LEGE nr. 208 din 27 mai 2004pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 4 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICDupă alineatul 2 al articolului 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 25 septembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:"Pentru competiţiile sportive internaţionale, precum şi pentru manifestările sportive internaţionale, declararea prealabilă este obligatorie, indiferent de locul de desfăşurare a acestora."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 208.-----