ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 14 mai 2004pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de productie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004    Având în vedere necesitatea asigurarii în regim de urgenta a sumelor necesare pentru plata sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea reabilitarii cat mai urgente a sectorului zootehnic, elemente care vizeaza interesul public şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare,ţinând seama de influentele negative pe care neadoptarea acestor măsuri le poate avea asupra sectorului de productie animaliera şi deficitului balantei comerciale în acest an,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNIC (1) Prevederile din bugetul de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea nr. 507/2003, referitoare la programul "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de productie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România", din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se suplimenteaza la titlul "Transferuri" cu suma de 1.215 miliarde lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a creditelor bugetare aprobate pe anul 2004 la titlul "Transferuri" al programului "Dezvoltarea durabila a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de camp şi în spatii protejate, pomicultura şi viticultura". (2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să introducă modificările corespunzătoare potrivit prevederilor alin. (1) în indicatorii, volumul şi structura bugetelor celor două programe pe anul 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 31.-------------