ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 19 mai 2004privind unele măsuri în domeniul învăţământului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 mai 2004  Măsurile pe care le generează prezentul act normativ vizează interesul social, educaţional şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 august 2004, numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat este cel prevăzut în anexa nr. I.  +  Articolul 2Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor de personal prevăzute în anexa nr. 7b la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 se modifica pe comune, oraşe şi municipii de către consiliul judeţean şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. I şi de prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 4 referitoare la învăţământul preuniversitar, prin hotărâre şi cu asistenţa tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Începând cu luna mai 2004, coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. II-V. (2) Pentru funcţia didactica de profesor universitar salariile de baza se stabilesc în continuare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexele nr. VI şi VII.  +  Articolul 5Anexele nr. I-VII fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 38.  +  Anexa I Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământulpreuniversitar de stat
  Nr. Judeţul Total număr de din care pentru
  crt. posturi din
  învăţământul Învăţământul spe- Învăţământul pre-
  preuniversitar cial finanţat din universitar fi-
  bugetul propriu alnantat din buge-
  consiliului jude- tele consiliilor
  tean locale
  1 ALBA 6522 200 6322
  2 ARAD 6876 374 6502
  3 ARGES 10753 201 10552
  4 BACAU 11236 174 11062
  5 BIHOR 10557 715 9842
  6 BISTRITA 5792 472 5320
  7 BOTOSANI 7523 281 7242
  8 BRAŞOV 9606 444 9162
  9 BRĂILA 5598 206 5392
  10 BUZAU 7592 300 7292
  11 CARAS 5448 396 5052
  12 CALARASI 4412 0 4412
  13 CLUJ 11522 850 10672
  14 CONSTANTA 10241 239 10002
  15 COVASNA 4587 105 4482
  16 DAMBOVITA 7903 133 7770
  17 DOLJ 10723 421 10302
  18 GALAŢI 8959 337 8622
  19 GIURGIU 3252 25 3227
  20 GORJ 6242 100 6142
  21 HARGHITA 6805 115 6690
  22 HUNEDOARA 7398 186 7212
  23 IALOMITA 3976 96 3880
  24 IAŞI 13529 617 12912
  25 ILFOV 3321 159 3162
  26 MARAMURES 8848 356 8492
  27 MEHEDINTI 4804 72 4732
  28 MURES 10277 225 10052
  29 NEAMT 8755 465 8290
  30 OLT 7396 144 7252
  31 PRAHOVA 10742 270 10742
  32 SATU MARE 6899 217 6682
  33 SALAJ 4903 131 4772
  34 SIBIU 7403 351 7052
  35 SUCEAVA 11867 725 11142
  36 TELEORMAN 5689 82 5607
  37 TIMIS 11093 861 10232
  38 TULCEA 4328 96 4232
  39 VASLUI 7640 280 7360
  40 VALCEA 6547 135 6412
  41 VRANCEA 5786 144 5642
  42 BUCUREŞTI 26338 1833 24505
  Total 339688 13533 326155
   +  Anexa II Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.752.199 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul superiorFUNCŢII DIDACTICE  ┌────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │ │crt.│ │studiilor├─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │ │ │ │până la │ 3-6 ani │ 6-10 ani│10-15 ani │15-20 ani│ │ │ │ │ 3 ani │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │ │min./max │min./max │min./max │min./max │min./max │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 1 │Conferen-│ S │ - │ - │3,535 │3,614 │3,773 │ │ │tiar │ │ - │ - │7,559 │7,718 │7,766 │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 2 │Şef │ S │ - │2,899 │3,019 │3,068 │3,187 │ │ │lucrări │ │ - │6,009 │6,113 │6,181 │6,284 │ │ │(lector │ │ │ │ │ │ │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 3 │Asistent │ S │2,549 │2,565 │2,581 │2,597 │2,614 │ │ │universi-│ │4,666 │4,700 │4,734 │4,769 │4,872 │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 4 │Prepara- │ S │2,516 │2,530**) │2,549**) │ - │ - │ │ │tor │ │4,213 │4,281**) │4,316**) │ - │ - │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  ┌────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │ │crt.│ │studiilor├─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │ │ │ │20-25 ani│25-30 ani │30-35 ani│35-40 ani │peste │ │ │ │ │ │ │ │ │40 ani │ │ │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │ │min./max │min./max │min./max │min./max │min./max │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 1 │Conferen-│ S │3,857 │3,975 │4,056 │4,258 │4,471 │ │ │tiar │ │7,869 │7,972 │8,370 │8,789 │9,228 │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 2 │Şef │ S │3,213 │3,240 │3,369 │3,538 │ - │ │ │lucrări │ │6,388 │6,525 │6,851 │7,194 │ - │ │ │(lector │ │ │ │ │ │ │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 3 │Asistent │ S │2,664 │2,698 │2,833 │2,975 │ - │ │ │universi-│ │4,941 │5,044 │5,296 │5,561 │ - │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 4 │Prepara- │ S │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tor │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic  **) Pentru preparatorii din domeniul medical  +  Anexa III Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.752.199 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitarFUNCŢII DIDACTICE  ┌────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │ │crt.│ │studiilor├─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │ │ │ │până la │ 2-6 │ 6-10 │ 10-14 │ 14-18 │ │ │ │ │ 2 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 1 │Profesor │ S │ - │ - │ 2,987 │ 3,082 │ 3,133 │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ - │ 2,520 │ 2,538 │ 2,555 │ 2,571 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ - │ 2,354 │ 2,374 │ 2,391 │ 2,450 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ 2,348 │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 2 │Profesor │ SSD │ - │ - │ 2,496 │ 2,514 │ 2,571 │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ - │ 2,312 │ 2,332 │ 2,391 │ 2,450 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ - │ 2,226 │ 2,235 │ 2,243 │ 2,251 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ 2,209 │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 3 │Institu- │ S │ - │ - │ 2,496 │ 2,514 │ 2,571 │ │ │tor I │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ - │ 2,251 │ 2,266 │ 2,270 │ 2,289 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ - │ 2,226 │ 2,235 │ 2,243 │ 2,251 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ 2,209 │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 4 │Institu- │ SSD │ - │ - │ 2,413 │ 2,473 │ 2,491 │ │ │tor II │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ - │ 2,209 │ 2,230 │ 2,245 │ 2,249 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ - │ 2,177 │ 2,185 │ 2,194 │ 2,209 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ 2,169 │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 5 │Invatator│ M │ │ │ │ │ │ │ │educa- │ │ │ │ │ │ │ │ │toare, │ │ │ │ │ │ │ │ │educator,│ │ │ │ │ │ │ │ │maistru- │ │ │ │ │ │ │ │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ - │ - │ 2,332 │ 2,391 │ 2,450 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ - │ 2,189 │ 2,209 │ 2,230 │ 2,245 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ - │ 2,144 │ 2,152 │ 2,161 │ 2,169 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ 2,128 │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 6 │Profesor,│ M │ 1,723 │ 1,725 │ 1,727 │ 1,729 │ 1,742 │ │ │invatator│ │ │ │ │ │ │ │ │maistru │ │ │ │ │ │ │ │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │tor, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │nivel li-│ │ │ │ │ │ │ │ │ceal, fa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ra prega-│ │ │ │ │ │ │ │ │tire de │ │ │ │ │ │ │ │ │speciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │tate*) │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  ┌────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │ │crt.│ │studiilor├───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤ │ │ │ │ 18-22 │ 22-25 │ 25-30 │ 30-35 │ 35-40 │ peste │ │ │ │ │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ 40 ani │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 │Profesor │ S │ 3,144 │ 3,271 │ 3,356 │ 3,475 │ 3,595 │ 3,711 │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ 2,626 │ 2,720 │ 2,848 │ 2,927 │ 3,015 │ 3,130 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ 2,467 │ 2,601 │ 2,694 │ 2,811 │ 2,899 │ 2,977 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 │Profesor │ SSD │ 2,626 │ 2,720 │ 2,848 │ 2,927 │ 3,016 │ 3,130 │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ 2,467 │ 2,601 │ 2,694 │ 2,811 │ 2,899 │ 2,977 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ 2,270 │ 2,289 │ 2,381 │ 2,460 │ 2,537 │ 2,656 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 │Institu- │ S │ 2,626 │ 2,720 │ 2,848 │ 2,927 │ 3,016 │ 3,130 │ │ │tor I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ 2,346 │ 2,404 │ 2,498 │ 2,615 │ 2,694 │ 2,811 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ 2,270 │ 2,289 │ 2,324 │ 2,382 │ 2,499 │ 2,576 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 │Institu- │ SSD │ 2,547 │ 2,640 │ 2,771 │ 2,889 │ 2,939 │ 3,055 │ │ │tor II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ 2,268 │ 2,324 │ 2,420 │ 2,537 │ 2,615 │ 2,731 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ 2,230 │ 2,249 │ 2,264 │ 2,342 │ 2,460 │ 2,537 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 │Invatator│ M │ 2,467 │ 2,601 │ 2,694 │ 2,811 │ 2,899 │ 2,977 │ │ │educatoa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │re, edu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cator, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │maistru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ 2,249 │ 2,268 │ 2,381 │ 2,460 │ 2,537 │ 2,656 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ 2,189 │ 2,228 │ 2,246 │ 2,302 │ 2,420 │ 2,499 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 │Profesor,│ M │ 1,745 │ 1,756 │ 1,775 │ 1,797 │ 1,870 │ 1,945 │ │ │invatator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │maistru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tor, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nivel li-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ceal, fa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ra prega-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │speciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tate*) │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┘  *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statului personalului didactic  +  Anexa IV Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.752.199 leiCoeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliaredin instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar*)
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficient de multiplicare
    minimmaxim
      Funcţia de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
    1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A***)S2.6523.600
    2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS2.3883.258
    3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS2.0082.728
    4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS1.8692.388
    5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS1.834-
    6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS.S.D.1.9322.615
    7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS.S.D.1.7992.274
    8Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS.S.D.1.7992.008
    9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS.S.D.1.799-
    10Informatician gradul I AS2.7283.714
    11Informatician gradul IS2.4623.335
    12Informatician gradul IIS2.1982.994
    13Informatician gradul IIIS1.8692.462
    14Informatician gradul IVS1.8342.274
    15Informatician debutantS1.834-
    16Informatician gradul IS.S.D.1.9322.615
    17Informatician gradul IIS.S.D.1.7992.273
    18Informatician gradul IIIS.S.D.1.7992.008
    19Informatician debutantS.S.D.1.799-
    20Instructor-animator gradul IS2.0842.842
    21Instructor-animator gradul IIS1.8692.462
    22Instructor-animator gradul IIIS1.8342.274
    23Instructor-animator debutantS1.834-
    24Instructor-animator gradul IS.S.D.1.9322.615
    25Instructor-animator gradul IIS.S.D.1.7992.274
    26Instructor-animator gradul IIIS.S.D.1.7992.008
    27Instructor-animator debutantS.S.D.1.799-
    28Asistent social gradul IS2.2743.069
    29Asistent social gradul IIS1.8952.577
    30Asistent social gradul IIIS1.8342.311
    31Asistent social debutantS1.834-
    32Asistent social gradul IS.S.D.1.9322.615
    33Asistent social gradul IIS.S.D.1.7992.274
    34Asistent social debutantS.S.D.1.799-
    35Corepetitor gradul IS2.0842.842
    36Corepetitor gradul IIS1.8692.462
    37Corepetitor gradul IIIS1.8342.274
    38Corepetitor debutantS1.834-
    39Corepetitor gradul IS.S.D.1.9322.615
    40Corepetitor gradul IIS.S.D.1.7992.274
    41Corepetitor gradul IIIS.S.D.1.7992.008
    42Corepetitor debutantS.S.D.1.799-
    43Secretar I A****)S2.6523.600
    44Secretar IS2.3883.258
    45Secretar IIS2.0842.842
    46Secretar IIIS1.8692.462
    47Secretar IVS1.8342.274
    48Secretar debutantS1.799-
    49Secretar IS.S.D.1.9322.615
    50Secretar IIS.S.D.1.8342.388
    51Secretar IIIS.S.D.1.7992.235
    52Secretar IVS.S.D1.7992.008
    53Secretar debutantS.S.D.1.799-
    54Secretar I AM1.7652.274
    55Secretar IM1.7652.122
    56Secretar IIM1.7652.008
    57Secretar IIIM1.7651.856
    58Secretar debutantM1.765-
    59Bibliotecar, documentarist, redactor I APL/M1.7652.274
    60Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M1.7652.008
    61Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M1.7651.856
    62Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M1.765-
    63Informatician I APL/M1.7652.274
    64Informatician IPL/M1.7652.122
    65Informatician IIPL/M1.7651.895
    66Informatician IIIPL/M1.7651.834
    67Informatician debutantPL/M1.765-
    68Instructor-animator I AM1.7652.274
    69Instructor-animator IM1.7652.008
    70Instructor-animator IIM1.7651.856
    71Instructor-animator debutantM1.765-
    72Instructor de educaţie extraşcolară I AM1.7652.274
    73Instructor de educaţie extraşcolară IM1.7652.122
    74Instructor de educaţie extraşcolară IIM1.7651.895
    75Instructor de educaţie extraşcolară IIIM1.7651.834
    76Instructor de educaţie extraşcolară debutantM1.765-
    77Asistent social IPL/M1.9322.615
    78Asistent social IIPL/M1.7652.274
    79Asistent social IIIPL/M1.7651.971
    80Asistent social debutantPL/M1.765-
    81Corepetitor IM1.7652.008
    82Corepetitor IIM1.7651.856
    83Corepetitor IIIM1.7651.834
    84Corepetitor debutantM1.765-
    85Tehnician I A*****)M1.7652.274
    86Tehnician I*****)M1.7652.122
    87Tehnician II*****)M1.7651.895
    88Tehnician III*****)M1.7651.856
    89Tehnician debutant*****)M1.765-
    90Laborant IPL/M1.7651.971
    91Laborant IIPL/M1.7651.834
    92Pedagog şcolar IM1.7651.971
    93Pedagog şcolar IIM1.765-
    94Analist, programator, inginer sistem: I AS2.2314.252
    95Analist, programator, inginer sistem: IS2.0194.039
    96Analist, programator, inginer sistem: IIS1.8693.613
    97Analist, programator, inginer sistem: IIIS1.8343.135
    98Analist, programator, inginer sistem: IVS1.8342.869
    99Analist, programator, inginer sistem: deb.S1.834-
    100Analist (programator) ajutor: I AM1.7652.922
    101Analist (programator) ajutor: IM1.7652.709
    102Analist (programator) ajutor: IIM1.7652.444
    103Analist (programator) ajutor: IIIM1.7652.231
    104Analist (programator) ajutor: debutantM1.765-
    105Operator, controlor date: IM1.7652.709
    106Operator, controlor date: IIM1.7652.444
    107Operator, controlor date: IIIM1.7652.231
    108Operator, controlor date: IVM1.7652.019
    109Operator, controlor date: debutantM1.765-
    110Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor: IS2.3164.633
    111Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor: IIS1.9413.881
    112Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor: IIIS1.8343.318
    113ComandantS1.9334.483
    114Şef mecanicS1.8343.623
    115Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1.8342.886
    116CăpitanM1.7652.763
    117Şef mecanicM1.7652.702
    118Ofiţer punteM1.7652.518
    119Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1.7652.456
    120Şef echipajM1.7652.579
    121Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM1.7651.795
    122Inginer gradul I AS1.8693.613
    123Inginer gradul IS1.8343.401
    124Inginer gradul IIS1.8343.161
    125Inginer gradul IIIS1.8342.922
    126Inginer gradul debutantS1.834-
    127Subinginer gradul IS.S.D.1.7993.189
    128Subinginer gradul IIS.S.D.1.7992.950
    129Subinginer gradul IIIS.S.D.1.7992.630
    130Subinginer debutantS.S.D.1.799-
    131Medic primarS2.3164.633
    132Medic specialistS2.2314.252
    133MedicS2.0194.039
    134Medic stagiarS1.834-
    135Farmacist primarS2.3164.633
    136Farmacist specialistS2.0194.039
    137FarmacistS1.8343.401
    138Farmacist stagiarS1.834-
    139Dentist principalS.S.D.1.7993.189
    140DentistS.S.D.1.7992.950
    141Dentist debutantS.S.D.1.799-
    142Tehnician dentar principalM1.7652.922
    143Tehnician dentarM1.7652.709
    144Tehnician dentar debutantM1.765-
    145Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS2.3164.633
    146Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS2.0194.039
    147Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1.8343.401
    148Biolog, biochimist, chimist, fizician debutantS1.834-
    149Psiholog, sociolog principalS2.0194.039
    150Psiholog, sociologS1.8693.613
    151Psiholog, sociolog debutantS1.834-
    152Cercetător ştiinţific principal IS2.3164.633
    153Cercetător ştiinţific principal IIS2.2314.252
    154Cercetător ştiinţific principal IIIS2.0194.039
    155Cercetător ştiinţificS1.8693.613
    156Asistent de cercetare ştiinţificăS1.8343.401
    157Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1.834-
    158Asistent IM1.7652.922
    159Asistent IIM1.7652.709
    160Asistent IIIM1.7652.444
    161Asistent stagiarM1.765-
    162Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS2.3164.633
    163Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS2.2314.252
    164Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS2.0194.039
    165Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS1.8693.613
    166Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS1.8343.135
    167Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artisticS1.834-
    168Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet IS2.2314.252
    169Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS2.0194.039
    170Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS1.8693.613
    171Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS1.8343.135
    172Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutantS1.834-
    173Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS1.9413.881
    174Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editorS1.8343.318
    175Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editorS1.8343.135
    176Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editorS1.834-
    177Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   1.7652.922
    178Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   1.7652.709
    179Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   1.7652.444
    180Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor   1.765-
    181Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS1.9413.881
    182Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS1.8343.401
    183Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS1.8343.318
    184Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutantS1.834-
    185Muzeograf, bibliograf IS.S.D.1.7993.189
    186Muzeograf, bibliograf IIS.S.D.1.7992.950
    187Muzeograf, bibliograf IIIS.S.D.1.7992.630
    188Muzeograf, bibliograf debutantS.S.D.1.799-
    189Secretar de redacţie, tehnoredactor I AM1.7652.922
    190Secretar de redacţie, tehnoredactor IM1.7652.709
    191Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM1.7652.444
    192Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM1.765-
    193Regizor scenă (culise) IM1.7652.922
    194Regizor scenă (culise) IIM1.7652.709
    195Regizor scenă (culise) IIIM1.7652.444
    196Regizor scenă (culise) debutantM1.765-
    197Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS1.8343.318
    198Ofiţer aspirantS1.834-
    199Şef staţie RTGM1.7652.922
    200Ofiţer RTG IM1.7652.444
    201Ofiţer RTG IIM1.7652.231
    202Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer dragor: aspirantM1.765-
    203Medic veterinar IS2.2314.252
    204Medic veterinar IIS1.8693.613
    205Medic veterinar IIIS1.8343.135
    206Medic veterinar debutantS1.834-
    207Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS1.8693.613
    208Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS1.8343.161
    209Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS1.8343.135
    210Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS1.834-
    211Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I AS2.3164.633
    212Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS1.8693.623
    213Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS1.8343.318
    214Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS1.834-
    215Conservator, restaurator IS.S.D.1.7993.189
    216Conservator, restaurator IIS.S.D.1.7992.950
    217Conservator, restaurator IIIS.S.D.1.7992.630
    218Conservator, restaurator debutantS.S.D.1.799-
    219Conservator, restaurator, custode sală IM1.7652.922
    220Conservator, restaurator, custode sală IIM1.7652.709
    221Conservator, restaurator, custode sală IIIM1.7652.444
    222Conservator, restaurator, custode sală debutantM1.765-
    223Antrenor categoria I   1.9413.881
    224Antrenor categoria II   1.7653.318
    225Antrenor categoria III     3.189
    226Antrenor categoria IV   1.7652.950
    227Antrenor categoria V   1.7652.630
    228Antrenor debutant   1.765-
    229Mânuitor carteM/G1.7651.971
   *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii şi solidarităţii Sociale, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului sa stabilească noi funcţii didactice auxiliare. **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din invataman- tul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997. ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. ****) Se utilizează numai pentru secretar şef de universitate *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor - şcoala.
   +  Anexa V     Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.752.199 lei                    Coeficienţi de multiplicare pentru alte                funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
    minimmaxim
    1Şef atelier-şcoală IM1,7652,046
    2Şef atelier-şcoală IIM1,7652,008
    3Şef atelier-şcoală IIIM1,7651,857
    4Instructor IM1,7651,970
    5Instructor IIM1,7651,834
    6Model IM1,7651,857
    7Model IIM1,7651,834
    8Supraveghetor noapteG1,7301,799
   +  Anexa VI                       Indemnizaţii de conducere specifice    1. Funcţiile didactice din învăţământul superior *)
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
    minimmaxim
    1.Rector3545
    2.Prorector2530
    3.Director general administrativ al universităţii2530
    4.Decan2030
    5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
    6.Prodecan1520
    7.Administrator Şef al facultăţii1520
    8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
    9.Director de departament1520
    10.Şef de catedră1015
  --------    *) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea Nr.l28/l997    2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional - licealşi de maiştri
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
    minimmaxim
    1.Director de şcoală sau de liceu2535
    2.Director adjunct de şcoală sau de liceu2025
    3.Director (educatoare, învăţător sau institutor)1525
    4.Directorul Casei Corpului Didactic2535
     3. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
    limita maximă
    1.Secretar - şef*)20
    2.Secretar şef**)20
  --------    *) Se utilizează numai în învăţământul superior    **) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţileşcolare stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
   +  Anexa VII                          Indemnizaţii şi sporuri pentru             îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului    l. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsa-bilitati suplimentare funcţiei didactice de predare de baza, care fac parte dinsalariul de baza, stabilite potrivit art. 51 alin.(4) din Legea Nr. 128/1997.    Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
    limita maximă
    1.Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*)10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute
  --------    *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legeanr. 128/1997    2. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afară obligaţiilorfuncţiei de baza şi care nu fac parte din salariul de baza.
         
    1.Preşedintele Comisiei de bacalaureat  
      - la o comisie de până la 200 de candidaţi, inclusivpână la 50% din salariul de bază al funcţiei didactice în care este încadrat
      - la o comisie de peste 200 de candidaţipână la un salariu de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
    2.Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogicăun spor de 10-25% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.
  --------------