ORDIN nr. 4 din 30 aprilie 2004pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar
EMITENT
  • AGENŢIA VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 mai 2004    În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţile din subordinea acesteia,văzând Referatul de aprobare nr. 223.649 din 22 aprilie 2004, întocmit de Direcţia generală veterinară,preşedintele Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma veterinară privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele centrale de profil, direcţiile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare privind circulaţia în România a produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu HarbuzBucureşti, 30 aprilie 2004.Nr. 4.  +  AnexăNORMA 30/04/2004