HOTĂRÂRE nr. 751 din 14 mai 2004privind criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic şi consular pentru contribuţiile la pensia suplimentara achitate în valută
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 11^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 595/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pensiile de serviciu ale membrilor personalului diplomatic şi consular, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 26/1975 privind autorizarea Ministerului Muncii de a efectua în valută unele operaţiuni ocazionate de activitatea de asigurări sociale de stat şi ale Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în strainatate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au contribuit în valută, în perioada 1 martie 1975-31 octombrie 1995, la fondul pentru pensia suplimentara pe durata misiunilor permanente şi temporare, efectuate la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României în strainatate, în calitate de trimisi ai Ministerului Afacerilor Externe sau ai fostelor ministere şi departamente de comert exterior şi cooperare economica internationala, se majoreaza cu 0,3% din venitul salarial lunar net, calculat conform art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, pentru fiecare an de contribuţie în valută, respectiv cu 0,025% pentru fiecare luna de contribuţie în valută, fără ca pensia de serviciu să depăşească 100% din acest venit. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pensiilor persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României în strainatate, cu grade diplomatice sau consulare, pentru perioadele în care au contribuit în valută la pensia suplimentara. (3) Din perioadele lucrate în misiuni permanente şi temporare în strainatate, inscrise în carnetele de muncă, se scade concediul anual de odihnă de 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 2 (1) Persoanele inscrise la pensie de serviciu în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pot solicita majorarea pensiei conform prevederilor art. 1. (2) Pensia majorata se acordă începând cu luna urmatoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.  +  Articolul 3 (1) Persoanele inscrise la pensie de urmas în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pot solicita majorarea pensiei conform prevederilor art. 1. (2) Pensia majorata se acordă începând cu luna urmatoare celei în care s-a depus cererea de majorare.  +  Articolul 4Cuantumurile pensiilor de serviciu şi pensiilor de urmas ale personalului diplomatic şi consular, care se vor stabili după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 1.  +  Articolul 5Fondurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 1-3 se asigura din bugetul de stat.  +  Articolul 6Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei şi Comerţului vor asigura aplicarea prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statMinistrul delegat pentru comert,Eugen Dijmarescup. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Ion Giurescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statDirectorul Serviciului de Informaţii Externe,Gheorghe FulgaBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 751.-----