HOTĂRÎRE Nr. 687 din 7 octombrie 1994pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 283/1993 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1993/1994
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 20 octombrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1La anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 283 din 21 iunie 1993 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1993/1994 se modifica titlul obţinut la finalizarea studiilor cu diploma de licenţă - pentru specializarea Stomatologie, cu durata studiilor de 6 ani - din stomatolog în medic stomatolog.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu absolvenţii promotiei 1994. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministrul învăţământului,Liviu Maior--------------------------