LEGE nr. 170 din 14 mai 2004privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 15 ianuarie 2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, adoptata în temeiul art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2004.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 170.-----