DECRET nr. 447 din 23 decembrie 1949pentru instituirea Premiului de Stat al Republicii Populare Române
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 29 decembrie 1949    În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constitutia Republicii Populare Române,Vazand hotărîrea Consiliului de Ministri cu nr. 1.293 din 22 decemvrie 1949,Emite:  +  Articolul 1Se instituie Premiul de Stat al Republicii Populare Române şi titlul de Laureat al Premiului de Stat al Republicii Populare Române.  +  Articolul 2Premiul de Stat al Republicii Populare Române se acordă, anual, celor care au realizat opere de deosebită valoare pentru construirea socialismului în Republica Populara Română pe taramul:Stiintelor Matematice şi Fizice.Stiintelor Biologice, Geografice şi Geologice.Stiintelor Tehnice şi Agricole.Stiintelor Medicale.Stiintelor Istorice, Filosofice şi Economico-Juridice.Stiintei Limbii, Literaturii şi Artelor.  +  Articolul 3Premiul de Stat al Republicii Populare Române are urmatorele clase:Clasa I-a.Clasa II-a.  +  Articolul 4Premiul de Stat al Republicii Populare Române clasa I-a este în valoare de 500.000 lei. Detinatorii acestui premiu primesc o insigna de aur şi dreptul sa poarte titlul de "Laureat" al Premiului de Stat al Republicii Populare Române.Premiul de Stat al Republicii Populare Române clasa II-a este în valoare de 200.000 lei şi detinatorii acestui premiu primesc o insigna de argint.  +  Articolul 5Premiul de Stat al Republicii Populare Române se acordă de către Consiliul de Ministri.  +  Articolul 6- Art. I din decretul nr. 31 din 29 ianuarie 1949, se abroga.Dat în Bucureşti la 23 decembrie 1949.C.I. PARHONMARIN FLOREA IONESCUPreşedintele Consiliului de Ministri,Dr. Petru GrozaVicepresedintele Consiliului de Ministrişi ministrul finanţelor,Vasile LucaMinistrul justiţiei,Stelian Nitulescu--------------