LEGE nr. 221 din 27 mai 2004privind Semnul onorific Vulturul României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 10 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Decoraţia Vulturul României, prevăzută la art. 10 pct. 1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, face parte din categoria semnelor onorifice. (2) Semnul onorific Vulturul României este o decoraţie specifică ce se acordă parlamentarilor români, membri ai Camerei Deputaţilor sau ai Senatului. (3) Semnul onorific Vulturul României se poate conferi şi parlamentarilor străini care au merite deosebite în dezvoltarea relaţiilor parlamentare cu România. (4) Semnul onorific Vulturul României este asimilat în ierarhie, la grade egale, cu Ordinul Serviciul Credincios, în conformitate cu art. 31 pct. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Semnul onorific Vulturul României se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi rozeta. (2) Însemnul decoraţiei se prezintă sub forma unei acvile cu aripile semideschise, uşor ovalizate, şi ţinând în cioc o cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan.  +  Articolul 3Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific Vulturul României pentru fiecare grad, precum şi modelul desenat al semnului sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 4 (1) Semnul onorific Vulturul României se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de preşedintele Camerei Deputaţilor sau al Senatului. (2) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific Vulturul României sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Semnul onorific Vulturul României se poate conferi nelimitat.  +  Articolul 6Semnul onorific Vulturul României cuprinde 5 grade. Ierarhia, în ordine descrescătoare, este următoarea: a) Mare Cruce; b) Mare Ofiţer; c) Comandor; d) Ofiţer; e) Cavaler.  +  Articolul 7 (1) Atestarea Semnului onorific Vulturul României se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Brevetele pentru Semnul onorific Vulturul României sunt validate, pentru gradele de Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui României, iar pentru gradele de Comandor, Mare Ofiţer şi Mare Cruce, prin semnătura autografă a Preşedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de preşedintele Camerei Deputaţilor şi, respectiv, de preşedintele Senatului şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Ziua Semnului onorific Vulturul României este 16 august, data instituirii semnului onorific în anul 1933, şi se sărbătoreşte, în fiecare an, în prima zi a celei de-a doua sesiuni ordinare a Camerei Deputaţilor şi Senatului.  +  Articolul 9În cazul decesului unui membru al Semnului onorific Vulturul României, însemnul decoraţiei rămâne în posesia moştenitorilor legali.  +  Articolul 10Calitatea de membru al Semnului onorific Vulturul României se poate pierde în condiţiile prevăzute la art. 52 lit. a) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Sumele necesare confecţionării însemnelor, rozetelor, brevetelor şi cutiilor decoraţiilor Semnului onorific Vulturul României sunt asigurate din bugetul aprobat anual Administraţiei Prezidenţiale.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 221.  +  Anexa 1REGULAMENT 27/05/2004  +  Anexa 2MODELUL DESENATal Semnului onorific Vulturul României_______________