HOTĂRÂRE nr. 783 din 19 mai 2004privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajusteaza/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajusteaza/ actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa prevăzută la art. 1 înlocuieşte anexa la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 783.  +  Anexă*Font 9*                                    TABLOUL                   CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE                Sl TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,                  PRECUM Sl AMENZILE CARE SE INDEXEAZĂ/A JUSTE               AZA/ACTUALIZEAZĂ ANUAL PRIN HOTĂRÂRE A GUVERNULUI    I. CODUL FISCAL - TITLUL IX- Impozite şi taxe localeVALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN.(3), IMPOZITELE Sl TAXELE LOCALE               CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMA ÎN LEI Sl CARE SE              INDEXEAZĂ/AJUSTEAZA ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 Sl                    RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM Sl           AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 297 ALIN. (7)
  CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE CLĂDIRI
  VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafaţa construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice Art. 251 alin. (3)
  Tipul clădirii NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2003 PENTRU ANUL 2004 ART. 296 ALIN. (1) NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2005
  Valoarea impozabilă - lei/m - Valoarea impozabilă - lei/m -
  Cu instalaţii de apa, canali- zare, electrice şi încălzire ( şi încălzire ( condiţii cumu- lative) Fără instala- tii de apa, canalizare, electricitate electricitate sau încălzire Cu instalaţii de apa, canali- zare, electrice şi încălzire ( şi încălzire ( condiţii cumu- lative) Fără instala- tii de apa, canalizare, electricitate electricitate sau încălzire
  0 1 2 3 4
  1. Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra naturala sau alte materiale asemănătoare 5.900.000 3.500.000 6.313.000 3.745.000
  2. Clădiri cu pereţi din lemn, caramida nearsa, paianta, va- latuci, sipci sau alte materiale ase- manatoare 1.600.000 1.000.000 1.712.000 1.070.000
  3. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri, având pereţii din beton, caramida arsa, piatra sau alte materiale asemănătoare 1.000.000 900.000 1.070.000 963.000
  4. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri, având pereţii din lemn, caramida nearsa, va- latuci, sipci sau alte materiale asema- natoare 600.000 400.000 642.000 428.000
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII │ │ Art. 258 alin. (2) - lei/mý │ ├─────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │Zona │ NIVELURILE STABILITE │ NIVELURILE INDEXATE │ │ în │ ÎN ANUL 2003 PENTRU ANUL 2004 │ PENTRU ANUL 2005 │ │ ca- │ ART. 296 ALIN. (1) │ │ │drul ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │loca-│Nivelurile impozitului, pe ranguri de │ Nivelurile impozitului, pe ranguri │ │lita-│ localităţi │ de localităţi │ │ tii ├──────┬──────┬──────┬──────┬────┬─────┼──────┬──────┬──────┬──────┬────┬─────┤ │ │ O │ I │ II │ III │ IV │ V │ O │ I │ II │ III │ IV │ V │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┤ │ A │ 6.525│ 5.420│ 4.760│ 4.095│ 555│ 445 │ 6.985│ 5.800│ 5.095│ 4.385│ 600│ 480 │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┤ │ B │ 5.420│ 4.095│ 3.320│ 2.765│ 445│ 335 │ 5.800│ 4.385│ 3.555│ 3.000│ 480│ 360 │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┤ │ C │ 4.095│ 2.765│ 2.100│ 1.330│ 335│ 225 │ 4.385│ 3.000│ 2.250│ 1.425│ 360│ 240 │ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┤ │ D │ 2.765│ 1.330│ 1.110│ 775│ 220│ 110 │ 3.000│ 1.425│ 1.190│ 830│ 235│ 120 │ ├─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────┤ │ IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - │ │ ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII │ │ Art. 258 alin. (4) - lei/mý - │ ├────┬────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤ │Nr. │ Zona │ NIVELURILE STABILITE │ NIVELURILE INDEXATE │ │crt.│ Categoria de │ÎN ANUL 2003 PENTRU ANUL 2004 │ PENTRU ANUL 2005 │ │ │ folosinţă │ ART. 296 ALIN. (1) │ │ │ │ ├──────┬───────┬───────┬───────┼──────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │ Zona │ Zona │ Zona │ Zona │ Zona │ Zona │ Zona │ Zona │ │ │ │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │ ├────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │ Teren arabil │ 17 │ 13 │ 11 │ 9 │ 19 │ 14 │ 12 │ 10 │ ├────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │ Pasune │ 13 │ 11 │ 9 │ 7 │ 14 │ 12 │ 10 │ 8 │ ├────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │ Faneata │ 13 │ 11 │ 9 │ 7 │ 14 │ 12 │ 10 │ 8 │ ├────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │ Vie │ 28 │ 22 │ 17 │ 11 │ 31 │ 24 │ 19 │ 12 │ ├────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │ Livada │ 33 │ 28 │ 22 │ 17 │ 36 │ 31 │ 24 │ 19 │ ├────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6 │ Padure sau alt │ 17 │ 13 │ 11 │ 9 │ 19 │ 14 │ 12 │ 10 │ │ │ teren cu vege- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tatie foresti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ era │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7 │ Teren cu ape │ 9 │ 7 │ 5 │ x │ 10 │ 8 │ 6 │ x │ ├────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8 │ Drumuri şi cai │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ ferate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9 │ Neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ └────┴────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN - │ │ Art. 258 alin. (6) - lei/ha - │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │ Terenul │ NIVELURILE STABILITE │ NIVELURILE INDEXATE │ │ │ PENTRU ANUL 2004 │ PENTRU ANUL 2005 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Indiferent de rangul lo- │ │ │ │calităţii, categoria de │ 10.000 │ 11.000 │ │folosinţă şi zona unde │ │ │ │este situat │ │ │ ├─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┤ │ CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Art. 263 alin.(2) Mijloace de transport cu tracţiune mecanică │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ NIVELURILE STABILITE │ NIVELURILE INDEXATE │ │ Mijloc de transport │ ÎN ANUL 2003 PENTRU │ PENTRU ANUL 2005 │ │ │ 2004 - ART. 296 ALIN.(1) │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ valoare taxei │ valoarea taxei │ │ │- lei/500 cmc sau fracţiune-│- lei/500 cmc sau fracţiune-│ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Autoturisme cu capacita- │ │ │ │tea cilindrică de până la│ 65.000 │ 70.000 │ │2.000 cmc inclusiv │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Autoturisme cu capacita- │ │ │ │tea cilindrică de peste │ 80.000 │ 86.000 │ │2.000 cmc │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Autobuze, autocare, │ │ │ │microbuze │ 130.000 │ 140.000 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Alte vehicule cu tracti- │ │ │ │une mecanică cu masa to- │ 140.000 │ 150.000 │ │tala maxima autorizata │ │ │ │de până la 12 tone în- │ │ │ │clusiv │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Tractoare înmatriculate │ 87.000 │ 93.000 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Motociclete, motorete │ │ │ │şi scutere │ 33.000 │ 35.000 │ ├─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┤ │Art. 263 alin.(4) Autovehicule de transport marfa cu masa totală de │ │ peste 12 tone │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ NIVELURILE STABILITE │ NIVELURILE INDEXATE │ │ Numărul axelor şi │ ÎN ANUL 2003 PENTRU │ PENTRU ANUL 2005 │ │ masa totală maxima │ 2004 - ART. 296 ALIN.(1) │ │ │ autorizata ├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ Taxa (lei) │ Taxa (lei) │ │ ├──────────────┬─────────────┼──────────────┬─────────────┤ │ │Vehicule cu │ Vehicule cu │Vehicule cu │ Vehicule cu │ │ │sistem de sus-│ alt sistem │sistem de sus-│ alt sistem │ │ │pensie pneuma-│ de suspensie│pensie pneuma-│ de suspensie│ │ │tica sau un │ │tica sau un │ │ │ │echivalent re-│ │echivalent re-│ │ │ │ cunoscut │ │ cunoscut │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │I. Vehicule cu doua axe │ x │ x │ x │ x │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1. Masa peste 12 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 13 │ 1.106.000 │ 1.217.000 │ 1.184.000 │ 1.302.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 2. Masa peste 12 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 14 │ 1.217.000 │ 1.327.000 │ 1.302.000 │ 1.420.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 3. Masa peste 12 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 15 │ 1.327.000 │ 1.548.000 │ 1.420.000 │ 1.656.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 4. Masa peste 15 tone │ 1.548.000 │ 3.097.000 │ 1.656.000 │ 3.314.000 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │II. Vehicule cu trei axe │ x │ x │ x │ x │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1. Masa peste 15 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 17 │ 1.217.000 │ 1.327.000 │ 1.302.000 │ 1.420.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 2. Masa peste 17 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 19 │ 1.327.000 │ 1.438.000 │ 1.420.000 │ 1.539.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 3. Masa peste 19 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 21 │ 1.438.000 │ 1.770.000 │ 1.539.000 │ 1.894.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 4. Masa peste 21 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 23 │ 1.770.000 │ 2.765.000 │ 1.894.000 │ 2.959.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 5. Masa peste 23 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 25 │ 2.765.000 │ 4.203.000 │ 2.959.000 │ 4.497.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 6. Masa peste 25 tone │ 2.765.000 │ 4.203.000 │ 2.959.000 │ 4.497.000 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │III. Vehicule cu patru │ x │ x │ x │ x │ │ axe │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1. Masa peste 23 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 25 │ 1.770.000 │ 1.880.000 │ 1.894.000 │ 2.012.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 2. Masa peste 25 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 27 │ 1.880.000 │ 2.765.000 │ 2.012.000 │ 2.959.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 3. Masa peste 27 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 29 │ 2.765.000 │ 4.424.000 │ 2.959.000 │ 4.734.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 4. Masa peste 29 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 31 │ 4.424.000 │ 6.636.000 │ 4.734.000 │ 7.101.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 5. Masa peste 31 tone │ 4.424.000 │ 6.636.000 │ 4.734.000 │ 7.101.000 │ ├─────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┤ │ Combinati de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) │ │Art. 263 alin.(5) de transport marfa cu masa maxima autorizata de │ │ peste 12 tone │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ NIVELURILE STABILITE │ NIVELURILE INDEXATE │ │ Numărul axelor şi │ ÎN ANUL 2003 PENTRU │ PENTRU ANUL 2005 │ │ masa totală maxima │ 2004 - ART. 296 ALIN.(1) │ │ │ autorizata ├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ Taxa (lei) │ Taxa (lei) │ │ ├──────────────┬─────────────┼──────────────┬─────────────┤ │ │ Axa/axe mo- │ Axa/axe mo- │ Axa/axe mo- │ Axa/axe mo- │ │ │ toare cu sus-│ toare cu alt│ toare cu sus-│ toare cu alt│ │ │pensie pneuma-│ sistem de │pensie pneuma-│ sistem de │ │ │tica sau un │ suspensie │tica sau un │ suspensie │ │ │echivalent re-│ │echivalent re-│ │ │ │ cunoscut │ │ cunoscut │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │I. Vehicule cu 2+1 axe │ x │ x │ x │ x │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1. Masa peste 12 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 14 │ 1.006.000 │ 1.217.000 │ 1.076.000 │ 1.302.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 2. Masa peste 14 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 16 │ 1.217.000 │ 1.327.000 │ 1.302.000 │ 1.420.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 3. Masa peste 16 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 18 │ 1.327.000 │ 1.438.000 │ 1.420.000 │ 1.539.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 4. Masa peste 18 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 20 │ 1.438.000 │ 1.548.000 │ 1.539.000 │ 1.656.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 5. Masa peste 20 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 22 │ 1.548.000 │ 1.659.000 │ 1.656.000 │ 1.775.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 6. Masa peste 22 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 23 │ 1.659.000 │ 1.770.000 │ 1.775.000 │ 1.894.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 7. Masa peste 23 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 25 │ 1.770.000 │ 2.212.000 │ 1.894.000 │ 2.367.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 8. Masa peste 25 tone │ 2.212.000 │ 3.760.000 │ 2.367.000 │ 4.023.000 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │II. Vehicule cu 2+2 axe │ x │ x │ x │ x │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1. Masa peste 23 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 25 │ 1.327.000 │ 1.438.000 │ 1.420.000 │ 1.539.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 2. Masa peste 25 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 26 │ 1.428.000 │ 1.770.000 │ 1.539.000 │ 1.894.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 3. Masa peste 26 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 28 │ 1.770.000 │ 2.212.000 │ 1.894.000 │ 2.367.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 4. Masa peste 28 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 29 │ 2.212.000 │ 2.544.000 │ 2.367.000 │ 2.722.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 5. Masa peste 29 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 31 │ 2.544.000 │ 4.092.000 │ 2.722.000 │ 4.379.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 6. Masa peste 31 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 33 │ 4.092.000 │ 5.751.000 │ 4.379.000 │ 6.154.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 7. Masa peste 33 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 36 │ 5.751.000 │ 8.737.000 │ 6.154.000 │ 9.349.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 8. Masa peste 36 tone │ 5.751.000 │ 8.737.000 │ 6.154.000 │ 9.349.000 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │III. Vehicule cu 2+3 axe │ x │ x │ x │ x │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1. Masa peste 36 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 38 │ 4.645.000 │ 6.304.000 │ 4.970.000 │ 6.745.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 2. Masa peste 38 tone │ 6.304.000 │ 8.848.000 │ 6.745.000 │ 9.467.000 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │IV. Vehicule cu 3+2 axe │ x │ x │ x │ x │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1. Masa peste 36 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 38 │ 3.871.000 │ 5.530.000 │ 4.142.000 │ 5.917.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 2. Masa peste 38 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 40 │ 5.530.000 │ 7.742.000 │ 5.917.000 │ 8.284.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 3. Masa peste 40 tone │ 7.742.000 │ 8.737.000 │ 8.284.000 │ 9.349.000 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │V. Vehicule cu 3+3 axe │ x │ x │ x │ x │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1. Masa peste 36 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 38 │ 3.097.000 │ 3.429.000 │ 3.314.000 │ 3.669.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 2. Masa peste 38 tone, │ │ │ │ │ │ dar nu mai mult de 40 │ 3.429.000 │ 4.092.000 │ 3.669.000 │ 4.379.000 │ │ tone │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ 3. Masa peste 40 tone │ 4.092.000 │ 8.295.000 │ 4.379.000 │ 8.876.000 │ ├─────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┤ │Art. 263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ NIVELURILE STABILITE │ NIVELURILE INDEXATE │ │ │ ÎN ANUL 2003 PENTRU │ PENTRU ANUL 2005 │ │ Masa totală maxima │ 2004 - ART. 296 ALIN.(1) │ │ │ autorizata ├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ Taxa (lei) │ Taxa (lei) │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │a. Până la 1 tona inclu- │ 65.000 │ 70.000 │ │siv │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │b. Peste 1 tona, dar nu │ 215.000 │ 230.000 │ │mai mult de 3 tone │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │c. Peste 3 tone, dar nu │ 323.000 │ 346.000 │ │mai mult de 5 tone │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │d. Peste 5 tone │ 409.000 │ 438.000 │ ├─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┤ │Art. 263 alin.(7) Mijloace de transport pe apa │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │1. Luntre, barci fără │ 111.000 │ 119.000 │ │motor, scutere de apa, │ │ │ │folosite pentru uz şi │ │ │ │agrement personal │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │2. Barci fără motor, fo- │ 332.000 │ 356.000 │ │losite în alte scopuri │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │3. Barci cu motor │ 664.000 │ 711.000 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │4. Bacuri, poduri pluti- │ 5.530.000 │ 5.917.000 │ │toare │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │5. Şalupe │ 3.318.000 │ 3.550.000 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │6. Iahturi │ 16.590.000 │ 17.752.000 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │7. Remorchere şi impin- │ │ │ │gatoare: │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ a) Până la 500 CP │ 3.318.000 │ 3.557.000 │ │ inclusiv │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ b) Peste 500 CP, dar nu │ 5.530.000 │ 5.917.000 │ │ peste 2.000 CP │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ c) Peste 2.000 CP, dar │ 8.848.000 │ 9.468.000 │ │ nu peste 4.000 CP │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ d) Peste 4.000 CP │ 13.272.000 │ 14.201.000 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │8. Vapoare - pentru fie- │ 1.106.000 │ 1.184.000 │ │care 1.000 tdw sau frac- │ │ │ │tiune din acesta │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │9. Ceamuri, slepuri şi │ x │ x │ │barje fluviale: │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ a) Cu capacitatea de în-│ 1.106.000 │ 1.184.000 │ │ carcare până la 1.500 │ │ │ │ tone inclusiv │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ b) Cu capacitatea de în-│ 1.659.000 │ 1.776.000 │ │ carcare de peste 1.500 │ │ │ │ tone, dar peste 3.000 │ │ │ │ tone │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ c) Cu capacitatea de în-│ 2.765.000 │ 2.959.000 │ │ carcare de peste 3.000 │ │ │ │ tone │ │ │ ├─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┤ │ CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │Art. 267 alin.(1) Taxa │ NIVELURILE │ NIVELURILE INDEXATE │ │ pentru eliberarea│ PENTRU ANUL 2004 │ PENTRU ANUL 2005 │ │ certificatului de│ │ │ │urbanism, în mediul urban│ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ Suprafaţa pentru care se├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ obţine certificatul de │ Taxa (lei) │ Taxa (lei) │ │ urbanism │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │a)Până la 150 mý inclusiv│ 25.000 - 35.000 │ 27.000 - 38.000 │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │b)Între 151 şi 250 mý în-│ 37.000 - 47.000 │ 40.000 - 50.000 │ │clusiv │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │c)Între 251 şi 500 mý în-│ 48.000 - 60.000 │ 51.000 - 64.000 │ │clusiv │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │d)Între 501 şi 750 mý în-│ 61.000 - 72.000 │ 65.000 - 77.000 │ │clusiv │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │e)Între 751 şi 1.000 mý │ 73.000 - 85.000 │ 78.000 - 91.000 │ │inclusiv │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │f)Peste 1.000 mý │ 85.000 + 130 lei/mý │ 91.000 + 139 lei/mý │ │ │ pentru fiecare mý │ pentru fiecare mý care │ │ │ care depăşeşte 1.000 mý │ depăşeşte 1.000 mý │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 267 alin.(4) Taxa │ între 0 şi 50.000 inclusiv │ între 0 şi 54.000 inclusiv │ │ pentru eliberarea │ pentru fiecare mý │ pentru fiecare mý │ │ autorizaţiei de │ afectat │ afectat │ │ foraje sau excavari│ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 267 alin.(7) Taxa │ între 0 şi 50.000 inclusiv │ între 0 şi 54.000 inclusiv │ │ pentru eliberarea │ pentru fiecare mý de │ pentru fiecare mý de │ │ autorizaţiei de │ suprafaţa ocupată de │ suprafaţa ocupată de │ │ construire pentru │ construcţie │ construcţie │ │ chioscuri, tonete, │ │ │ │ cabine, spaţii de │ │ │ │ expunere, situate │ │ │ │ pe căile şi în spa-│ │ │ │ tiile publice, pre-│ │ │ │ cum şi pentru am- │ │ │ │ plasarea corpurilor│ │ │ │ şi a panourilor de │ │ │ │ afisaj, a firmelor │ │ │ │ şi reclamelor │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 267 alin.(11) Taxa │ între 0 şi 75.000 inclusiv │ între 0 şi 80.000 inclusiv │ │ pentru eliberarea │ pentru fiecare racord │ pentru fiecare racord │ │ unei autorizaţii │ │ │ │ privind lucrările │ │ │ │ de racorduri şi │ │ │ │ bransamente la re- │ │ │ │ tele publice de apa│ │ │ │ canalizare, gaze, │ │ │ │ termice, energie │ │ │ │ electrica, telefo- │ │ │ │ nie şi televiziune │ │ │ │ prin cablu │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 267 alin.(12) Taxa │ între 0 şi 100.000 inclusiv│ între 0 şi 107.000 inclusiv│ │ pentru avizarea │ │ │ │ certificatului de │ │ │ │ urbanism de către │ │ │ │ comisia de urbanism│ │ │ │ şi amenajarea teri-│ │ │ │ toriului, de către │ │ │ │ primari sau de │ │ │ │ structurile de spe-│ │ │ │ cialitate din cadru│ │ │ │ consiliului jude- │ │ │ │ ţean │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 267 alin.(13) Taxa │ între 0 şi 60.000 inclusiv │ între 0 şi 64.000 inclusiv │ │ pentru eliberarea │ │ │ │ certificatului de │ │ │ │ nomenclatura stra- │ │ │ │ dala şi adresa │ │ │ ├─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┤ │Art. 268 alin.(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea │ │ unei activităţi economice: │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │1. în mediul rural │ între 0 şi 100.000 inclusiv│ între 0 şi 107.000 inclusiv│ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │2. în mediul urban │ între 0 şi 500.000 inclusiv│ între 0 şi 535.000 inclusiv│ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 268 alin.(2) Taxa │ între 0 şi 120.000 inclusiv│ între 0 şi 130.000 inclusiv│ │ pentru eliberarea │ │ │ │ autorizaţiei sani- │ │ │ │ tare de funcţionare│ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 268 alin.(3) Taxa │ între 0 şi 200.000 inclusiv│ între 0 şi 214.000 inclusiv│ │ pentru eliberarea │ pentru fiecare mý │ pentru fiecare mý │ │ de copii heliogra- │ sau fracţiune de mý │ sau fracţiune de mý │ │ fice de pe planuri │ │ │ │ cadastrale sau de │ │ │ │ pe alte asemenea │ │ │ │ planuri, deţinute │ │ │ │ de consiliile locale│ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 268 alin.(4) Taxa │ între 0 şi 500.000 inclusiv│ între 0 şi 535.000 inclusiv│ │ pentru eliberarea │ │ │ │ certificatului de │ │ │ │ producător │ │ │ ├─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┤ │ CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │Art. 271 alin.(2) Taxa │ NIVELURILE │ NIVELURILE INDEXATE │ │ pentru afisaj în │ PENTRU ANUL 2004 │ PENTRU ANUL 2005 │ │ scop de reclama şi ├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ publicitate │-lei/mý sau fracţiune de mý-│-lei/mý sau fracţiune de mý-│ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │a) în cazul unui afisaj │ între 0 şi 200.000 inclusiv│ între 0 şi 214.000 inclusiv│ │situat în locul în care │ │ │ │persoana derulează o │ │ │ │activitate economică │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │b) în cazul oricărui alt │ între 0 şi 150.000 inclusiv│ între 0 şi 161.000 inclusiv│ │panou, afisaj sau struc- │ │ │ │tura de afisaj pentru re-│ │ │ │clama şi publicitate │ │ │ ├─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┤ │ CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PENTRU SPECTACOLE │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │Art. 275 alin.(2) Mani- │NIVELURILE PENTRU ANUL 2004 │ NIVELURILE INDEXATE │ │ festarea artistică │ - ART. 275 ALIN.(2) COROBO-│ PENTRU ANUL 2005 │ │ sau activitatea │ RAT CU ART.296 ALIN.(1) │ │ │ distractiva ├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ │ -lei/mý - │ -lei/mý - │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │b) în cazul videotecilor │ între 0 şi 1.100 inclusiv │ între 0 şi 1.200 inclusiv │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │b) în cazul discotecilor │ între 0 şi 2.200 inclusiv │ între 0 şi 2.400 inclusiv │ ├─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┤ │ CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │Art. 283 alin.(1) Taxa │NIVELURILE PENTRU ANUL 2004 │ NIVELURILE INDEXATE │ │ zilnica pentru uti-│ - ART. 283 COROBORAT CU │ PENTRU ANUL 2005 │ │ lizarea temporară │ ART.296 ALIN.(1) │ │ │ a locurilor publice├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ şi pentru vizitarea│ între 0 lei/zi │ între 0 lei/zi │ │ muzeelor, a caselor│ şi 111.000 lei/zi inclusiv │ şi 119.000 lei/zi inclusiv │ │ memoriale sau a mo-│ │ │ │ numentelor istorice│ │ │ │ de arhitectura şi │ │ │ │ arheologie │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 283 alin.(2) Taxa │ între 0 lei/zi │ între 0 lei/zi │ │ zilnica pentru de- │ şi 111.000 lei/zi inclusiv │ şi 119.000 lei/zi inclusiv │ │ ţinerea sau utili- │ │ │ │ zarea echipamente- │ │ │ │ lor destinate în │ │ │ │ scopul obţinerii │ │ │ │ de venit │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 283 alin.(3) Taxa │ între 0 lei/zi │ între 0 lei/zi │ │ anuală pentru ve- │ şi 300.000 lei/zi inclusiv │ şi 321.000 lei/zi inclusiv │ │ hicule lente │ │ │ ├─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┤ │ CAPITOLUL XIII - SANCŢIUNI │ ├─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │Art. 294 alin.(3) Con- │ NIVELURILE PENTRU │ NIVELURILE ACTUALIZATE │ │ traventia prevăzută │ ANUL 2004 │ PENTRU ANUL 2005 │ │ la alin.(2) lit.a) ├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ se sancţionează cu │ │ │ │ amenda de la.....*1)│ 500.000*1) │ 535.000*1) │ │ lei la .....*2) lei,│ 1.000.000*2) │ 1.070.000*2) │ │ iar cea de la lit.b)│ 1.000.000*3) │ 1.070.000*3) │ │ cu amendă de la │ 3.000.000*4) │ 3.200.000*4) │ │ .....*3) lei la │ │ │ │ .....*4) lei │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │Art. 294 alin(4) Incal- │ │ │ │ carea normelor teh- │ 2.000.000*1) │ 2.140.000*1) │ │ nice privind tipa- │ 10.000.000*2) │ 10.700.000*2) │ │ rirea, înregistrarea│ │ │ │ vânzarea, evidenta │ │ │ │ şi gestionarea, după│ │ │ │ caz, a abonamentelor│ │ │ │ şi a biletelor de │ │ │ │ intrare la spectacole│ │ │ │ constituie contra- │ │ │ │ venţie şi se sancti-│ │ │ │ oneaza cu amendă de │ │ │ │ la.....*1) lei la │ │ │ │ .....*2) lei │ │ │ └─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┘    II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şicompletările ulterioare
  Extras din norma juridică NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2004 - lei - NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2005 - lei -
  Art. 2. (1) Acţiunile şi cere- rile evaluabile în bani, în- troduse la instanţele judeca- toresti, se taxeaza astfel: x x
  a) până la valoare de 342.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 a) până la valoare de 366.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 17.000 19.000
  b) între 342.000 lei şi 3420000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 b) între 366.000 lei şi 3660000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 17.000 lei + 10% pentru ce depăşeşte 342.000 lei 19.000 lei + 10% pentru ce depăşeşte 366.000 lei
  c)între 3420000 lei şi 34200000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 c)între 3660001 lei şi 36594000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 325.000 lei + 8% pentru ce depăşeşte 3.420.000 lei 348.000 lei + 8% pentru ce depăşeşte 3.660.000 lei
  d) între 34.200.000 lei şi 171.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 d) între 36.594.000 lei şi 182.970.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 2.787.000 lei + 6% pentru ce depăşeşte 34.200.000 lei 2.982.000 lei + 6% pentru ce depăşeşte 36.594.000 lei
  e) între 171.000.000 lei şi 342.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 e) între 182.970.000 lei şi 365.940.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 10.995.000 lei + 4% pentru ce depăşeşte 171.000.000 lei 11.765.000 lei + 4% pentru ce depăşeşte 182.970.000 lei
  f) între 342.000.001 lei şi 1.710.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 f) între 365.940.001 lei şi 1.829.700.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 17.835.000 lei + 2% pentru ce depăşeşte 342.000.000 lei 19.084.000 lei + 2% pentru ce depăşeşte 365.940.000 lei
  g) peste 1.710.000.000 lei şi - plafon valoric pentru anul 2004 d) între 1.829.700.000 lei şi - plafon valoric pentru anul 2005 45.195.000 lei + 1% pentru ce depăşeşte 1.710.200.000 lei 48.359.000 lei + 1% pentru ce depăşeşte 1.829.700.000 lei
  (2)........ Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ..........*1), indiferent de valoarea contes- tata 1.710.000*1) 1.830.000*1)
  Art. 3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel : x x
  a) cereri pentru contestarea existenţei sau neexistentei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă 171.000 183.000
  a)^1 cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic 103.000 110.000
  b) cereri care privesc drep- tul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegale de plată anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţa preşedenţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 85.000 91.000
  c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reductie a liberalităţilor şi cereri de partaj 171.000 183.000
  d) cereri de recuzare în materie civilă 34.000 37.000
  e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu masu- rile asiguratorii 85.000 91.000
  f) cereri de perimare şi ce- reri pentru eliberarea ordonan- tei de adjudecare 85.000 91.000
  g) contestaţii în anulare 85.000 91.000
  h) cereri de revizuire 85.000 91.000
  i) acţiuni de granituire, în cazul în care nu cuprind şi re- vendicarea unei porţiuni de teren 171.000 183.000
  j)acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi 171.000 183.000
  k) cereri de strămutare în materie civilă 34.000 37.000
  l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hota- rarilor judecătoreşti pronun- tate în ţara sau în alte tari şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potri- vit legii 34.000 37.000
  m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referi- toare la un drept recunoscut de lege x x
  - cererea pentru anularea actului sau, după caz, recu- noasterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverin- te sau oricărui alt înscris 34.000 37.000
  - cererea cu caracter patri- monial, prin care se solicita şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 342.000 366.000
  n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen 34.000 37.000
  o) cereri pentru incuviinta- rea executării silite 85.000 91.000
  o^1) cereri pentru emiterea somaţiei de plată 342.000 366.000
  p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 3.420.000 3.660.000
  r) cereri de asistenţa judi- ciara, formulate de autorităţi- le străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară interna- tionala se efectuează gratuit: x x
  - înmânarea de acte judici- are sau extrajudiciare 342.000 366.000
  - efectuarea de comisii ro- gatorii 684.000 732.000
  s) cereri de înfiinţare a popririi 85.000 91.000
  t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecato- resti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive sau irevocabile 17.000 19.000
  t) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte 7.000/pagina 8.000/pagina
  t^1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atesta fapte sau situ- atii rezultate din evidentele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 7.000 8.000
  u) notificările şi somatiile comunicate prin executorii ju- decatoresti, de fiecare comu- nicare 34.000 37.000
  v) cereri adresate Ministeru- lui Justiţiei pentru suprale- galizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, des- tinate a fi utilizate în stra- inatate 7.000 8.000
  x) cereri adresate Ministeru- lui Justiţiei pentru autoriza- rea traducatorilor şi inter- pretilor 171.000 183.000
  Art. 4 Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionarii x x
  a) cereri pentru inregistra- rea partidelor politice 342.000 366.000
  b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asocia- tiilor fără scop lucrativ, fun- datiilor, uniunilor şi federa- tiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 171.000 183.000
  Art. 5 Cereri formulate în do- meniul drepturilor de autor şi de inventator se taxeaza, după cum urmează: x x
  a) cereri pentru recunoaşte- rea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constata- rea încălcării acestora şi re- pararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum şi pentru lua- rea de măsuri în scopul preve- nirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora 342.000 366.000
  b) cereri pentru recunoaşte- rea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturi- lor născute din brevetul de în- venţie, din contractele de ce- siune şi licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 342.000 366.000
  Art. 6 În materie comercială, se taxeaza următoarele cereri: x x
  a) cereri pentru inregistra- rea sau autorizarea societăţi- lor comerciale, precum şi pen- tru modificarea actelor consti- tutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale 342.000 366.000
  b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 342.000 366.000
  c) acţiuni, cereri şi contes- tatii introduse în temeiul Le- gii nr. 64/1995 privind proce- dura reorganizării judiciare şi a falimentului şi Ordonanţei - Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judi- ciare şi a falimentului insti- tutiilor bancare 342.000 366.000
  d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglemen- tate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 cu modifica- rile şi completările ulterioare (Codul silvic) 171.000 183.000
  Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raportu- rile de familie sunt urmatoa- rele x x
  a) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei 342.000 366.000
  b) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau aces- tea sunt inferioare salariului minim brut pe ţara 68.000 73.000
  c) pentru cererile de stabi- lire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100, alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reincredin- tare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării nu- melui sau, precum şi pentru cererile de încredinţare a co- piilor minori din afară casa- toriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 51.000 55.000
  Art. 8 (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publi- ci şi a activităţii notariale nr. 36/1995 cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza, după cum urmează: x x
  a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţa dintre birourile notarilor publici 68.000 73.000
  b) plângeri împotriva inche- ierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act no- tarial 68.000 73.000
  c) cereri pentru supralegali- zarea semnăturii şi a sigiliu- lui notarului public de către Ministerul Justiţiei 34.000 37.000
  Art. 8^1 (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judeca- toresti prevăzute la alin. (1) se taxeaza cu .........*1) 17.000*1) 19.000*1)
  Art. 8^2 Cererile formulate po- trivit Legii nr. 188/2000 pri- vînd executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza după cum urmează: x x
  a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţa în- tre birourile executorilor ju- decatoresti 68.000 73.000
  b) plângeri împotriva refuzu- lui executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită 68.000 73.000
  c) cereri pentru supralega- lizarea semnăturii şi a stam- pilei executorului judecătoresc 34.000 37.000
  Art. 9. (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în regis- trele de publicitate a instrai- narilor de imobile, pe bază de acte sub semnatura privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxeaza în funcţie de valoarea declarata de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea te- renurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel: x x
  a) până la 3.420.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 a) până la 3.660.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 4%, dar nu mai puţin de 34.000 lei 4%, dar nu mai puţin de 37.000 lei
  b)de la 3420001 lei la 17100000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 b)de la 3660001 lei la 18297000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 137.000 lei + 3% pentru suma ce depăşeşte 3.420.000 lei 147.000 lei + 3% pentru suma ce depăşeşte 3.660.000 lei
  c) de la 17.100.001 lei la 34.200.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 c) de la 18.297.001 lei la 36.594.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 547.000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 17.100.000 lei 586.000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 18.297.000 lei
  d) de la 34.200.001 lei la 51.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 d) de la 36.594.001 lei la 54.570.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 889.000 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 34.200.000 lei 952.000 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 36.594.000 lei
  e) peste 51.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 e) peste 54.570.001 lei - plafon valoric pentru anul 2005 1.197.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 51.000.000 lei 1.281.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 54.570.000 lei
  (4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipoteca privilegii, fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantu- mul de creanta garantat, dar nu mai mult de 342.000 366.000
  (5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notari în regis- trele de publicitate a situa- tiei juridice a imobilelor, în- clusiv radierea drepturilor reale de garanţie 34.000 37.000
  (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dis- poziţiilor privitoare la cărţi- le funciare şi de Legea cadas- trului şi a publicităţii imobi- liare nr. 7/1996 cu modifica- rile şi completările ulterioare altele decât cererile de efec- tuare a operaţiunilor de pu- blicitate 68.000 73.000
  (7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscriptiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară 17.000 19.000
  Art. 11 (2) Se timbrează cu .........*1) cererile pentru exercitarea apelului sau recur- sului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti 34.000*1) 37.000*1)
  Art.12. Cererile în vederea declarării recursului în anu- lare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Par- chetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie 68.000 73.000
  Art.13. Toate celelalte acti- uni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plată taxei judiciare de timbru potrivit legii 68.000 73.000
      III. ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială,republicată
  ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU
  Extras din norma juridică NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2004 - lei - NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2005 - lei -
  LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE
  1. Autentificarea actelor în- tre vii, translative ale drep- tului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect consti- tuirea ca aport la capitalul social al dreptului de propri- etate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeaza la valoarea stabilită potrivit art. 4 alin.(1), după cum urmează: x x
  a) până la 128.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 a) până la 136.960.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 3%, dar nu mai puţin de 257.000 lei 3%, dar nu mai puţin de 275.000 lei
  b) de la 128.000.001 lei la 257.200.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 b) de la 136.960.001 lei la 274.990.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 3.850.000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 128.000.000 lei 4.120.000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 136.960.000 lei
  c) de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 c) de la 274.990.001 lei la 548.910.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 6.420.000 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 257.000.000 lei 6.870.000 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 274.990.000 lei
  d) de la 513.000.001 lei la 2.566.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 d) de la 548.910.001 lei la 2.745.620.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 10.260.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 513.000.000 lei 10.978.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 548.910.000 lei
  e) de la 2.566.000.001 lei la 5.133.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 e) de la 2.745.620.001 lei la 5.492.310.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 30.790.000 lei + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 2.566.000.000 lei 32.945.000 lei + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 2.745.910.000 lei
  f) peste 5.133.000.001 lei - plafon valoric pentru anul 2004 f) peste 5.492.310.001 lei - plafon valoric pentru anul 2005 50.050.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 5.133.000.000 lei 53.554.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 5.492.310.000 lei
  2. Autentificarea testamente- lor 77.000 83.000
  3. Autentificarea actelor de partaj 257.000 275.000
  4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) 77.000 83.000
  5. Autentificarea actelor de garanţie, inclusiv a contrac- telor de ipoteca 103.000 111.000
  6. Autentificarea contracte- lor de comodat şi închiriere de bunuri 0,5% din valoarea bunu- rilor declarate de părţi sau, după caz, din cuan- tumul chiriei declarate de părţi, dar nu mai puţin de 128.000 lei 0,5% din valoarea bunu- rilor declarate de părţi sau, după caz, din cuan- tumul chiriei declarate de părţi, dar nu mai puţin de 137.000 lei
  7. Autentificarea procurilor 51.000 55.000
  8. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la pct. 1-8 0,5% din valoarea decla- rata de părţi, dar nu mai puţin de 128.000 lei 0,5% din valoarea decla- rata de părţi, dar nu mai puţin de 137.000 lei
  9. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, precum şi a actelor de modificare a acestora 257.000 275.000
  10. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor agricole, precum şi a actelor de modificare a acestora 103.000 111.000
  11. Autentificarea actelor constitutive ale statutelor a- sociatiilor fără scop patrimo- nial şi ale fundaţiilor, inclu- siv a actelor de modificare 103.000 111.000
  12. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani 15.000 16.000
  13. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin 257.000 275.000
  14. Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura şi a sigiliilor, dare de data cer- ta, certificarea unor fapte, pentru fiecare act 51.000 55.000
  15. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau din arhiva notarului public, pentru fiecare copie 15.000 16.000
  16. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau legalizarea semnăturii traducatorului, pentru fiecare exemplar 26.000 28.000
  17. Primirea în depozit a în- scrisurilor şi documentelor pe timp de un an sau fracţiune de un an, pentru fiecare exemplar 15.000 16.000
  18. Eliberari de duplicate de actele notariale şi reconsti- tuiri de acte originale 26.000 28.000
  19. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se sta- bileste astfel: x x
  a) până la 51.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 a) până la 54.570.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 3%, dar nu mai puţin de 51.000 lei pentru fiecare moştenitor 3%, dar nu mai puţin de 55.000 lei pentru fiecare moştenitor
  b) de la 51.000.001 lei la 257.200.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 b) de la 54.570.001 lei la 274.990.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 1.540.000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 51.000.000 lei 1.648.000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 54.570.000 lei
  c) de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 c) de la 274.990.001 lei la 548.910.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005 5.650.000 lei + 1 % pentru suma ce depăşeşte 257.000.000 lei 6.046.000 lei + 1 % pentru suma ce depăşeşte 274.990.000 lei
  d) peste 513.000.001 lei - plafon valoric pentru anul 2004 d) peste 548.910.001 lei - plafon valoric pentru anul 2005 8.213.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 513.000.000 lei 8.788.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 548.910.000 lei
  20. Efectuarea oricăror altor acte notariale necuprinse la pct. 11-18, pentru fiecare act 15.000 16.000
      IV. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şicompletările ulterioare
  ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
  Extras din norma juridică NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2004 - lei - NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2005 - lei -
  - lei - - lei -
  CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de ori- ce fel, altele decât cele eliberate de în- stante, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Su- premă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii pu- blice x x
  1. Eliberarea de către orga- nele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept sa certifi- ce anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverintelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o alta taxa extra- judiciară de timbru mai mare 2.000 3.000
  2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animale- lor, pe cap de animal: x x
  - pentru animale sub 2 ani 2.000 3.000
  - pentru animale peste 2 ani 6.000 7.000
  3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprie- tate x x
  - pentru animale sub 2 ani 10.000 11.000
  - pentru animale peste 2 ani 28.000 30.000
  4. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală 35.000 38.000
  5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medica- le folosite în justiţie 10.000 11.000
  6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judi- ciar 7.000 8.000
  7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 93.000 100.000
  8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 6.000 7.000
  9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorita- tile străine 6.000 7.000
  10. Reconstituirea şi intoc- mirea ulterioară, la cerere,a actelor de stare civilă 6.000 7.000
  11. Eliberarea altor certifi- câte de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, dis- truse sau deteriorate 6.000 7.000
  CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea ac- telor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea per- miselor de vânătoare şi de pescuit x x
  1. Acte de identitate: x x
  a) eliberarea sau preschim- barea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eli- berarea carnetelor de identi- tate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii le- gitimatiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie 2.000 3.000
  b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 2.000 3.000
  c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 35.000 38.000
  d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimatii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate 38.000 41.000
  2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populaţiei 2.000 3.000
  3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 14.000 15.000
  4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 7.000 8.000
  CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de au- tovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere x x
  1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoala de conducatori de au- tovehicule x x
  a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru auto- vehicule din subcategoria A1 22.000 24.000
  b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru auto- vehicule din categoria A 35.000 38.000
  c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru auto- vehicule aparţinând uneia din categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 44.000 47.000
  d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru auto- vehicule aparţinând uneia din categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr 86.000 92.000
  e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru auto- vehicule aparţinând uneia din categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 108.000 116.000
  f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru auto- vehicule din categoriile C+E, D+E 131.000 141.000
  2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absol- vit o şcoala de conducatori de autovehicule, cu excepţia ce- lor prevăzute la pct. 3 de 5 ori taxele preva- zute la pct. 1 corespun- zator fiecărei categorii şi subcategorii de auto- vehicule de 5 ori taxele preva- zute la pct. 1 corespun- zator fiecărei categorii şi subcategorii de auto- vehicule
  3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere pentru categoriile cuprinse în permisul anulat dublul taxelor prevăzute la pct. 1 dublul taxelor prevăzute la art. 1
  4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost res- pinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi ca- tegorii a permisului de con- ducere de 3 ori taxele preva- zute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3 de 3 ori taxele preva- zute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3
  CAP. 4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circula- tie şi autorizare de circulaţie pentru probe x x
  1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor x x
  a) autovehicule şi remorci cu masa totală maxima autori- zata de până la 750 kg inclusiv 230.000 247.000
  b) autovehicule şi remorci cu masa totală maxima autori- zata de până la 750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv 456.000 488.000
  c) autovehicule şi remorci cu masa totală maxima autori- zata mai mare de 3.500 kg 910.000 978.000
  2. Taxe de autorizare provi- zorie a circulaţiei autovehi- culelor şi remorcilor neinma- triculate permanent sau tem- porar 65.000 70.000
  3. Taxe de autorizare a cir- culatiei pentru probe a auto- vehiculelor şi remorcilor 2.609.000 2.792.000
  CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de propri- etate asupra terenu- rilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modi- ficarile şi completa- rile ulterioare 93.000 lei/hectar sau fracţiune de hectar 100.000 lei/hectar sau fracţiune de hectar
  ---------