DECRET nr. 63 din 25 martie 1981cu privire la modul de recuperare a unor pagube aduse avutului obştesc
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 17 din 25 martie 1981    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1În cazul cînd prin hotărîre definitivă a unui organ de jurisdicţie se constată că paguba ce urmează a se recupera în condiţiile Codului muncii este mai mare decît aceea imputată ori că nu a fost produsă de persoana căreia i s-a imputat, organul competent potrivit legii va lua măsuri de recuperare a pagubei reale de la persoana care a provocat prejudiciul, prin emiterea unei decizii de imputare, în termen de 60 de zile de la data cînd a luat cunoştinţa de hotărîrea definitivă, dar nu mai tirziu de 6 luni de la data la care hotărîrea a rămas definitivă.După expirarea acestui termen prejudiciul se imputa celui vinovat de neluarea măsurii de imputare.  +  Articolul 2Decizia de imputare poate fi emisă, în condiţiile art. 1, alin. 1, numai o singură dată.  +  Articolul 3Dispoziţiile prezentului decret se intregesc cu dispoziţiile din legislaţia muncii şi Legea nr. 2/1973 privind Curtea Superioară de Control Financiar. --------------------------