, care sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, acordând unor astfel de calificări acelaşi efect juridic ca şi diplomelor, certificatelor sau titlurilor eliberate de autorităţile române competente.  +  Articolul 5 (1) Se recunosc diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, prevăzute în anexa, care au fost eliberate anterior datelor prevăzute la alin. (2) sau care au fost eliberate ulterior acestor date, dar pentru o formare profesională începută anterior. (2) Datele avute în vedere la alin. (1) sunt: a) 21 decembrie 1980 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franţa, Irlanda, Luxemburg, Olanda şi Marea Britanie; b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia; c) 1 ianuarie 1985 pentru Italia; d) 1 ianuarie 1986 pentru Spania şi Portugalia; e) 1 ianuarie 1994 pentru Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia şi Islanda; f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein; g) 1 iunie 2002 pentru Elvetia; h) 1 mai 2004 pentru Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia. (3) Recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic veterinar prevăzute la alin. (1) se efectuează dacă acestea sunt însoţite de un certificat eliberat de autorităţile competente din statul emitent, care atesta ca diploma, certificatul sau titlul de calificare respectiv este conform normelor Uniunii Europene din punct de vedere al formării profesionale.  +  Articolul 6 (1) Se recunosc diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetăţenilor acestora, care nu răspund criteriilor minime de formare profesională în medicina veterinara prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă au fost eliberate anterior datelor prevăzute la alin. (2) sau dacă au fost eliberate ulterior acestor date, dar pentru o formare începută anterior. (2) Datele avute în vedere la alin. (1) sunt: a) 21 decembrie 1980 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franţa, Irlanda, Luxemburg, Olanda şi Marea Britanie; b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia; c) 1 ianuarie 1985 pentru Italia; d) 1 ianuarie 1986 pentru Spania şi Portugalia; e) 1 ianuarie 1994 pentru Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia şi Islanda; f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein; g) 1 iunie 2002 pentru Elvetia; h) 1 mai 2004 pentru Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia. (3) Recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic veterinar prevăzute la alin. (1) se efectuează dacă acestea sunt însoţite de un certificat care atesta ca posesorul a exercitat efectiv şi legal activităţile veterinare cel puţin 3 ani consecutivi în cursul celor 5 ani care preceda data eliberării acestui certificat.  +  Articolul 7 (1) Se recunosc diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dintr-un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana cetăţenilor acestora şi care nu corespund calificarilor sau denumirilor prevăzute în anexa. (2) Diplomele, certificatele şi titlurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însoţite de un certificat emis de autorităţile competente, prin care să se ateste ca aceste documente au fost eliberate pe baza unei formari profesionale desfăşurate în conformitate cu normele Uniunii Europene şi sunt asimilate de statul membru emitent calificarilor şi denumirilor prevăzute în anexa.  +  Articolul 8Se recunosc diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atesta o formare profesională însuşită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane şi care nu întruneşte toate cerinţele minime de formare profesională prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă: a) atesta o formare profesională începută înainte de unificarea Germaniei; b) dau dreptul posesorului sa exercite activităţile specifice profesiei de medic veterinar pe întregul teritoriu al Germaniei, în aceleaşi condiţii ca şi titlurile eliberate de autorităţile competente din Germania, prevăzute în anexa;şi c) sunt însoţite de un certificat emis de autorităţile competente din Germania, care atesta ca posesorul a exercitat efectiv şi legal activităţile de medic veterinar în Germania timp de cel puţin 3 ani consecutivi în cursul celor 5 ani care preceda data eliberării acestui certificat.  +  Articolul 9Diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate de Estonia cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înaintea datei de aderare la Uniunea Europeană, 1 mai 2004, sau care atesta o formare profesională începută în acest stat înaintea datei de aderare la Uniunea Europeană, 1 mai 2004, se recunosc dacă sunt însoţite de un certificat care atesta faptul ca posesorul a exercitat efectiv şi legal activităţile veterinare în Estonia cel puţin 5 ani consecutivi în cursul celor 7 ani care preceda data eliberării certificatului.  +  Articolul 10 (1) Diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare profesională începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autorităţile competente ale Republicii Cehe atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile cehe în medicina veterinara în ceea ce priveşte accesul la profesia de medic veterinar şi exerciţiul acesteia. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de autorităţile Republicii Cehe, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv şi legal activităţile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puţin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberării certificatului.  +  Articolul 11 (1) Diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 20 august 1991 ori care atesta o formare profesională începută în acest stat înainte de 20 august 1991, se recunosc dacă autorităţile competente ale Estoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile estoniene în medicina veterinara în ceea ce priveşte accesul la profesia de medic veterinar şi exerciţiul acesteia. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de autorităţile Estoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv şi legal activităţile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puţin 5 ani consecutivi în cursul ultimilor 7 ani care preceda data eliberării certificatului.  +  Articolul 12 (1) Diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 21 august 1991 ori care atesta o formare profesională începută în acest stat înainte de 21 august 1991, se recunosc dacă autorităţile competente ale Letoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile letone în medicina veterinara în ceea ce priveşte accesul la profesia de medic veterinar şi exerciţiul acesteia. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de autorităţile Letoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv şi legal activităţile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puţin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberării certificatului.  +  Articolul 13 (1) Diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 11 martie 1990 ori care atesta o formare profesională începută în acest stat înainte de 11 martie 1990, se recunosc dacă autorităţile competente ale Lituaniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile lituaniene în medicina veterinara în ceea ce priveşte accesul la profesia de medic veterinar şi exerciţiul acesteia. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de autorităţile lituaniene, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv şi legal activităţile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puţin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberării certificatului.  +  Articolul 14 (1) Diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare profesională începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autorităţile competente ale Slovaciei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile slovace în medicina veterinara în ceea ce priveşte accesul la profesia de medic veterinar şi exerciţiul acesteia. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de autorităţile Slovaciei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv şi legal activităţile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puţin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberării certificatului.  +  Articolul 15 (1) Diplomele, certificatele şi alte titluri care atesta calificări oficiale în medicina veterinara, eliberate de fosta Iugoslavie cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 25 iunie 1991 sau care atesta o formare profesională începută în acest stat înainte de 25 iunie 1991, se recunosc dacă autorităţile competente ale Sloveniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile slovene în medicina veterinara în ceea ce priveşte accesul la profesia de medic veterinar şi exerciţiul acesteia. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de autorităţile competente ale Sloveniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv şi legal activităţile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puţin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberării certificatului.  +  Articolul 16 (1) Se recunosc diplomele, certificatele şi titlurile de medic veterinar, eliberate de Italia pe baza unei formari profesionale începute anterior datei de 1 ianuarie 1985, dacă sunt însoţite de un certificat care atesta faptul ca posesorul a exercitat efectiv şi legal activităţile veterinare cel puţin 3 ani consecutivi în cursul celor 5 ani care preceda data eliberării certificatului. (2) Certificatul la care se referă alin. (1) nu este necesar atunci când diplomele, certificatele şi titlurile respective sunt însoţite de un certificat eliberat de autorităţile competente italiene, care atesta faptul ca posesorul a dobândit o formare profesională conformă normelor Uniunii Europene.  +  Capitolul III Utilizarea titlului academic  +  Articolul 17 (1) Medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4-7, au dreptul sa utilizeze titlul licit de formare profesională obţinut în statul membru de origine sau de provenienţă, în limba acelui stat, şi, după caz, abrevierea acestui titlu. Titlul licit de formare profesională va fi însoţit de numele şi locul instituţiei ori ale comisiei de examinare care a emis acest titlu. (2) Dacă titlul licit de formare profesională obţinut în statul de origine sau de provenienţă poate fi confundat în România cu un titlu care implica o pregătire complementara neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza forma corespunzătoare a titlului, indicată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  +  Capitolul IV Prevederi pentru facilitarea exercitării efective a dreptului de stabilire şi a libertăţii de prestare a serviciilor cu privire la activităţile de medic veterinarA. Prevederi privind dreptul de stabilire  +  Articolul 18În vederea accesului la activităţile profesionale, medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta Colegiului Medicilor Veterinari din România certificatul de cazier judiciar emis de autorităţile competente ale statului membru de origine ori de provenienţă sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis de autorităţile competente ale acelui stat.  +  Articolul 19 (1) Atunci când Colegiul Medicilor Veterinari din România are cunoştinţa de fapte grave şi precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic veterinar în România, comise de medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii în România şi în afară teritoriului sau, acesta informează statul membru de origine sau de provenienţă al celor în cauza. (2) Colegiul Medicilor Veterinari din România comunică statului membru gazda informaţiile solicitate cu privire la sancţiunile disciplinare de natura profesională sau administrativă, precum şi cu privire la sancţiunile penale interesand exerciţiul profesiei de medic veterinar, aplicate medicilor veterinari pe durata exercitării profesiei în România. (3) Colegiul Medicilor Veterinari din România analizează informaţiile transmise de statul membru gazda cu privire la faptele grave şi precise comise de medicii veterinari cetăţeni români sau care provin din România, anterior stabilirii în statul membru gazda şi în afară teritoriului sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic veterinar în acel stat. (4) Colegiul Medicilor Veterinari din România decide asupra naturii şi amplorii investigatiilor pe care le întreprinde în situaţiile pentru care a fost sesizat şi comunică statului membru gazda, în termen de 3 luni de la primirea solicitării acestuia, consecinţele care rezultă cu privire la certificatele şi documentele pe care le-a emis în cazurile respective. (5) Colegiul Medicilor Veterinari din România asigura confidenţialitatea informaţiilor transmise.  +  Articolul 20 (1) Pentru accesul la activităţile veterinare sau pentru exerciţiul acestora, medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta Colegiului Medicilor Veterinari din România certificatul de sănătate fizica şi psihică eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă. (2) În situaţia în care pentru accesul sau pentru exerciţiul activităţilor respective statul membru de origine sau de provenienţă nu impune o astfel de cerinţa şi, în consecinţa, nu emite cetăţenilor săi un astfel de document, Colegiul Medicilor Veterinari din România accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sănătate.  +  Articolul 21Documentele prevăzute la art. 18, 19 şi 20 sunt valabile timp de 3 luni de la data emiterii.  +  Articolul 22 (1) Solicitarile medicilor veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, cu privire la accesul în România la activităţile veterinare, se soluţionează de Colegiul Medicilor Veterinari din România în termen de 3 luni de la data depunerii dosarului complet de către cel interesat. Dosarul va cuprinde: a) actul de identitate; b) documentul de calificare în profesie, anexele la acest document şi, după caz, certificatele insotitoare eliberate de statul de origine sau de provenienţă, respectiv atestatul de echivalare eliberat de statul român; c) certificatul de cazier judiciar emis de statul de origine sau de provenienţă ori documentul echivalent; d) certificatul de sănătate eliberat de statul de origine sau de provenienţă ori documentul echivalent. (2) În situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (3), cererea de reexaminare suspenda termenul legal de soluţionare. (3) Colegiul Medicilor Veterinari din România continua procedura prevăzută la alin. (1) după primirea răspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea răspunsului de către statele membre consultate în aceste situaţii. (4) În lipsa unui răspuns din partea statului membru consultat în termenul de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea acestuia, Colegiul Medicilor Veterinari din România va acţiona având în vedere faptele grave şi precise de care are cunoştinţa.  +  Articolul 23Medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene pot depune jurământul necesar pentru înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari din România, în limba română ori în limba statului de origine sau de provenienţă ori într-o formula corespunzătoare şi echivalenta de jurământ sau declaraţie.B. Prevederi speciale referitoare la prestarea de servicii  +  Articolul 24 (1) Medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi de la obligaţia înscrierii în Colegiul Medicilor Veterinari din România, atunci când solicita accesul la activităţile de medic veterinar sau exercitarea acestora, în vederea prestării temporare de servicii veterinare în România. (2) Aceştia sunt înregistraţi în registrul ţinut de Colegiul Medicilor Veterinari din România în acest scop, pe durata prestării temporare de servicii veterinare, în vederea aplicării prevederilor referitoare la conduita profesională. (3) Exercitarea activităţilor de medic veterinar în aceste situaţii se face cu respectarea celorlalte drepturi şi obligaţii prevăzute de lege pentru medicii veterinari cetăţeni români. Medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliţi în unul dintre aceste state şi care prestează servicii veterinare în România, se supun regulilor de conduita de natura profesională şi administrativă care se aplică în România. (4) Atunci când pe durata prestării temporare de servicii în România persoanele enumerate la alin. (1) încalcă dispoziţiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevăzute de lege, Colegiul Medicilor Veterinari din România informează statul membru în care cei în cauza sunt stabiliţi. (5) Prestarea temporară de servicii veterinare pe teritoriul României de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, se face pe baza următoarelor documente: a) declaraţia prealabilă adresată Colegiului Medicilor Veterinari din România de către solicitant cu privire la prestarea de servicii, în care se precizează durata de prestare a activităţilor veterinare, natura şi locul de desfăşurare a acestor activităţi, atunci când prestarea de servicii implica şederea temporară a prestatorului pe teritoriul României. Declaraţia prealabilă poate avea în vedere o serie de servicii prestate în aceeaşi regiune şi cu privire la unul sau mai mulţi beneficiari într-o perioadă de cel mult un an. În cazuri urgente, declaraţia poate fi facuta în termen de maximum 7 zile de la încetarea prestării activităţilor de medic veterinar; b) un certificat prin care autorităţile competente ale statului membru în care solicitantul este stabilit atesta ca acesta exercita legal activităţile respective pe teritoriul acelui stat; c) un certificat prin care autorităţile competente ale statului membru de origine sau de provenienţă atesta ca solicitantul este posesor al diplomelor, certificatelor ori al altor titluri de medic veterinar prevăzute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor în cauza. (6) Documentele prevăzute la alin. (5) sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii lor. (7) Colegiul Medicilor Veterinari din România va retrage, după caz, temporar sau definitiv, certificatul prevăzut la alin. (5) lit. b), eliberat unui medic veterinar cetăţean român ori cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, stabilit în România, în cazul în care acestei persoane i se aplică sancţiunile prevăzute de lege cu suspendarea sau ridicarea dreptului de libera practica a profesiei.C. Prevederi comune cu privire la dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii veterinare  +  Articolul 25Medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, ale căror diplome, certificate sau alte titluri care atesta o calificare oficială în medicina veterinara se recunosc conform prevederilor prezentei hotărâri, exercita profesia în România cu titlul profesional român, corespunzător calificării profesionale însuşite, utilizând de asemenea şi abrevierea acestuia.  +  Articolul 26 (1) Medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt stabiliţi şi exercită profesia de medic veterinar în România, au obligaţia de a se informa la autorităţile competente cu privire la legislaţia veterinara şi cu privire la Codul de deontologie medical-veterinara. (2) În vederea furnizarii informaţiilor prevăzute la alin. (1) oricărei persoane interesate, au fost înfiinţate puncte de informare la nivelul Colegiului Medicilor Veterinari din România şi la nivelul Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Colegiul Medicilor Veterinari din România va facilita, atunci când este cazul, obţinerea de către persoanele interesate, în interesul acestora şi al clienţilor lor, a cunoştinţelor lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei de medic veterinar pe teritoriul României.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 27Recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi a altor titluri eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi de Confederatia Elvetiana se efectuează indiferent dacă formarea profesională a fost dobandita în tot sau în parte pe teritoriul acestor state.  +  Articolul 28În caz de indoiala justificată, Colegiul Medicilor Veterinari din România poate solicita autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene sa confirme autenticitatea diplomelor, certificatelor şi titlurilor care atesta calificarea de medic veterinar, eliberate în acele state, precum şi confirmarea faptului ca posesorul a îndeplinit toate condiţiile de formare profesională prevăzute de normele Uniunii Europene.  +  Articolul 29Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi: a) cetăţenilor români care au dobândit un act de calificare dintre cele la care se referă prezenta hotărâre; b) soţului, precum şi descendenţilor de gradul I aflaţi în întreţinerea unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, unui cetăţean al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau unui cetăţean al Confederatiei Elvetiene, care desfăşoară activităţi salarizate sau nesalarizate pe teritoriul României, indiferent de cetăţenia lor, în vederea accesului la exercitarea în regim salarial a acestei profesii; c) beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor Uniunii Europene de către unul dintre statele prevăzute la lit. b).  +  Articolul 30 (1) Colegiul Medicilor Veterinari din România va aplica medicilor veterinari cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care solicită accesul la activităţile veterinare sau exercitarea acestora pe teritoriul României, acelaşi tratament ca şi medicilor veterinari cetăţeni români. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi activităţilor în domeniul profilaxiei care, potrivit legii, implica exerciţiul autorităţii publice, în măsura în care aceste responsabilităţi sunt acordate medicilor veterinari români care exercită activităţi veterinare în regim salarial sau independent. (3) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, activităţilor în domeniul inspecţiei produselor alimentare animale sau de origine animala pe care medicii veterinari români au fost autorizaţi să le exercite în cadrul competentelor serviciilor veterinare publice. (4) Colegiul Medicilor Veterinari din România acorda accesul la aceste activităţi condiţionat de prezentarea la un interviu în care medicul veterinar în cauza trebuie să dovedească autorităţii naţionale competente cunoaşterea legislaţiei româneşti în materie.  +  Articolul 31Colegiul Medicilor Veterinari din România împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării notifica Comisiei Europene dispoziţiile legislative, regulamentare şi administrative adoptate cu privire la eliberarea diplomelor, certificatelor sau a altor titluri care atesta calificarea de medic veterinar.  +  Articolul 32Atunci când diplomele, certificatele sau alte titluri care atesta calificarea de medic veterinar, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetăţenilor acestora, nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre pentru a fi recunoscute, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Colegiul Medicilor Veterinari din România vor examina cunoştinţele de specialitate şi competentele atestate de aceste diplome, certificate şi titluri, precum şi experienta solicitantului, comparativ cu cerinţele de calificare şi cunoştinţele prevăzute de legea română.  +  Articolul 33Diplomele, certificatele sau alte titluri care atesta calificarea de medic veterinar, obţinute în afară Uniunii Europene, a Spaţiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene, care nu au fost recunoscute de unul dintre aceste state, sunt echivalate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării conform legii.  +  Articolul 34 (1) Diplomele, certificatele sau alte titluri care atesta calificarea de medic veterinar, obţinute în afară Uniunii Europene, a Spaţiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene şi recunoscute în unul dintre aceste state, sunt examinate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării conform legii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) se examinează şi formarea complementara şi/sau, în cooperare cu Colegiul Medicilor Veterinari din România, experienta profesională dobandita de către cel interesat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana ori în afară graniţelor acestora. (3) Dacă în urma examinării comparative se constată că abilitatile şi cunoştinţele atestate de aceste diplome, certificate sau titluri corespund numai parţial cerinţelor de calificare şi cunoştinţelor prevăzute de legea română, autorităţile competente române pot solicita persoanei interesate sa dovedească ca îndeplineşte toate aceste cerinţe. (4) Decizia autorităţilor competente române se aduce la cunoştinţa solicitantului într-un interval de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către acesta.  +  Articolul 35 (1) Decizia Colegiului Medicilor Veterinari din România de respingere a solicitării de recunoaştere în scop profesional a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri care atesta calificarea de medic veterinar va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere. (2) Deciziile Colegiului Medicilor Veterinari din România cu privire la recunoaşterea calificarilor prevăzute de prezenta hotărâre pot fi contestate la instanţele de contencios administrativ. (3) Nesoluţionarea cererilor de recunoaştere a calificarilor profesionale în termenele prevăzute de prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţele de contencios administrativ.  +  Articolul 36Colegiul Medicilor Veterinari din România eliberează cetăţenilor români, medici veterinari, care se deplaseaza în statele Uniunii Europene, în celelalte state ale Spaţiului Economic European şi în Confederatia Elvetiana, adeverinte, certificate sau orice tip de document necesar recunoaşterii profesionale în statele menţionate.  +  Articolul 37În aplicarea prezentei hotărâri Colegiul Medicilor Veterinari din România va elabora norme.  +  Articolul 38Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 78/1026/CEE din 18 decembrie 1978 privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri care atesta calificări oficiale în medicina veterinara, inclusiv măsurile destinate sa faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 362 din 23 decembrie 1978, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 paragraful 5 teza a 2-a din Directiva nr. 78/1027/CEE privind coordonarea dispoziţiilor legislative, regulamentare şi administrative, referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 362 din 23 decembrie 1978, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Preşedintele Agenţiei Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu HarbuzŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuBucureşti, 3 iunie 2004.Nr. 860.  +  AnexăDIPLOME, CERTIFICATE ŞI ALTE TITLURI CARE ATESTACALIFICĂRI OFICIALE ÎN MEDICINA VETERINARA┌──────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┐│ Ţara │ Titlul calificării │ Instituţia emitenta │ Certificatul ││ │ │ │ ce însoţeşte ││ │ │ │ calificarea │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Belgique/ │- Diploma van │1. De │ ││Belgie/ │dierenarts │universiteiten/les │ ││Belgien │- Diplome de │universites │ ││ │docteur en │2. De bevoegde │ ││ │medicine │Examencommissie │ ││ │veterinaire │van de Vlaamse │ ││ │ │Gemeenschap/ le │ ││ │ │Jury competent │ ││ │ │d'enseignement de │ ││ │ │la Communaute │ ││ │ │francaise │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Ceska │1. Diplom o │Veterinarni fakulta │ ││republika │ukonceni studia │univerzity v Ceske │ ││ │ve studijnim │republice │ ││ │programu │ │ ││ │veterinarni lekarstvi │ │ ││ │(doktor veterinarni │ │ ││ │mediciny, MVDr.) │ │ ││ │2. Diplom o │ │ ││ │ukonceni studia ve │ │ ││ │studijnim programu │ │ ││ │veterinarni hygiena │ │ ││ │a ekologie │ │ ││ │(doktor veterinarni │ │ ││ │mediciny, MVDr.) │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Danemark │Bevis for bestaet │Kongelige │ ││ │kandidateksamen i │Veterinaer- og │ ││ │veterinaer- │Landboh0jskole │ ││ │videnskab │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Deutsch- │Zeugnis uber das │Der Vorsitzende │ ││land │Ergebnis des │des │ ││ │Dritten │Prufungsausschuss │ ││ │Abscnitts │es fur die │ ││ │der Tierarztli- │Tierarztliche │ ││ │chen Prufung │Prufung einer │ ││ │und das │Universitat oder │ ││ │Gesamtergebnis │Hochschule │ ││ │der Tierarztlichen │ │ ││ │Prufung │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Diplom: taitnud │Eesti │ ││ │veterinaarmeditsiin │Pollumajandusulikool │ ││ │i oppekava │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ ││ *) │ │ │ ││ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Titulo de │Ministerio de │ ││ │Licenciado en │Educacion y │ ││ │Veterinaria │Cultura / El rector │ ││ │ │de una Universidad │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│France │Diplome d'Etat de │ │ ││ │docteur veterinaire │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │1. Diploma of │ │ ││ │Bachelor în/of │ │ ││ │Veterinary Medicine │ │ ││ │(MVB) │ │ ││ │2. Diploma of │ │ ││ │Membership of the │ │ ││ │Royal College of │ │ ││ │Veterinary │ │ ││ │Surgeons (MRCVS) │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Diploma di laurea în │Universita │Diploma di ││ │medicina │ │abilitazione ││ │veterinaria │ │all'esercizio ││ │ │ │della ││ │ │ │medicina ││ │ │ │veterinaria │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ ││ *) │ │ │ ││ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Veterinararsta │Latvijas │ ││ │diploms │Lauksaimniecibas │ ││ │ │Universitate │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Aukstojo mokslo │Lietuvos │ ││ │diplomas │Veterinarijos │ ││ │(veterinarijos │Akademija │ ││ │gydytojo (DVM)) │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Luxem- │Diplome d'Etat de │Jury d'examen │ ││bourg │docteur │d'Etat │ ││ │en medecine │ │ ││ │veterinaire │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Magyaror- │Allatorvos doktor │Szent Istvan │ ││szag │oklevel - │Egyetem │ ││ │dr. med. vet. │Allatorvos- │ ││ │ │tudomanyi Kar │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Licenzja ta' Kirurgu │Kunsill tal-Kirurgi │ ││ │Veterinarju │Veterinarji │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Getuigschrift van │ │ ││ │met goed gevolg │ │ ││ │afgelegd │ │ ││ │diergeneeskundig/ │ │ ││ │veeart- │ │ ││ │senijkundig examen │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich│1. Diplom-Tierarzt │Universitat │1. Doktor ││ │2. Magister │ │der ││ │medicinae │ │Veterinar- ││ │veterinariae │ │medizin ││ │ │ │2. Doctor ││ │ │ │medicinae ││ │ │ │veterinariae ││ │ │ │3. ││ │ │ │Fachtierarzt │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Dyplom lekarza │1. Szkota Gtowna │ ││ │weterynarii │Gospodarstwa │ ││ │ │Wiejskiego w │ ││ │ │Warszawie │ ││ │ │2. Akademia │ ││ │ │Rolnicza we │ ││ │ │Wroctawiu │ ││ │ │3. Akademia │ ││ │ │Rolnicza w Lublinie │ ││ │ │4. Uniwersytet │ ││ │ │Warminsko- │ ││ │ │Mazurski w │ ││ │ │Olsztynie │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Carta de curso │Universidade │ ││ │de licenciatura em │ │ ││ │medicina │ │ ││ │veterinaria │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Diploma, s katero │Univerza │Spricevalo o ││ │se podeljuje │ │opravijenem ││ │strokovni naslov │ │drzavnem ││ │"doktor veterinarske │ │izpitu s ││ │medicine / │ │podrocja ││ │doktorica │ │veterinarstva ││ │veterinarske │ │ ││ │medicine" │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Vysokoskolsky │Univerzita │ ││ │diplom o udeleni │veterinarskeho │ ││ │akademickeho titulu │lekarstva │ ││ │"doktor │ │ ││ │veterinarskej │ │ ││ │mediciny" ("MVDr.") │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/ │Elainlaaketieteen │Helsingin yliopisto / │ ││Finland │lisensiaatin │Helsingfors │ ││ │tutkinto / vete- │universitet │ ││ │rinarmedicine │ │ ││ │licentia- │ │ ││ │texamen │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Veterinarexamen │Sveriges │ ││ │ │Landbruksuni- │ ││ │ │versitet │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│United │1. Bachelor of │1. University of │ ││Kingdom │Veterinary Science │Bristol │ ││ │(BVSc) │2. University of │ ││ │2. Bachelor of │Liverpool │ ││ │Veterinary Science │3. University of │ ││ │(BVSc) │Cambridge │ ││ │3. Bachelor of │4. University of │ ││ │Veterinary Medicine │Edinburgh │ ││ │(BvetMB) │5. University of │ ││ │4. Bachelor of │Glasgow │ ││ │Veterinary Medicine │6. University of │ ││ │and Surgery │London │ ││ │(BVM S) │ │ ││ │5. Bachelor of │ │ ││ │Veterinary Medicine │ │ ││ │and Surgery │ │ ││ │(BVM S) │ │ ││ │6. Bachelor of │ │ ││ │Veterinary Medicine │ │ ││ │(BvetMed) │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │Titulaire du diplome │Departement │ ││ │federal de │federal de l'interieur │ ││ │veterinaire/ │ │ ││ │eidgenossisch │ │ ││ │diplomierter │ │ ││ │Tierarzt/ │ │ ││ │titolare di diploma │ │ ││ │federale di │ │ ││ │veterinario │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Island │Diplomele, │ │ ││ │certificatele şi alte │ │ ││ │titluri eliberate │ │ ││ │într-un alt stat la │ │ ││ │care se referă │ │ ││ │prezenta Hotărâre │ │ ││ │de Guvern şi │ │ ││ │prevăzute în │ │ ││ │aceasta anexa, │ │ ││ │însoţite de un │ │ ││ │certificat de stagiu │ │ ││ │eliberat de │ │ ││ │autorităţile │ │ ││ │competente │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Liechten -│Diplomele, │ │ ││stein │certificatele şi alte │ │ ││ │titluri eliberate │ │ ││ │într-un alt stat la │ │ ││ │care se referă │ │ ││ │prezenta Hotărâre │ │ ││ │de Guvern şi │ │ ││ │prevăzute în │ │ ││ │aceasta anexa, │ │ ││ │însoţite de un │ │ ││ │certificat de stagiu │ │ ││ │eliberat de │ │ ││ │autorităţile │ │ ││ │competente │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Vitnemal for fullfort │Norges │ ││ │grad │veterinaerhogskole │ ││ │candidata/candidat │ │ ││ │us medicinae │ │ ││ │veterinariae, │ │ ││ │short form: când. │ │ ││ │med. vet. │ │ │└──────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┘---------------------------Textul din TABEL notat cu *)---------------