HOTĂRÂRE nr. 742 din 14 mai 2004pentru modificarea anexei nr. 2 la Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 2 la Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, se modifica şi se inlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Marian Sarbu,ministru delegat pentrurelatiile cu partenerii socialip. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Florin Zamfir Sandu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 742.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la statut)-----------------------          MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANTI
    Nr. crt.CNPAS - instituţii subordonate -Tipul mijlocului de transportParcul normatConsumul lunar de carburanţi/litri/lună/ mijloc de transport
      Aparat propriu   9-
      Parc auto propriuAutoturisme4300
      - preşedinte CNPAS      
    1.- secretar general      
      - secretar general adjunct      
      - director general      
      Parc auto comunAutoturisme3300
        Autoturism transport marfă1400
        Autoturism transport persoane (delegaţi)1450
    2.Case judeţene de pensiiAutoturismecâte 3 pentru fiecare casă judeţeană250
    3.Casa de Pensii aAutoturisme5250
      Municipiului BucureştiAutoturism transport marfă1300
    4.Institutul Naţional deAutoturisme1300
      Expertiză Medicală şiAutosalvări2300
      Recuperare a Capacităţii de MuncăAutoturisme transport marfă2350
  -----------