LEGE nr. 185 din 17 mai 2004pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România, adoptata în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, cu urmatoarele modificari:1. La articolul 22, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:"(4) Până în prima luna de plată a ajutorului rambursabil, strainii care au dobândit o formă de protecţie în România şi care nu au mijloace de întreţinere beneficiaza din partea Oficiului Naţional pentru Refugiati de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitantilor statutului de refugiat, în limita fondurilor disponibile, dar nu mai mult de doua luni."2. În tot cuprinsul ordonantei, denumirea "Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Educatiei şi Cercetarii".Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 25 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 17 mai 2004.Nr. 185.------------