HOTĂRÎRE Nr. 650 din 16 septembrie 1994pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 17 octombrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 468/1992, se modifica şi se completează astfel: 1. Articolul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Art. 2. - Registrul Auto Roman - R.A., în baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, ca autoritate în transporturi, certifica încadrarea vehiculelor rutiere în normele de siguranţă a circulaţiei, protecţie a mediului înconjurător şi în categoria de folosinţă căreia îi sunt destinate, efectuează verificarea statiilor de inspecţie tehnica, la cererea Ministerului Transporturilor, precum şi operaţiunile de registru pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România." 2. Articolul 3 se completează prin introducerea, după liniuţa a 4-a, a doua noi liniute, cu următorul cuprins: "- certificarea sistemelor calităţii produselor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi componentele acestora, precum şi a personalului; - acreditarea laboratoarelor de încercări din domeniul auto;".  +  Articolul 2Articolul 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 768/1991, se modifica şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 468/1992 şi prin prezenta hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistru de interne,Doru Ioan TaracilaMinistrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie----------------------