HOTĂRÂRE nr. 864 din 3 iunie 2004privind organizarea în România a Seminarului Internaţional "Defence and Security Sector Reform în the Black Sea Region"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 9 iunie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România, în luna iunie 2004, a Seminarului Internaţional "Defence and Security Sector Reform în the Black Sea Region", sub egida Centrului pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate de la Geneva (DCAF).  +  Articolul 2 (1) În scopul participării la seminarul prevăzut la art. 1, se aprobă invitarea personalităţilor străine în ţară, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi, respectiv, ale pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare. (2) Cheltuielile aferente seminarului prevăzut la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2004. (3) Cheltuielile de protocol necesare organizării şi desfăşurării seminarului prevăzut la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 3 iunie 2004.Nr. 864.------