ORDIN nr. 3.893 din 24 mai 2004privind Instrucţiunile pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 8 iunie 2004    Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 19 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unităţile şi instituţiile sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, precum şi compartimentele de specialitate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului delegat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - pentru activitatea de cercetare nr. 7.148/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de echivalare a funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite de către personalul de cercetare-dezvoltare anterior intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 65/2002 cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 20 iunie 2003.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuBucureşti, 24 mai 2004.Nr. 3.893.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 24/05/2004