HOTĂRÂRE nr. 740 din 14 mai 2004pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în strainatate şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IPozitia nr. 99 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în strainatate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
    "99.Federaţia RusăUSD875"
   +  Articolul IIPozitia nr. 128 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
    Nr. crt.ŢaraValutaCategoriile de diurnăPlafoanele de cazare
    IIIAB
    "128Federaţia RusăUSD4775140280"
   +  Articolul IIIÎn anul 2004 aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face cu incadrarea în creditele bugetare aprobate unităţilor trimitatoare pe acest an.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Marian Sarbu,ministru delegat pentrurelatiile cu partenerii socialiBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 740. ----------