HOTĂRÂRE nr. 790 din 19 mai 2004privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICCriteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, se modifică după cum urmează:1. Litera D a articolului 3 va avea următorul cuprins:"D. cel puţin 25% din personalul cu atribuţii în prestarea serviciilor de ocupare să aibă studii superioare în una dintre specialităţile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum şi experienţă de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea."2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Acreditarea se acordă pentru o perioadă de un an, putând fi prelungită cu perioade de câte un an, la solicitarea furnizorului, adresată agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înainte de expirarea perioadei pentru care i s-a acordat acreditarea. (2) Furnizorii care şi-au desfăşurat activitatea pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi se pot adresa agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru a obţine acreditarea pe termen nelimitat."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 790.________________