HOTĂRÂRE nr. 746 din 14 mai 2004privind completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă punctul 1 din anexa nr. 1, intitulata "Regulamentul de organizare a licitaţiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare", la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc punctele 1^1 şi 1^2 cu urmatorul cuprins:"1^1 . Procedura prevăzută la pct. 1 nu se aplică în cazul în care, ulterior vanzarii pachetului majoritar de acţiuni detinut de stat la o societate comerciala bancara către un investitor strategic sau către un consortiu de investitori strategici, se constata indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiţii: a) statul mai detine o participatie de sub 10% din actiunile unei bănci; b) actiunile băncii respective sunt cotate şi tranzactionate pe piaţa de capital; c) strategia de vanzare a acestui pachet minoritar prevede că metoda de vanzare negocierea pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile; d) nu exista contract în vigoare cu un consultant pentru privatizare.În aceasta situaţie se va selecta de către comisia de privatizare, pe baza cererii de oferte, în conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. d) şi ale art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 212/2002, o firma specializata pentru a întocmi un raport de evaluare pentru pachetul de acţiuni pus în vanzare şi dosarul de prezentare pentru o astfel de tranzactie.1^2 . Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului aproba, pentru cazul prevăzut de pct. 1^1 , la propunerea comisiei de privatizare a societatii comerciale bancare: a) procedura de selectare a firmei de specialitate; b) criteriile de evaluare a ofertelor; c) conţinutul minimal al raportului de evaluare şi al dosarului de prezentare."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Mircea Ursachep. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 746.-----