ORDIN nr. 9 din 28 mai 2004privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 8 iunie 2004    În temeiul art. 9 alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi n) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din 28 mai 2004,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, prezentat în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.________ Notă *) Conţinutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro).  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2004.  +  Articolul 3Agenţii economici care proiectează, execută şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire şi vor urmări respectarea de către agenţii economici a prevederilor cuprinse în Regulamentul pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Horia BogdanBucureşti, 28 mai 2004.Nr. 9.-----