HOTĂRÂRE nr. 774 din 19 mai 2004pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea uniformei militare clericale, a însemnelor distinctive şi de ierarhizare, specifice clerului militar din Ministerul Apărării Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind descrierea uniformei militare clericale, a însemnelor distinctive şi de ierarhizare, specifice clerului militar din Ministerul Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PaşcuMinistrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 774.  +  AnexăREGULAMENT 19/05/2004